Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Ľubica Navrátilová

Kto bude mať od roku 2017 zvýšený dôchodkový vek

17.06.2016 | Ľubica Navrátilová

Upresnenie k zverejneným informáciám

 • Tlačiť
 • 43

Je dobre že aj v čase turbulentného diania na politickej scéne sa niektorí novinári venujú takej „nudnej“ téme akou je zvyšovanie dôchodkového veku. Téma je to nevďačná, kto by sa tešil, že do dôchodku sa pôjde neskôr, ale je to tak a treba sa na to prichystať.

Najmä ľudia v preddôchodkovom veku by sa mali pripraviť na to, že od januára 2017 bude dôchodkový vek určený po novom. O koľko dní sa dôchodkový vek v istom roku zvýši bude závisieť od rastu strednej dĺžky života a podstatné pre budúci rok je to, že väčšine poistencov v preddôchodkovom veku sa dôchodkový vek posunie o 76 dní.

Nenašla som ale ani jeden článok, ktorý by sa podrobnejšie venoval vymedzeniu okruhu osôb, ktorých sa zvyšovanie dôchodkového veku bude v roku 2017 týkať. Lebo situácia nie je taká jednoduchá ako sa popisuje. Zväčša sa konštatuje, že všetkým osobám, ktoré sa narodili po roku 1961 sa bude od roku 2017 zvyšovať dôchodkový vek s poznámkou, že výhody z pracovných kategórii budú zachované. To vyvoláva dojem, že osoby, ktoré vykonávali zamestnanie v I. a II pracovnej kategórii a všetky osoby narodené do roku 1962 budú pred zvyšovaním dôchodkového veku ochránené.

To je nie je celkom pravda.

1. Komu sa nebude zvyšovať dôchodkový vek.

1a) pracovné kategórie 

Až do roku 1999 boli zamestnanci zaradení do troch pracovných kategórii pričom prvé dve z nich boli kategórie preferované určitými výhodami. Dôchodkový vek a výšku dôchodkov určoval zákon 100/1988 o sociálnom zabezpečení, ktorý bol od 1.1.2004 nahradený zákonom 461/2003 o sociálnom poistení. Podľa § 274 ods. 1 zákona 461/2003 o sociálnom poistení sa nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie zachovávajú. Nároky predstavujú

 • nižší dôchodkový vek ako ostatní zamestnanci
 • výhodnejší výpočet starobného dôchodku. Výhoda je založená na tom, že poistencovi sa určí starobný dôchodok podľa oboch zákonov a patrí mu ten, ktorý je vyšší.

Priblížme si čo znamená zachovanie nárokov z I. a II. kategórie vo vzťahu k zvyšovaniu dôchodkového veku.

Nižší dôchodkový vek sa podľa zákona 100/1988 o sociálnom zabezpečení týkal iba zamestnancov pracujúcich po určený počet rokov v zamestnaniach I. pracovnej kategórie.

Z dôvodu zachovania nárokov vyplývajúcich zo zaradenia do I. pracovnej kategórie sa aj zvyšovanie dôchodkového veku, ktoré sa uskutočňuje od roku 2004, netýka zamestnancov, ktorí získali dostatočný počet rokov zamestnania v tejto kategórii, ak splnili ďalšie podmienky nároku na znížený dôchodkový vek.  

Ale ostatných zamestnancov vrátane zamestnancov, ktorí získali obdobia zamestnania v II. pracovnej kategórii, sa týkalo a bude sa ich týkať aj zvyšovanie dôchodkového veku od roku 2017 s výnimkou niektorých skupín žien, uvedených ďalej.

