Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Juraj Skalský

Je princíp „múdrejší ustúpi“ skutočne rozumný?

21.04.2015 | Juraj Skalský

Je ustupovanie skutočne racionálnou voľbou pre dosiahnutie dohody?

 • Tlačiť
 • 0

Múdrejší ustúpi! je princíp (alebo skôr ľudová múdrosť) považovaný mnohými za dobré pravidlo prekonania a prevencie konfliktov. Ak sme sa s druhým nevedeli dohodnúť, bolo nám od malička vštepované, že ustúpiť je vlastne rozumnejšie a lepšie. Stratou v spore sme tak na oplátku získali pocit víťazstva vo forme intelektuálnej, čiastočne aj morálnej nadradenosti.  Iba hlupáci neustupujú. Múdri ustupujú a v tom je ich morálna prevaha.

Skutočne?

Je zaujímavé koľko ľudí, napriek tomuto tak intenzívne vštepovanému princípu, robí pri konfliktných situáciach presný opak. Neustupujú ani keď vyjde najavo, že sa mýlia, alebo keď je úplne jasné, že pokračovať v konflikte je zbytočné a len to spor viac vyostruje.

Pravda je, že sa stretávam tiež s pomerne veľa ľuďmi, ktorí ustupujú aj keď vlastne nemusia, lebo je pravda (alebo skôr právo) na ich strane. Dokonca často ustúpia aj vtedy, keď to má na nich následne priamy negatívny dopad. Žijú v presvedčení, že sú múdrejší alebo lepší? Alebo ustupujú skôr preto, lebo sa boja vyhrotenia konfliktu a úplnej porážky? Takže sa dobrovoľne vzdávajú ešte pred “bojom”?

Na druhú stranu, prečo by malo byť múdre ustúpiť hlupákovi, len preto, že mu chcem niečo o sebe dokázať? Že som múdrejší ajtak neuzná. A pokiaľ je hlupák, tak asi tiež nepochopí, že som ustúpil aj keď pravda (právo) je na mojej strane.  Len si z toho odnesie mylný predpoklad, že zvíťazil právom, a že je pádny dôvod postup pri najbližšej možnej príležitosti opakovať. To sa mi nezdá veľmi rozumné. Ani múdre. Rozumnejšie by skôr bolo neustúpiť, pokiaľ viem že som v práve, a skôr presvedčiť druhého o tom, že sa sám mýli. Postupne by tak mohla byť šanca na prevahu rozumu pred hlúposťou.                                      

Sú teda mudrejší tí, ktorí ustupujú, alebo naopak tí čo neustupujú?

                                                     

Najskôr pár slov k pôvodu samotnej "ľudovej múdrosti". Kde sa vlastne vzal tento výrok?

Verili by ste, že má už vyše 2000 rokov a pochádza z rímskych čias? Autorom je Ovídius (celým menom Publius Ovidius Naso). Ten uviedol: “Cede repugnanti; cedendo victor abibis.“ V konvenčnom preklade: „Ustúp tomu, kto ti oponuje. Ustúpením zvíťazíš.“ Takže žiadna ľudová múdrosť, ale dielo politika, alebo filozofa - mohlo by sa zdať. Vôbec nie! Jedná sa o dielo umelca - milovníka. Áno, milovníka, alebo skôr prefíkaného zvodcu.Tu je dôkaz, v českom preklade Ivana Bureša (z básne "Umenie milovať"):

Buď povolný. Ustup, když vzdoruje ona, když ustoupíš, vítězem budeš. Úlohu, kterou ti určí, ty jenom poslušně hraj! Haní-li koho, haň též, co schvaluje ona, to schvaluj, co bude popírat, popři, co bude tvrdit, to tvrď! Při jejim smíchu se směj a při jejim pláči hleď plakat, ona ať udává tobě, jak bys měl naladit tvář.”

Takže nejde o nejaký princíp z etického kódexu, ale o návod ako si získať srdce ženy. Základné a myslím aj funkčné princípy zvádzania. Medzi riadkami je jasne čitateľný zámer autora. Rob všetko čo po tebe chce, aby si nakoniec dosiahol svoje.

Presne tak ako to v diele Ovídia cítiť medzi riadkami, je to podľa mňa aj s ústupkami pri sporoch, alebo zvládaní konfliktných situácií. Ustupovať, aby sme dosiahli svoje, však neznamená ustupovať druhému úplne. Ústupok považujem za jeden z možných taktických manévrov k dosiahnutiu želaného cieľa. Hlavne, pokiaľ sme s druhým v určitom spore, alebo sme sa chytili do pasce argumentácie, ako som o tom písal tu.

