Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Juraj Draxler

Čo urobilo ministerstvo školstva od decembra 2014 do marca 2016

31.10.2016 | Juraj Draxler

V spomínanom období sa rozbehla rekonštrukcia materských škôl, telocviční i špičkových fakúlt, rodičia mohli prestať kupovať svojim deťom učebnice angličtiny, viac peňazí išlo na excelentných vedcov a stabilizoval sa rozpočet SAV. A to nie je zďaleka všetko...

 • Tlačiť
 • 3

Po tom, ako som vydal text o reformách v školstve, som si niekoľkokrát vypočul poznámku, že návrhy sú síce dobré, ale s veľkým reformným plánom som mal vyjsť už vo chvíli, keď som nastupoval na miesto ministra.

Nuž, treba to brať, samozrejme, ako miestny folklór. Vždy niekto niečo kričí. Ak by som naozaj pred dvoma rokmi pri nástupe na pozíciu šéfa rezortu okamžite predstavil aj podrobný plán reforiem, určite by to mnohí pre zmenu považovali za prejav neuveriteľnej arogancie. A v podstate by mali pravdu. Názormi na to, čo treba v školstve meniť, som sa síce nijako netajil v komentároch, ktoré som napísal roky predtým, ako som na ministerstvo nastúpil. Ale sám by som považoval za veľmi odvážne predstavovať detailnejší plán predtým, ako by som sa podrobne oboznámil so všetkými úrovňami fungovania rezortu.

Je tu ale ešte iný, dôležitejší moment. Mnohí ľudia šíria dojem, že tým, že ministerstvo v poslednom roku predošlého volebného obdobia nespustilo reformný cirkus, vlastne nič nerobilo. Podobné poznámky sú nesmierne urážlivé ani nie tak voči mne, ako voči samotným pracovníkom ministerstva. Rok 2015 bol v skutočnosti v mnohých ohľadoch najťažší, aký ministerstvo za posledné štvrťstoročie zažilo.

V prvom rade preto, že do obdobia niekoľkých mesiacov sa skoncentrovalo niekoľko aktivít, ktoré sa inak rozložia na niekoľko rokov:

 • Prijatie inovovaných štátnych vzdelávacích programov (ŠVP).
 • Komplexná akreditácia vysokých škôl.
 • Dokončovanie programovacieho obdobia pre čerpanie štrukturálnej pomoci EÚ a príprava nového.

Každá z týchto úloh bola pre ministerstvo obrovskou výzvou, so zapojením veľkého množstva ľudí. Náročné to bolo preto, že pri nezvládnutí často hrozili veľké škody. Len pri dočerpávaní eurofondov sa ešte na jar 2015 nedalo garantovať, či sa podarí dokončiť niekoľko veľkých projektov výstavby univerzitných vedeckých parkov, štátnemu rozpočtu hrozili mimoriadne úhrady minimálne na úrovni desiatok miliónov eur.

Ministerstvo malo navyše pripravených niekoľko rozsiahlych legislatívnych iniciatív a aspoň časť z nich muselo dokončiť, kvôli naplneniu programového vyhlásenia vlády (zavedenie duálneho vzdelávania) či politickej objednávke (zákon o športe). K vyššie uvedeným aktivitám tak ešte pribudli tri veľké legislatívne akty:

 • Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave.
 • Komplexná novelizácia školských zákonov (tzv. jarný legislatívny balík).
 • Zákon o športe.