Nárok na nižší dôchodkový vek bol a stále je podmienený celkovou dobou zamestnania najmenej 25 rokov a dobou zamestnania  osôb zamestnaných v I. pracovnej kategórii takto:

I. Baníci

 1. 55 rokov ak získali 15 rokov zamestnania
 2. 56 rokov ak získali 14 rokov zamestnania
 3. 57 rokov ak získali 13 rokov zamestnania
 4. 58 rokov ak získali 12 rokov zamestnania
 5. 59 rokov ak získali 11 rokov zamestnania

II. Baníci v uránových baniach

 1. 55 rokov ak získali 10 rokov zamestnania
 2. 56 rokov ak získali 9,5 rokov zamestnania
 3. 57 rokov ak získali 9 rokov zamestnania
 4. 58 rokov ak získali 8 rokov zamestnania
 5. 59 rokov ak získali 7,5 rokov zamestnania

III. Letci, potápači, zamestnanci v ťažkých chemických prevádzkach...

 1. 55 rokov ak získali 20 rokov zamestnania
 2. 56 rokov ak získali 19 rokov zamestnania
 3. 57 rokov ak získali 18 rokov zamestnania
 4. 58 rokov ak získali 16 rokov zamestnania
 5. 59 rokov ak získali 15 rokov zamestnania

IV. Ostatné zamestnnia v I.pracovnej kategórii

1. 58 rokov ak získali najmenej 20 rokov zamestnania

Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odsekov 2) až 5) je, že zamestnanie trvalo k 31.12.1999, kedy pracovné kategórie zanikli.

Len týmto osobám, ktoré pracovali v zamestnaniach zaradených do I. pracovnej kategórie, sa v roku 2017 dôchodkový vek nebude zvyšovať a nebude sa zvyšovať ani nasledujúce roky.

Poznámka : vymenovanie zamestnaní v skupine III. nie je vyčerpávajúce, presný zoznam je uvedený v zákone 100/1988.

Vyššie uvedené nastavenie dôchodkového veku zamestnancov pracujúcich v I. pracovnej kategórii vychádzalo z dôchodkového veku 60 rokov pre ostatných zamestnancov a  zo systémového hľadiska bolo v poriadku. Odkedy sa ale dôchodkový vek posunul na hranicu 62 rokov už v poriadku nie je. Napríklad baník, ktorému chýba do 11 rokov zamestnania v bani jeden deň bude mať dôchodkový vek 62 rokov a 76 dní, kým baník, ktorý odpracoval v bani o jeden deň viac bude mať dôchodkový vek 59 rokov, čo je kruté. Aj na to mal myslieť minister práce , keď zvyšoval dôchodkový vek.

 1b) Ženy s deťmi

Druhou skupinou osôb, ktorá bude tvoriť výnimku zo zvyšovania dôchodkového veku, sú niektoré ročníky žien, ktoré vychovali deti.

Od 1.1.2017 bude platiť novela zákona 461/2003 o sociálnom poistení, ktorá obsahuje takúto vetu: „Dôchodkový vek poistenca, ktorý po 31. decembri 2016 dovŕši dôchodkový vek určený podľa § 65 ods. 4 až 8 a § 274, sa zachováva“.

Preložené do zrozumiteľných slov text hovorí, že ženám, ktoré ešte nedovŕšili dôchodkový vek na základe doterajších pravidiel zvyšovania dôchodkového veku, sa tento vek nebude zvyšovať ani po roku 2017. ( § 274 sa týka pracovných kategórií). Ukážme si, čo to znamená napr. pre ženu, ktorá vychovala 5 a viac detí.

Dôchodkový vek takejto ženy k 31.12.2003 bol 53 rokov. K tomuto veku sa každý rok od roku 2004 až do roku 2014 pridalo deväť mesiacov. Všetky ženy, ktoré dovŕšili 53 rokov do roku 2010, už dovŕšili aj dôchodkový vek. Napríklad žene, ktorá dovŕšila 53 rokov v roku 2010 sa dôchodkový vek predĺžil o 5,25 roka a dôchodkový vek dovŕšila v roku 2016.