Chápem to takto. Pokiaľ niekto v diskusii alebo pri jednaní o čomkoľvek presadzuje opačný názor, alebo má požiadavku, ktorú nechcem akceptovať, môžem dočasne ustúpiť tým, že nebudem klásť odpor. Môžem ustúpiť v jednotlivosti, aby som nakoniec získal celkový súhlas. Ustúpiť však neznamená nutne súhlasiť s tým čo hovorí druhý. A už vôbec nie vzdať sa pôvodného zámeru. Znamená to, že nebudem opakovať to s čím druhý nechce súhlasiť alebo odporovať v tom čo je pre neho dôležité. Nesúhlas totiž aktivizuje pudové jednanie s prevahou emócií a nedostatkom rozumného uvažovania. Nasleduje tak nerozumné vyostrenie sporu - otvorený konflikt.

Výsledkom tejto emotívnej reakcie je útok (slovný/fyzický), prípadne útek (prestane jednať/odíde). V prípade útoku druhého sú už akékoľvek rozumné argumenty často úplne zbytočné. Už nevníma. Jeho cieľom je už len dobojovať a vyhrať. V prípade úteku zas hrozí vyvolanie pocitu krivdy a pomýšľanie na odplatu. Každopádne sa rozumne tiež nedohodneme. Zapojením do boja nám hrozí strata kontroly a možnosť, že neskôr môžeme svoje konanie ľutovať. Emócie zatemňujú rozum. Útek sa dá tiež vnímať ako ústupok. Je však riadený viac emóciami ako rozumom.

Riadeným (vedomým) ustúpením sa naopak vyhnem týmto reakciám. Prejdem dočasne na stranu druhého a poskúsim sa to spolu s ním vidieť z jeho perspektívy. Možno sa len nechápeme, alebo sme si niečo čo nebolo povedané nespráve domysleli. Navrhujem teda spolu s ustúpením overovať a skúmať s druhým ako to myslel a o čo mu ide. Prečo vlastne spolu jednáme? Kam smerujeme?

Pokiaľ chce mať druhý pocit, že má pravdu, tak ho o tento pocit nemusíme oberať neústupnosťou. Dôležité je však aby sme dosiahli to čo sme pôvodne potrebovali dosiahnuť, alebo obhájiť. Kontrolou našich vzájomných emotívnych reakcií máme väčšiu šancu na rozumnú dohodu.

Nerobiť ústupky za žiadnych okolností teda určite nepovažujem za rozumné. Nie je rozumné udržiavať spor, alebo ho dokonca vyhrocovať, pokiaľ to nevedie k uspokojeniu našich vlastných záujmov. Rozumné je skôr spory vyriešiť a dosahovať dohody v súlade s našimi záujmami.

Ustúpiť naopak môže byť rozumné (racionálne). Platí to však len za podmienky, že sa ústupkom snažíme dosiahnuť niečo podstatnejšie ako iba dôkaz našej rozumnosti. To naopak považujem za nerozumné.

Preto radšej ako o ústupkoch uvažujem o dosahovaní dohôd kde budú uspokojené naše záujmy a optimálne aj záujmy druhého. Doslovne chápaný imperatív - múdrejší ustúpi! - nie je rozumný.

Skôr by nás mali od malička učiť: Múdrejší ustúpi s rozumom!

 • Tlačiť
 • 0

Diskusia (0 reakcií)

Juraj Skalský

Juraj Skalský
 • Počet článkov: 12
 • Priemerná čítanosť: 2924
 • Priemerná diskutovanosť: 1
 • RSS blogu

O blogu

Profesionálne sa venujem rozvoju zručností (soft skills) od roku 2006. Špecializujem sa na vyjednávanie, obchodné zručnosti a self management. Uvedomujem si aké ťažké je zmeniť naše zvyky. Zameranou činnosťou, dôslednosťou a vytrvalosťou sa to podarí každému. Základ je chcieť. Pozrite si čomu sa venujem na: www.towers.sk

Juraj Skalský

Juraj Skalský
 • Počet článkov: 12
 • Priemerná čítanosť: 2924
 • Priemerná diskutovanosť: 1
 • RSS blogu

O blogu

Profesionálne sa venujem rozvoju zručností (soft skills) od roku 2006. Špecializujem sa na vyjednávanie, obchodné zručnosti a self management. Uvedomujem si aké ťažké je zmeniť naše zvyky. Zameranou činnosťou, dôslednosťou a vytrvalosťou sa to podarí každému. Základ je chcieť. Pozrite si čomu sa venujem na: www.towers.sk

Kalendár sa načítava...