Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Karel Hirman

Pozor na ďalšiu revolúciu v Amerike!!

02.11.2012 | Karel Hirman

Po bridlicovom plyne na energetickú scénu USA a sveta nastupuje bridlicová ropa

 • Tlačiť
 • 37

Keď som už pred dvoma rokmi vo svojom blogu upozornil na radikálne novú situáciu v ťažbe plynu v USA vďaka zvládnutiu ťažby z bridlíc a črtajúce sa dôsledky tohto inovatívneho skoku na celosvetový trh s plynom, tak som dostával aj od známych z plynárenskej branže rozporuplné reakcie.

Vtedy ešte mnohí, a oprávnene, pochybovali, či je takýto spôsob ťažby skutočne efektívny a hlavne dlhodobejšie udržateľný. Pochybnosti, hlavne enviromentálneho charakteru ohľadne znehodnotenia podzemných vôd, či hrozby umelých zemetrasení vyvolaných ťažobnou činnosťou, ostávajú aj dnes.

Kým však niektoré krajiny EÚ, ktoré majú sľubný geologický potenciál, ako Francúzsko, tieto pochybnosti sa rozhodli riešiť plošným zákazom ťažby bez ďalšieho odborného skúmania, iné krajiny sa pustili do skúmania svojich bridlicových formácií. V Európe je zatiaľ lídrom Poľsko, systematický program sa chystá spustiť Veľká Británia, prvé licencie udelili Ukrajinci. Bridlicový plyn sa začína ťažiť v Kanade, Čína, ktorá disponuje najväčšími potenciálnymi zásobami, udelila licencie za účasti západných gigantov a spúšťa systematický prieskum.

Americký bridlicový plyn už dnes zmenil svetový trh s plynom, vrátane toho európskeho. Klasickí veľkí producenti zemného a skvapalneného plynu, ale aj ich dlhodobí zákazníci, sa ocitli pod dovtedy nepoznaným tlakom konkurencie a zmenených podmienok. Bridlicový plyn však veľmi citeľne mení aj hospodárske pomery v USA. Vďaka lacnému a logisticky veľmi dostupnému plynu prudko oživujú energeticky náročné odvetvia ako ťažký a chemický priemysel či metalurgia, ich pozícia sa konkurenčne posilňuje tak na domácom severoamerickom trhu, ako aj na svetových trhoch.

Plyn sa začína v USA presadzovať v doprave, v energetike vytláča doteraz dominantné, tiež domáce uhlie, ktoré si náhle musí hľadať exportné trhy, čo opäť pociťuje aj Európa. Pretlak lacného plynu, ktorého trhová cena nepokrýva náklady na ťažbu, vyvoláva tlak na Washington, aby povolil exportné licencie na vývoz skvapalneného plynu. Je zrejmé, že kvôli národným bezpečnostným záujmom nebude povolený celý avizovaný objem presahujúci 200 mld. kubických metrov ročne, ale aj očakávaný zhruba tretinový objem v horizonte štyroch rokov nepochybne výrazne ovplyvní trh s plynom v Ázii ale aj v Európe.

Lenže to nie je ani zďaleka všetko. Po bridlicovom plyne totiž na energetickú scénu USA a sveta nastupuje aj bridlicová ropa. V septembri tohto roka ťažba na doteraz najväčšom ťaženom ložisku takejto ropy Bakken dosiahla 600 tisíc barelov denne, čo predstavuje zhruba 8 percent aktuálnej celkovej ťažby v Spojených štátoch, alebo niečo vyše troch percent dennej spotreby ropy. Bakken sa nachádza hlavne na území Severnej Dakoty a Montany, ale zasahuje aj na kanadskú stranu. Jeho potenciálne zásoby sa ešte len začínajú vyčíslovať, zatiaľ najmenší údaj hovorí o 24 miliardách a najoptimistickejší dokonca o 900 miliardách barelov ropy, čo zodpovedá sumárnym zásobám Perzského zálivu.

