Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Lenka Siklienková

Krížové vlastníctvo – zbytočný hon na čarodejnice

10.06.2016 | Lenka Siklienková

Integrovaná zdravotná starostlivosť pomáha pacientovi a šetrí verejné zdroje

 • Tlačiť
 • 5

Je zrejmé, že slovenské zdravotníctvo je plné rôznych mýtov, či predsudkov. Jedným z najčastejších je aj mýtus o krížovom vlastníctve. Kritici poukazujú hlavne na to, že je škodlivé, ak súkromný podnikateľ v zdravotníctve vlastní zdravotnú poisťovňu a zároveň aj sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

A pritom práve súčasné nastavenie systému zdravotníctva na Slovensku vedie k veľkej neefektivite a plytvaniu verejných zdrojov určených na zdravotnú starostlivosť. Kvalita výstupu v prospech zdravotného stavu pacienta má veľké rezervy, ktoré stále nevieme presne pomenovať, merať a v čase zlepšovať.

Zároveň chýba zodpovednosť jedného poskytovateľa voči druhému, zodpovednosť za kvalitu a efektivitu starostlivosti o pacienta od A po Z (od prevencie až po liečbu závažných či chronických ochorení). Práve tento podstatný prvok spoločného cieľa poskytovateľov i platiteľa tvorí základ existujúcich integrovaných zdravotníckych systémov v zahraničí, ktoré stoja aj na princípe krížového vlastníctva.

Pár príkladov zo zahraničia:

Kaiser Permanente                                                                                     

Americká spoločnosť, ktorá v rámci integrovanej zdravotnej starostlivosti zahrňuje všetky súčasti systému zdravotníctva, teda aj platiteľa aj poskytovateľov. Súčasťou jej systému je viac ako 10 miliónov obyvateľov, má viac ako 177 zamestnancov (18 tisíc lekárov, 50-tisíc sestier) a 660 nemocníc a iných medicínskych zariadení.

Maccabi Health Services                                                                            

Izraelská spoločnosť, ktorá má viac ako 2 milióny klientov s obratom približne 2 miliardy dolárov, z ktorých 80 % je z verejných zdrojov. Maccabi health services zahŕňa poistnú vetvu, teda platiteľa a vlastných či zazmluvnených poskytovateľov – lekárne, diagnostiku, polikliniky, nemocnice či rehabilitačné zariadenia.

Geisinger Health System                                                                            

Systém integrovanej zdravotnej starostlivosti v USA s viac ako 3 miliónmi klientov a 30-tisíc zamestnancami. GHS zahŕňa tri hlavné entity – nemocnice, ambulancie a spoločnosť poskytujúcu manažment zdravia.

Integrované systémy, založené na krížovom vlastníctve, sú súčasťou aj rakúskeho či nemeckého zdravotníctva, napr. v Rakúsku poistné fondy založené jednotlivými regionálnymi samosprávami vlastnia a prevádzkujú veľké polikliniky či nemocnice.

Lacnejšia starostlivosť a spokojnejší pacient

Podstatnými zdrojmi efektivity a kvality integrovaných systémov je dôsledná koordinácia platcu a všetkých typov zúčastnených poskytovateľov, s cieľom minimalizovať čas liečby a maximalizovať jej efekt. Úspešná koordinácia sa realizuje najmä vďaka kompletnému zdieľaniu zdravotného záznamu pacienta elektronickou formou a vďaka dohode všetkých účastníkov systému na dodržiavaní spoločných štandardov, meraní kvalitatívnych ukazovateľov a jeho neustálom inovovaní.

V praxi to znamená, že pacient absolvuje iba všetky potrebné vyšetrenia a výkony bez potreby nosiť so sebou papierovú dokumentáciu, vyhľadávať a objednávať sa na jednotlivé pracoviská. Systém prevedie pacienta liečbou a následne získava a vyhodnocuje spätnú väzbu od neho samotného a hodnotí úspešnosť jeho liečby. Tento spôsob zabezpečuje poskytnutie tej správnej liečby, na tom správnom mieste a v tom správnom čase. Eliminuje tak duplikácie v systéme, chybne predpísané výkony či lieky. Starostlivosť je lacnejšia a pacient spokojnejší.

Konkrétne príklady na Slovensku

Integrácia nemusí nutne znamenať iba spoluprácu spoločností jedného vlastníka. Ak sa zvolí spolupráca v oblasti, ktorá prináša benefity viacerým účastníkom systému (pacient, lekár, poisťovňa, atď.), vie výborne fungovať aj bez existencie jednotnej vlastníckej štruktúry.

Vhodným príkladom je služba bezpečné lieky spustená zdravotnou poisťovňou Dôvera, ktorá poskytuje základné údaje o liekových interakciách. Lekárom týchto pacientov ponúka podrobnejšie informácie aj s odporúčaním ako postupovať pri liečbe.

Ide o prvú službu elektronického zdravotníctva na Slovensku, ktorá prostredníctvom aktuálnych informácii spojila lekára, pacienta, lekárnika a zdravotnú poisťovňu. Zvýšením rozsahu dostupných informácií o pacientovi ponúka lekárovi priestor pre voľbu bezpečnejšej a efektívnejšej liečby, s možnosťou limitovať prípadné následné komplikácie a s tým súvisiacu nákladnejšiu liečbu.

Transparentné vzťahy

Krížové vlastníctvo nie je strašiakom a treba ho zbaviť mýtov. Ak je krížové vlastníctvo predpokladom lepšie fungujúcej integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktorá pomôže pacientovi a šetrí s verejnými zdrojmi, potom nie je na mieste proti nemu bojovať a zakazovať ho. Kľúčovou podmienkou sú transparentné vzťahy vyjadrené v cenových podmienkach medzi poisťovňou a poskytovateľom.

Týždenník TREND a portál TREND.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta. Názory vyjadrené v tomto blogu dostali priestor v záujme podpory verejnej odbornej diskusie, nie sú však postojmi redakcie TRENDU.

 • Tlačiť
 • 5

Lenka Siklienková

Lenka Siklienková
 • Počet článkov: 3
 • Priemerná čítanosť: 2379
 • Priemerná diskutovanosť: 15
 • RSS blogu

O blogu

Ako investičná manažérka zodpovedná v Penta Investments za projekty zdravotnej poisťovne Dôvera a nemocníc Svet zdravia je mojim prirodzeným záujmom oblasť zdravotníctva. Som presvedčená, že len efektívne hospodárenie je zárukou kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Lenka Siklienková

Lenka Siklienková
 • Počet článkov: 3
 • Priemerná čítanosť: 2379
 • Priemerná diskutovanosť: 15
 • RSS blogu

O blogu

Ako investičná manažérka zodpovedná v Penta Investments za projekty zdravotnej poisťovne Dôvera a nemocníc Svet zdravia je mojim prirodzeným záujmom oblasť zdravotníctva. Som presvedčená, že len efektívne hospodárenie je zárukou kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Kalendár sa načítava...