Jednoducho, v decembri 2014 som nastupoval do rozbehnutého vlaku, bolo treba dokončiť veľké množstvo už začatých vecí. A v rámci týchto rozbehnutých zmien aj nových iniciatív sa nám toho za jeden rok podľa mňa podarilo dosť. V rôznych oblastiach:

 • Zlepšenie postavenia učiteľov a odborných pracovníkov. V spolupráci s ministerstvom práce sme zmenili zákonník práce, aby učiteľom nebolo možné reťaziť zmluvy tak, že mnohí z nich boli vždy de facto prepustení na leto. Odborným pracovníkom sme zvýšili výmeru dovolenky na úroveň pedagógov (osem týždňov). Pomohli sme chrániť práva učiteľov napríklad vydaním príručky pre ochranu práv pedagógov, ktorá sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom.
 • Zjednodušenia života pre učiteľov, žiakov a rodičov. Ministerstvo na odporúčania debyrokratizačnej komisie zrušilo a zjednodušilo celý rad tlačív. Zaviedla sa možnosť viesť triednu knihu len v elektronickej forme. Ministerstvo zjednodušilo život žiakov a rodičov, ktorí bývajú v zahraničí zrušením povinnosti každoročne absolvovať vyrovnávaciu skúšku.
 • Výrazné investičné aktivity. Prvýkrát od roku 1989 sa na Slovensku výrazne rekonštruovali materské školy vďaka dvom výzvam v celkovej hodnote 15 miliónom eur. Pokračovala výstavba modulových škôl. Prvýkrát od roku 1989 sa výraznejšie začalo investovať do školských telocviční, vďaka výzve na ich rekonštrukciu z marca 2016 v hodnote 10 miliónov eur. Navyše sa sústredili prostriedky na pomoc významným vysokoškolským pracoviskám. Takto vďaka prostriedkom z ministerstva začína teraz rozsiahlou rekonštrukciou prechádzať bratislavský MatFyz či jedna z ústredných budov Lekárskej fakulty.
 • Zlepšenie distribúcie učebníc. V auguste 2015 sa na ministerstvo prišli poďakovať zástupcovia stavovských organizácií s tým, že prvýkrát po viacerých rokoch na školách pred začiatkom školského roka nechýbajú učebnice. Minulý rok sa tiež odstránila prax na hrane zákona, keď štvrťstoročie kupovali učebnice angličtiny deťom ich rodičia. Teraz školy na učebnice dostali prostriedky z ministerstva, v drvivej väčšine prípadov ich aj efektívne použili.
 • Čistenie vysokoškolského prostredia. Na Slovensku prvýkrát nielenže zanikla vysoká škola (vláda na môj podnet zobrala akreditáciu mimoriadne nekvalitnej Goethe Uni), ale akreditácie rýchlo strácali aj pomerne veľké pracoviská, napríklad manažment na Katolíckej univerzite, o akreditácie prišlo Sládkovičovo či právo v Banskej Bystrici, alebo sa dá spomenúť pozastavenie akreditácie pre právo na Paneurópske VŠ.
 • Výraznejšia finančná podpora vede. Minulý rok som zmenil vzorec pre dotácie vysokým školám tak, aby viac peňazí išlo tam, kde je kvalitný výskum. Niektoré vysoké školy na to dosť dramaticky doplatili (napríklad Ekonomická univerzita takto medziročne stratila dva milióny eur). Slovenská akadémia vied získala dohodu garantujúcu, že tri roky bude jej príjem od štátu minimálne 60 miliónov eur očistených o infláciu. V skutočnosti ale príjmy akadémie priamo zo štátneho rozpočtu napríklad v tomto roku už dnes tých 60 miliónov prevyšujú kvôli mimoriadnym dotáciám, ktoré SAV dostala v zime po mojich dodatočných rokovaniach s ministrom financií. Vedecká grantová agentúra APVV dostala nielen viac prostriedkov, ale v zime jej vláda na môj podnet vláda schválila nové programy, ktoré mali napríklad prvýkrát poskytnúť plošnú štátnu podporu postdoktorandom (programy sa, bohužiaľ, v dohľadnej dobe asi nenaplnia, pretože v rozpočte na budúci rok agentúra na tieto programy nedostala prostriedky).
 • Adresná podpora mozgom. Akreditačná komisia minulý rok identifikovala špičkové vedecké pracoviská v krajine a tie neskôr od ministerstva dostali mimoriadnu jednorazovú podporu (niečo vyše 20 tisíc eur na pracovisko na rok 2016). Ministerstvo tiež dvakrát mimoriadne podporilo program pre podporu presídlených vedcov v rámci SAV s názvom SASPRO. Na ministerstve školstva sa tiež spustila schéma na finančnú podporu špičkových profesionálov, ktorí sa rozhodnú prerušiť kariéru v zahraničí a vrátia sa na Slovensko.

