Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Lenka Siklienková

Platí poisťovňa Dôvera nemocniciam Penty neadekvátne ceny?

19.09.2016 | Lenka Siklienková

Vertikálna integrácia v prípade zdravotníckych investícií skupiny Penta nemá nič spoločné s neférovým transfer pricingom, na ktorý kritici zvyknú tak často poukazovať.

 • Tlačiť
 • 4

Často sa stretávam a to nielen v diskusiách na svojom blogu s obvinením, že zdravotnícke podnikanie investičnej skupiny Penta je založené na zvýhodnených cenách, ktoré poskytuje poisťovňa Dôvera zdravotníckym zariadeniam Penty. V septembri 2015 dokonca Lekárske odborové združenie požiadalo Európsku komisiu o preverenie vzťahu Dôvery a Svet zdravia, potom čo chybne interpretovalo finančné výkazy. Z nevedomosti a nepoznania skutočností sa urobil ten najjednoduchší a marketingovo populistický záver: “Pozitívne hospodárske výsledky Svetu zdravia sú vďaka tomu, že medzi Dôverou a Svetom zdravia funguje tzv. netransparentný transfer pricing“. Všetci, ktorí obdobné myšlienky šíria, tak stavajú do iného svetla celý rad ťažko prehliadnuteľných pozitívnych výsledkov, ktoré sa podarilo v zdravotníctve dosiahnuť tvrdou a svedomitou prácou namiesto mrhaním zdrojmi či kradnutím. Žiaľ, pri obvineniach tohto typu veľmi málo zaznievajú aspoň základné fakty a ochota detailnejšie pochopiť sektor.

Nakoľko stále prichádzajú požiadavky na zverejnenie dlhodobo verejných informácií (zmluvy, ktoré Dôvera i iné poisťovne uzatvárajú so zdravotníckymi zariadeniami sú verejné), rozhodla som sa aj prostredníctvom tohto blogu sprístupniť niekoľko zaujímavých porovnaní, ktoré vylučujú obvinenia z neférového transfer pricingu medzi Dôverou a Svetom zdravia.

Najprv niekoľko vysvetlení k tomu, ako funguje cenový vzťah medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom. To, čo zdravotná poisťovňa platí poskytovateľom (v tomto prípade nemocniciam), je cena za ukončenú hospitalizáciu. Tú tvorí základná, zmluvne dohodnutá cena, ku ktorej sa ešte môžu pripočítať položky, ako je napríklad použitý zdravotnícky materiál, transfúzne lieky, implantáty a pod. Základná zmluvná cena, ktorú uvádzam v tomto blogu, zahŕňa aj cenu za expektáciu pacienta, ktorá znamená poskytnutie zdravotnej starostlivosti, s hospitalizáciou pacienta kratšou ako 24 hodín v súvislosti s poskytovaním diagnostických, terapeutických, či ďalších podporných výkonov.

Zdravotná poisťovňa pri uplatňovaní kontraktačnej politiky berie do úvahy široký záber objektívnych kritérií (napr. typ a veľkosť zariadenia, rozsah, štruktúra a množstvo oddelení/výkonov, chorobnosť a štruktúru/počet pacientov v regióne a jeho iné špecifiká, vybavenie zariadenia, vybrané kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele a mnohé iné) a subjektívnych kritérií (napr. každoročné hodnotenie pacientov). Na problematiku je preto nevyhnutné sa pozerať v kontexte a s vedomím jej komplexity. Vybrať pri porovnávaní zariadení iba jedno kritérium, by bolo podobné ako zjednodušene označiť kritérium farby pri výbere auta alebo kritérium poschodia na ktorom sa byt nachádza za jediné objektívne pri ich kúpe. Nakoľko sa obvinenia koncentrujú na ceny, rozhodla som sa uviesť porovnanie cien za ukončené hospitalizácie. Tieto ceny sa týkajú porovnateľných zariadení na ich vybraných oddeleniach. Pre ilustráciu tiež uvádzam ceny, aké dostávajú rovnaké oddelenia fakultných/univerzitných nemocníc.

 

Zmluvné ceny Dôvery s jednotlivými nemocnicami

Príklad chirurgia

Napr. 4 rôzne nemocnice Svet zdravia (Spišská Nová Ves, Michalovce, Galanta a Partizánske) predstavujú nemocnice rôznej veľkosti, rozsahu i regiónu, majú v Dôvere cenu za ukončenú hospitalizáciu od 745 – 815 Eur. Porovnateľné všeobecné nemocnice, zazmluvnené ZP Dôverou dosahujú cenu od 755 – 835 Eur. Za predpokladu, že opomeniem špecifiká všeobecných nemocníc a berieme do úvahy všetky nemocnice Svetu zdravia a všetky všeobecné nemocnice na Slovensku, priemerná cena za ukončenú hospitalizáciu na oddeleniach chirurgie v sieti Svet zdravia je 791 Eur a v ostatných nemocniciach na celom trhu 793 Eur. Len pre ilustráciu fakultným a univerzitným nemocniciam platí ZP Dôvera zmluvné ceny za ukončenú hospitalizáciu od 885 – 4050 Eur.