Ale žene, ktorá dovŕšila vek 53 rokov v roku 2011 sa podľa doterajšej platnej právnej úpravy zvyšuje dôchodkový vek o 6 rokov a teda ho dovŕši až v roku 2017, ale k ďalšiemu zvýšenie nepríde a do dôchodku pôjde vo veku 59 rokov.

päť detí a viac
dôchodkový vek platný k 1.1.2004 53 53 53 53 53
rok narodenia 1957 1958 1959 1960 1961
rok dovŕšenia 53 rokov 2010 2011 2012 2013 2014
predĺženie v rokoch 5,25 6 6,75 7,50 8,25
dôchodkový vek platný k 1.1.2017 58,25 59 59,75 60,50 61,25
dovŕšenie dôchodkového veku najneskôr 2016 2017 2019 2021 2023

Dôchodkový vek žien sa nebude zvyšovať ženám, ktoré vychovali

 • Päť a viac detí, ak sa narodili pred rokom 1962
 • Tri a štyri deti, ak sa narodili pred rokom 1959
 • Dve deti, ak sa narodili pred rokom 1957

Ženám, ktoré vychovali jedno dieťa a bezdetným ženám sa bez ohľadu na dátum narodenia bude od roku 2017 zvyšovať dôchodkový vek.

2. Komu sa teda bude zvyšovať dôchodkový vek ?

Všetkým mužom, ktorí nedovŕšili vek 62 rokov s výnimkou mužov, ktorí získali celkovú dobu zamestnania najmenej 25 rokov a vykonávali zamestnanie v I .pracovnej kategórii počet rokov, ktorý je uvedený v časti 1a).V nasledujúcej tabuľke je prehľad o ročníkoch žien, ktorým sa bude zvyšovať dôchodkový vek.

počet detí ročník od
bezdetná všetkým
jedno dieťa všetkým
dve deti 1958
tri a štyri deti 1960
päť a viac detí 1962

Ľudia hromžia na zvyšovanie dôchodkového veku. Ale vzhľadom na demografický vývoj veľa iných možností niet. Možno keby sa kradlo menej, mohlo by zvyšovanie dôchodkového veku postupovať miernejšie, ale to je už iná téma.

 • Tlačiť
 • 43

Ľubica Navrátilová

Ľubica Navrátilová
 • Počet článkov: 64
 • Priemerná čítanosť: 3620
 • Priemerná diskutovanosť: 24
 • RSS blogu

O blogu

Rozum je to najdôležitejšie, čo máme, a jeho nepoužívanie považujem za hriech. Venujem sa téme dôchodkov a zisťujem, že pred používaním rozumu tu prevládajú v ostatnom čase emócie, zneužívanie pojmu solidarita a podceňovanie práce demografov. Mojim hlbokým presvedčením je, že v sociálnej politike nemožno povyšovať solidaritu nad spravodlivosť a spravodlivosť bez solidarity nie je žiadna spravodlivosť. To dvakrát platí pre medzigeneračnú solidaritu a spravodlivé rozdeľovanie zdrojov medzi generáciu predproduktívnu, produktívnu a poproduktívnu. Budem písať o tomto probléme z pohľadu staršieho človeka, ktorý má záujem na medzigeneračmej diskusii o súčasných a budúcich problémoch zabezpečenia príjmov v starobe.

Ľubica Navrátilová

Ľubica Navrátilová
 • Počet článkov: 64
 • Priemerná čítanosť: 3620
 • Priemerná diskutovanosť: 24
 • RSS blogu

O blogu

Rozum je to najdôležitejšie, čo máme, a jeho nepoužívanie považujem za hriech. Venujem sa téme dôchodkov a zisťujem, že pred používaním rozumu tu prevládajú v ostatnom čase emócie, zneužívanie pojmu solidarita a podceňovanie práce demografov. Mojim hlbokým presvedčením je, že v sociálnej politike nemožno povyšovať solidaritu nad spravodlivosť a spravodlivosť bez solidarity nie je žiadna spravodlivosť. To dvakrát platí pre medzigeneračnú solidaritu a spravodlivé rozdeľovanie zdrojov medzi generáciu predproduktívnu, produktívnu a poproduktívnu. Budem písať o tomto probléme z pohľadu staršieho človeka, ktorý má záujem na medzigeneračmej diskusii o súčasných a budúcich problémoch zabezpečenia príjmov v starobe.

Kalendár sa načítava...