Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG KIosk

Privítajme deň daňového odbremenenia

19.08.2019 | Konzervatívny inštitút

Zamestnanec s priemernou mzdou pracoval na zaplatenie všetkých daní vyše 228 dní v roku a až následne počnúc 19. augustom začína zarábať iba pre seba a svoju rodinu.

 • Tlačiť
 • 27

Rubrika

Peter Gonda

Deň daňového odbremenia na Slovensku v tomto roku pripadol rovnako ako  v minulom roku na 19. augusta, čo je o 9 dní neskôr ako v roku 2015. Celkové daňové bremeno v minulom roku dosiahlo 62,5 % vo vzťahu k priemernej odmene patriacej zamestnancovi (viac k metodike je k dispozícii v článku Daňové zaťaženie občana SR).

    

Aktuálne výsledky prepočtov European Investment Centre (EIC) a Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) poskytujú ľuďom orientačný pohľad, koľko ich približne stojí správa, prevádzka a ingerencia verejného sektora a o akej časti ich zárobkov za nich rozhoduje štát, respektíve verejná moc. Celkové daňové bremeno slovenského občana v roku 2018 dosiahlo podľa nich 62,52 % vo vzťahu k priemerným mzdovým nákladom, teda k priemernej hrubej odmene patriacej zamestnancovi s priemernou mzdou (viac tu). Rovnakou metodikou prepočítané daňové bremeno za minulý rok bolo v Rakúsku podľa Austrian Economics Center ešte o približne 4 percentuálne body vyššie ako u nás, pričom dosiahlo 66,73 %.

Minuloročné daňové bremeno na Slovensku zostalo takmer na rovnakej úrovni predchádzajúceho roku (podľa aktuálne revidovaných prepočtov), respektíve oproti nemu nepatrne kleslo. Oproti roku 2014 sa však zvýšilo z úrovne 60,34 % o necelé 2,2 percentuálne body (pozri graf nižšie). V tom čase pritom došlo aj vďaka rýchlemu ekonomickému rastu k enormnému nárastu daňových a odvodových príjmov. Tie sa podľa údajov ministerstva financií zvýšili medzi rokmi 2014 a 2018 až o takmer 6,7 mld. eur.

Zamestnanec s priemernou hrubou mzdou 1013 eur na mesiac a s celkovou odmenou, ktorá mu patrí (mzdovými nákladmi) vo výške necelých 1411 eur, tak v minulom roku znášal bremeno všetkých daní v ekonomickom chápaní (akýchkoľvek administratívne vynútených platieb) vo výške takmer 882 eur na mesiac. Takmer o dvoch tretinách jeho celkovej odmeny tak za neho rozhodujú zástupcovia verejnej moci. Zodpovedá to aj podielu z potenciálneho celkového množstva tovarov a služieb, ktoré si kvôli daniam nemohol dovoliť. Len zostatok peňazí v sume 529 eur, respektíve 37,5 % mzdových nákladov, predstavuje reálnu nezdanenú hodnotu tovarov a služieb, ktoré mohol za mesiac nakúpiť z celkovej odmeny vo výške 1411 eur v roku 2018.  

Z tejto jeho celkovej odmeny mu v roku 2018 odkrojili najskôr príjmové dane (vrátane sociálnych a zdravotných odvodov) 44,7 %, následne majetkové dane takmer 2 % a nakoniec v podobe vyšších cien tovarov a služieb dane zo spotreby 14,9 % a z podnikania iných približne 1 % (graf nižšie).

V kontexte členenia daní podľa právneho stavu predstavovali v roku 2018 sociálne a zdravotné odvody 34,9 %, daň z príjmov fyzických osôb 7,4 %,  DPH 8,5 %, spotrebné dane 3,5 % a iné dane necelých 8,2 % celkovej odmeny patriacej zamestnancovi s priemernou mzdou. Zostatok peňazí tvoril spomínaných 37,5 % (pozri graf).  

V minulom roku bol zároveň najviac zdanený príjem daňovníka (71,5 % z celkových daní), potom spotreba (24,7 %), majetok (2,2 %) a podnikanie (1,6 %). Spomedzi príjemcov týchto administratívne vynútených platieb najviac nadobudol štát (79,3 % z daní), následne obce (10,3 %), potom súkromné spoločnosti (6,9 %), VÚC (3,5 %) a nakoniec EÚ (menej ako 0,1 %).

Takéto enormné daňové bremeno výrazne podkopáva prosperitu a slobodu ľudí a celkovo má pre nich a ekonomiku značné negatívne dôsledky.  Na jeho ďalšie zvýšenie v roku 2019 pôsobia vládou presadené návrhy ako daň z neživotného poistenia, rekreačné poukazy a dočasný osobitný odvod obchodných reťazcov. Je preto podľa nás najvyšší čas na udržateľné zastavenie rastu a znižovanie daňového bremena ľudí, rozsahu štátu a jeho vplyvu na ich životy. Prispieť k tomu by mohol tlak verejnosti a médií, opierajúci sa práve o orientačný prepočet celkového daňového bremena a komplexnejšiu diskusiu o otázkach daní a rozsahu a ingerencii štátu.

Najvyšší čas, aby sa na Slovensku začala diskusia nielen o výškach jednotlivých daní a iných parciálnych daňových zmenách, ale komplexne o celkovom daňovom zaťažení vrátane rozsahu a ingerencii štátu. Nemyslíte?

Roman Scherhaufer

Predseda predstavenstva EIC        

Peter Gonda

Riaditeľ a ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI)

Jakub Šimek

Spolupracovník KI                                                         

Michal Mesík

Spolupracovník KI

 • Tlačiť
 • 27

Rubrika Peter Gonda

KIosk

KIosk
 • Počet článkov: 49
 • Priemerná čítanosť: 2119
 • Priemerná diskutovanosť: 6
 • RSS blogu

O blogu

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) je mimovládny, neziskový a nezávislý think tank, založený v roku 1999. Spoločným menovateľom aktivít KI je ich hodnotové vymedzenie, teda konzervatívny pohľad na spoločnosť a liberálny prístup k ekonomike.V našom KIosku ponúkame náš pohľad na ekonomiku a spoločnosť, ctiac si najmä nasledovné princípy:* Sloboda* Osobná zodpovednosť* Súkromné vlastníctvo* Trh* PravidláViac nájdete na našej pravidelne aktualizovanej webstránke.

KIosk

KIosk
 • Počet článkov: 49
 • Priemerná čítanosť: 2119
 • Priemerná diskutovanosť: 6
 • RSS blogu

O blogu

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) je mimovládny, neziskový a nezávislý think tank, založený v roku 1999. Spoločným menovateľom aktivít KI je ich hodnotové vymedzenie, teda konzervatívny pohľad na spoločnosť a liberálny prístup k ekonomike.V našom KIosku ponúkame náš pohľad na ekonomiku a spoločnosť, ctiac si najmä nasledovné princípy:* Sloboda* Osobná zodpovednosť* Súkromné vlastníctvo* Trh* PravidláViac nájdete na našej pravidelne aktualizovanej webstránke.

Kalendár sa načítava...