Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Listy z Ženevy

Švajčiarski liberáli chcú reformovať dôchodkový systém

05.05.2019 | Roman Kanala

Doterajší rigidný dôchodkový vek 65 rokov má byť nahradený flexibilným odchodom a postupným znižovaním úväzku.

 • Tlačiť
 • 26

Rubrika

Spoločnosť

Tagy

dôchodky, DPH

Regine Sauter, národná radkyňa (poslankyňa Národnej rady, 200-člennej dolnej komory federálneho parlamentu) za liberálnu-radikálnu stranu FDP-PLR za kantón Zurich, na sneme strany v obci Flawil v kantóne Sankt Gallen predostrela plán reformy dôchodkového poistenia. 280 delegátov v sobotu 4. mája 2019 jednomyseľne schválilo rezolúciu žiadajúcu rozsiahle reformy dôchodkového systému. Obsahuje body, ktoré určite zaujmú aj slovenského čitateľa.

Švajčiarsky dôchodkový systém spočíva na troch navzájom nezávislých, dopĺňajúcich sa pilieroch. Odchod do dôchodku je v 65 rokoch. Vtedy vzniká nárok na plný dôchodok i z prvého, i z druhého piliera. Z prvého piliera, ak poistenec pracoval 42 rokov. Pri predčasnom dôchodku, alebo ak chýbajú odpracované roky, sa dôchodok kráti približne o 7% ročne. Druhý pilier je kapitalizačný a do dôchodku je možné odísť od 58. roku, ak má človek dosť našetrené, lebo prvý pilier mu začne prispievať až od 62. roku. Kto nemá dosť príspevkov, môže v súkromnom sektore pracovať ďalej, ale zamestnanci štátu sú prepustení ku koncu mesiaca, keď dovŕšia 65.

To je dosť rigidný systém, ktorý vedie k malým dôchodkom pre takých, ktorí boli dlhšie v zahraničí, alebo chorí, alebo sa namiesto kariéry starali o malé deti či rodičov. Liberáli prichádzajú s návrhmi, ktoré systém poriadne prebúrajú.

Text schválenej rezolúcie žiada postupný odchod do dôchodku podľa priania poistenca. Ten môže pracovať do posledného mesiaca, alebo si postupne znižovať pracovný úväzok. Pre tých, ktorí ostanú v práci dlhšie, navrhuje finančné benefity dostatočné, aby sa to stalo zaujímavým pre každého, kto ešte vládze a chce pracovať. Oproti štátom pevne stanovenému dôchodku je to výhoda, lebo každý vie sám najlepšie, čo chce a čo je preňho najvhodnejšie.

Liberáli-radikáli zopakujú svoju podporu zvýšeniu odchodu do dôchodku pre ženy zo 64 na 65 rokov. Pre dotknuté osoby to musí byť sprevádzané sériou sprievodných opatrení na zabezpečenie plynulého prechodu medzi dvoma systémami.

Na zabezpečenie financovania prvého piliera, ktorý je priebežný a ponára sa do deficitu kvôli demografickému vývoju, liberáli navrhujú zvýšenie DPH, ktorá je od 1. 1. 2018 vo výške 7.7% pre spotrebné predmety, 3.7% v hoteliérstve vrátane raňajok, a 2.5% na potraviny, lieky, knihy, noviny a iné predmety každodennej potreby. Výhodou zvýšenia DPH je, že je platená podľa životnej úrovne a spotreby každého, ekonomicky aktívneho rovnako ako dôchodcu. Zároveň žiadajú zavedenie dlhovej brzdy pre federálnu pokladňu prvého piliera.

Pre druhý pilier žiadajú zníženie konverzného koeficientu zo 6.8 na 6%. Konverzný koeficient predstavuje ročný výnos z našetreného kapitálu v okamihu odchodu do dôchodku. Pri 6.8% to predstavuje priemerné finančné zabezpečenie na 14 rokov a 8 mesiacov. Pri 6% to je o dva roky dlhšie. To reflektuje vývoj dvoch najdôležitejších premenných, strednej dĺžky života a kapitálových výnosov pri záporných úrokoch z hotovosti držanej v bankách.

Druhým opatrením je zrušenie stupňovitosti príspevkov do 2. piliera, ktoré s vekom rastie a znevýhodňuje seniorov pri hľadaní zamestnania. Zároveň to uľahčuje zamestnanie mladých pri vstupe na trh práce. Avšak ak majú mať seniori možnosť pracovať dlhšie, nesmú byť ich zamestnávatelia penalizovaní vyššími sociálnymi odvodmi.

Ďalším opatrením je zavedenie príspevkov do 2. piliera aj pre mladých do 25 rokov a pre nízko zarábajúce osoby, aby sa aspoň čiastočne kompenzovalo zníženie konverzného koeficientu. A napokon má byť 2. pilier viac otvorený aj nezávisle pracujúcim, pre ktorých je tiež povinný.

Liberáli chcú tiež daňovými úľavami a uvoľnením pravidiel posmeliť pracujúcich, aby si prispievali do tretieho piliera. V súčasnosti nie je 3. pilier povinný, naopak, príspevky do neho, nakoľko znižujú daňový základ, sú obmedzené na 6'826 frankov ročne pre zamestnancov a na 20% príjmu pre liberálne profesie s plafónom 34'128 frankov ročne.

Reforma by spočívala jednak vo zvýšení ročného stropu pre príspevky, jednak dať k nemu prístup aj manželom poistenca, a jednak možnosť kompenzovať predošlé výpadky vyššími príspevkami v ďalších rokoch, aby sa bral ohľad na väčšiu neistotu vo výške príjmov v meniacej sa ekonomike. Pripomeňme, že 3. pilier slúži na to, aby sa časť príjmu schovala pred daňovákmi a zdanila sa až vtedy, keď naň poistenec siahne. Príjmy na dôchodku sú nižšie a pri progresívnom zdanení je daňový príjem negatívne ovplyvnený.

Napokon liberáli žiadajú podporiť úspory poistencov určené na budúce náklady na starostlivosť v starobe. V súčasnom systéme sa na úhradu nákladov v zariadení pre seniorov prednostne použije príjem poistenca, potom jeho kapitál, a ak je poistenec nemajetný, náklady hradia daňoví poplatníci. Tieto príspevky pre chudobných musia ostať zachované.

Väčšina bodov schválených na sneme už bola predložená federálnemu parlamentu v decembri 2018 formou poslaneckého návrhu. Na sneme pribudol ešte jeden návrh, a to aby sa strana zasadzovala o odpolitizovanie otázky dôchodkového veku.

 • Tlačiť
 • 26

Rubrika Spoločnosť

Tagy dôchodky, DPH

Listy z Ženevy

Listy z Ženevy
 • Počet článkov: 138
 • Priemerná čítanosť: 2696
 • Priemerná diskutovanosť: 22
 • RSS blogu

O blogu

Roman Kanala - fyzik, inžinier, ekonóm, žije a pôsobí v Ženeve.

Listy z Ženevy

Listy z Ženevy
 • Počet článkov: 138
 • Priemerná čítanosť: 2696
 • Priemerná diskutovanosť: 22
 • RSS blogu

O blogu

Roman Kanala - fyzik, inžinier, ekonóm, žije a pôsobí v Ženeve.

Kalendár sa načítava...