Samozrejme, jej vyťažiteľnosť značne závisí tak od geologických podmienok, ako aj od trhových cien na ropu a nákladov na jej ťažbu z bridlíc. Náklady sú pomerne značné a aj kolísavé v závislosti od nasýtenosti bridlíc, zatiaľ sa na ložisku Bakken pohybujú od 15 po 60 USD za barel. Pri dnešných cenách je to však plne konkurenčná surovina, pričom náklady so stále sa zlepšujúcou technológiou a geologickými znalosťami majú klesajúci trend, pričom produktivita jednotlivých vrtov neustále rastie. Ropa z bridlíc sa ťaží aj na niektorých miestach spolu s plynom.

Rovnako, ako pri bridlicovom plyne, aj pri rope platí, že technologický skok v jej ťažbe v USA bude mať už v najbližšom období veľmi citeľný dopad na celosvetový trh s energiami. Rovnaké, alebo podobné roponosné bridlicové formácie sa nachádzajú po celom svete. Jedným z prvých, kto nasleduje americký príklad, je ruská Gazpromnefť, ktorá spolu so Shellom sa púšťa do prieskumu gigantickej bridlicovej formácie v Západnej Sibíri s plochou jeden milión kilometrov štvorcových. Sibírska bridlicová ropa je veľmi kvalitná, veľmi podobná na severomorský Brent.

Ďalšie potenciálne veľmi perspektívne oblasti bridlicovej ropy a plynu sa nachádzajú aj v Izraeli. Tu je však veľký problém s vodou, ktorá sa vo veľkých objemoch používa pri technológii ťažby. Preto sa intenzívne pracuje na metódach, ktoré vodu nahradia, alebo výrazne znížia jej objem, čo by malo nesporne pozitívny dopad na ekologické podmienky ťažby bridlicových uhľovodíkov po celom svete.

To, ako bude pokračovať rozpracovanie bridlicových ložísk plynu aj ropy, určite zásadným spôsobom ovplyvní nielen svetovú energetiku prvej polovice 21.storočia, ale celkovú hospodársku a politicko-bezpečnostnú situáciu vo svete. Preto si dovolím jedno známe príslovie upraviť tak, že za každým budúcim prekvapivým vývojom vo svetových ekonomických a bezpečnostných krízach hľadaj shale oil a shale gas. Napríklad ak dnes počujeme od európskych politikov výzvy na vytvorenie zóny voľného obchodu s USA a Kanadou, alebo zachytávame prvé signály o potenciálnych zmenách v Perzskom zálive.

 

 • Tlačiť
 • 37

Karel Hirman

 • Počet článkov: 45
 • Priemerná čítanosť: 3524
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

K energetike som sa dostal vďaka štúdiu na vysokej škole. V spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA) a vďaka Trendu, kde som vtedy pôsobil ako reportér, som sa snažil túto tému koncom 90-tych rokov rozšíriť aj medzi širšiu odbornú verejnosť i v súvislosti s medzinárodnou politikou a bezpečnostnými aspektami. V roku 1999 sme organizovali v Bratislave ako prví konferenciu o význame kaspickej ropy a plynu pre strednú Európu. Diskusiu o energetickej bezpečnosti považujem za veľmi dôležitú, a preto som využil ponuku svojej bývalej redakcie, aby som sa vo svojom blogu venoval hlavne tejto téme.

Karel Hirman

 • Počet článkov: 45
 • Priemerná čítanosť: 3524
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

K energetike som sa dostal vďaka štúdiu na vysokej škole. V spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA) a vďaka Trendu, kde som vtedy pôsobil ako reportér, som sa snažil túto tému koncom 90-tych rokov rozšíriť aj medzi širšiu odbornú verejnosť i v súvislosti s medzinárodnou politikou a bezpečnostnými aspektami. V roku 1999 sme organizovali v Bratislave ako prví konferenciu o význame kaspickej ropy a plynu pre strednú Európu. Diskusiu o energetickej bezpečnosti považujem za veľmi dôležitú, a preto som využil ponuku svojej bývalej redakcie, aby som sa vo svojom blogu venoval hlavne tejto téme.

Kalendár sa načítava...