Okrem toho bolo treba pozrieť sa na rôzne resty z minulosti. Za môjho pôsobenia sa napríklad konečne po rokoch príprav a falošných štartov spustil Rezortný informačný systém alebo cez rokovania s ruskou stranou pripravilo ukončenie nešťastného projektu Cyklotrónového centra.

Za najpodstatnejšie ale považujem, že sa na vedúce miesta začali konzistentne dostávať kompetentní ľudia a normálne začalo fungovať nielen samotné ministerstvo, ale oveľa profesionálnejšie začala pôsobiť dlhé roky zanedbávaná Štátna školská inšpekcia či podobne zanedbávaný Štátny pedagogický ústav.

To nie je, samozrejme, zďaleka všetko. Okrem prípravy celého radu ďalších, technických právnych noriem, či posilňovania medzinárodnej spolupráce (napríklad cez vstup do Európskej vesmírnej agentúry) muselo ministerstvo zabezpečovať bežnú agendu, teda chod škôl cez rozdeľovanie finančných prostriedkov a cez metodickú podporu, poskytovať občanom služby ako napríklad uznávanie dokladov o vzdelávaní, podporovať rôzne druhy školských aktivít ako napríklad organizáciu súťaží, vstupovať do rôznych sporov na úrovni škôl a ich zriaďovateľov či vnútri vysokých škôl a podobne.

Média sa síce v predvolebnom období snažili prácu ministerstva spochybňovaťrobili škandály z vecí, ktoré sa v skutočnosti pripravili v predchádzajúcom období (napríklad nastavenie vyhodnocovania výziev, v rámci ktorého získalo prostriedky na výskum kontroverzné Sládkovičovo), ale som rád, že aspoň s odstupom času sa začali objavovať analýzy ukazujúce, že programy pripravené priamo pod mojím vedením boli profesionálne a transparentné.

Na to, že ministerstvo má na pleciach obrovské bremená som upozorňoval viackrát, napríklad v rozsiahlom prejave v Národnej rade SR. Ministerstvo o dosiahnutých výsledkoch pravidelne informovalo. Na druhej strane médiá o školstve najmä v predvolebnom období informovali veľmi selektívne, podľa možností opomínajúc akékoľvek pozitíva. Nehovorím to zďaleka len ja. Viackrát sa na to sťažovali špičkoví akademici, vrátane šéfa Akreditačnej komisie. A v povolebnom období sa pre zmenu novinári o školstvo takmer prestali zaujímať. Od marca sa o akreditáciách, odbornom vzdelávaní, efektívnejšom rozdeľovaní eurofondov či investovaní do školskej infraštruktúry v médiách prestalo hovoriť.

Za predošlé obdobie sa toho, jednoducho, naozaj spravilo dosť. Tvrdiť, že popri všetkých ostatných úlohách by vedenie ministerstva malo, ešte k tomu v citlivom predvolebnom období, priestor na spúšťanie rozsiahlych reforiem je zúfalo naivné. Každé reformné úsilie, ak má byť naozaj užitočné, si žiada, aby sa najskôr dotiahli rozbehnuté aktivity a aby sa v rámci príprav vnútri ministerstva poriadne upratalo.

 • Tlačiť
 • 3

Juraj Draxler

Juraj Draxler
 • Počet článkov: 29
 • Priemerná čítanosť: 3648
 • Priemerná diskutovanosť: 18
 • RSS blogu

O blogu

Bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Juraj Draxler

Juraj Draxler
 • Počet článkov: 29
 • Priemerná čítanosť: 3648
 • Priemerná diskutovanosť: 18
 • RSS blogu

O blogu

Bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Kalendár sa načítava...