Príklad pediatria

Tie isté 4 nemocnice Svet zdravia dostávajú od ZP Dôvera ceny od 530 – 565 Eur. Ostatné porovnateľné všeobecné nemocnice sa v týchto cenách pohybujú od 539 – 593 Eur. Priemerná cena za ukončenú hospitalizáciu na oddeleniach pediatrie v sieti Svet zdravia je identická ako priemerná cena na celom trhu a to 552 Eur. Opäť len pre ilustráciu fakultné a univerzitné nemocnice dostávajú od Dôvery od 730 – 2950 Eur.

 

Porovnanie cien medzi poisťovňami

Niekto by však neexistenciu odchýlok od priemerných trhových cien nemusel považovať za dostatočnú a bude argumentovať, že ZP Dôvera platí Svetu zdravia vyššie ako iné poisťovne. Ak sa pozrieme na problematiku zmlúv z pohľadu nemocnice a porovnáme akú dostalo dané oddelenie od každej z poisťovní celkovú cenu za jednu ukončenú hospitalizáciu zistíme, že ceny variujú prípad od prípadu.

Ako príklad opäť uvádzam nemocnicu Galanta na rovnakých oddeleniach ako uvedené vyššie. V prípade chirurgie v nemocnici Galanta hradí najvyššiu cenu poisťovňa Union (770 Eur), následne VšZP (754 Eur) a najnižšiu ZP Dôvera (745 Eur). V tej istej nemocnici na oddelení pediatrie je cena ZP Dôvera najvyššia (540 Eur), Union ZP 514 EUR a najnižšia od VšZP (498 Eur). Obdobným spôsobom by sa dalo pokračovať ďalej. Faktom však je, že odchýlky medzi poisťovňami sa pohybujú v porovnateľných hodnotách a preto hovoriť o lepších cenách zo strany Dôvery voči nemocniciam Svet zdravia je scestné.

Demagógii treba čeliť faktami a odbornou diskusiou

Na záver by som chcela ešte raz zdôrazniť, že všetky dáta použité v tejto analýze sú verejne dostupné a  overiteľné. Považujem preto za zásadné viesť o týchto témach čo najotvorenejšiu a zároveň čo najvecnejšiu diskusiu. Vertikálna integrácia v prípade zdravotníckych investícií skupiny Penta nemá nič spoločné s neférovým transfer pricingom, na ktorý kritici zvyknú tak často poukazovať. Naopak neustále opakovanie obdobných tvrdení, odmietanie odbornej diskusie, považujem za plytký spôsob zviditeľňovania sa niektorých ľudí s cieľom realizácie ich politických ambícií. Pri pohľade do blízkej či vzdialenej minulosti sa mi totiž nevybavujú prípady, kedy sa kvalita slovenského zdravotníctva zlepšila politikárčením. Zmenu je možné urobiť len reálnym krokmi smerujúcimi k riešeniu podstaty problémov, nie nachádzaním stále nových mýtov odvádzajúcich pozornosť.

Pozn. Nemocnice a oddelenia Sveta zdravia uvedené v texte boli vybrané na základe písomnej žiadosti Mudr. Visolajského zaslanej generálnym riaditeľom spoločností Dôvera ZP a Svet zdravia.

 • Tlačiť
 • 4

Lenka Siklienková

Lenka Siklienková
 • Počet článkov: 3
 • Priemerná čítanosť: 2382
 • Priemerná diskutovanosť: 15
 • RSS blogu

O blogu

Ako investičná manažérka zodpovedná v Penta Investments za projekty zdravotnej poisťovne Dôvera a nemocníc Svet zdravia je mojim prirodzeným záujmom oblasť zdravotníctva. Som presvedčená, že len efektívne hospodárenie je zárukou kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Lenka Siklienková

Lenka Siklienková
 • Počet článkov: 3
 • Priemerná čítanosť: 2382
 • Priemerná diskutovanosť: 15
 • RSS blogu

O blogu

Ako investičná manažérka zodpovedná v Penta Investments za projekty zdravotnej poisťovne Dôvera a nemocníc Svet zdravia je mojim prirodzeným záujmom oblasť zdravotníctva. Som presvedčená, že len efektívne hospodárenie je zárukou kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Kalendár sa načítava...