Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Jozef Hvorecký

Ešteže neexistuje ombudsman pre akademickú etiku

19.06.2019 | Jozef Hvorecký

Veď by sa uštval robotou

 • Tlačiť
 • 13

Prezident republiky menoval 11. júna 2019 profesorom doc. PhDr. Tomáša Hangoniho, PhD., z Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity. Na tomto akte by nebolo nič osobitné, keby neexistovala zápisnica Akreditačnej komisie z 12. septembra 2018 a v nej uznesenie 108.5.1 s dvomi bodmi:

a) Akreditačná komisia sa v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách vyjadrila k návrhu k žiadosti MŠVVaŠ SR č. 2018/5345:23-15A0 zo dňa 7. 6. 2018 (doručenej Sekretariátu AK 27. 6. 2018, č. žiadosti 2018/395-68AA) k splneniu kritérií schválených podľa § 12 ods. 1 písm. e) vyššie citovaného zákona o vysokých školách pre habilitačné konanie a vymenúvacie konanie v študijnom odbore 1.15. pravoslávna teológia na Prešovskej univerzite v Prešove a konštatovala, že v prípade predloženého kandidáta predmetné kritériá neboli splnené z týchto dôvodov: (pozri prílohu k uzneseniu).

b) Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách navrhuje MŠVVaŠ SR odňať právo uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie na Prešovskej univerzite v Prešove v študijnom odbore 2.1.15. pravoslávna teológia na tri roky.

Stručne povedané, profesorom sa stal niekto, kto nespĺňal kritériá inaugurácie, navyše v odbore, v ktorom sa v okaminu menovania nemalo dať inaugurovať a habilitovať. Netuším, čo sa stalo medzi 12. septembrom 2018 a 11. júnom 2019. Je však jasné, že nejakým „zázrakom“ sa inauguračný spis dostal až do prezidentskej kancelárie. Zrejme v ňom uvedené fakty chýbali, pretože – ak v ňom boli – nemal ani opustiť pôdu ministerstva školstva.

Ešte si myslíte, že ombudsman pre akademickú etiku nie je potrebný?

 • Tlačiť
 • 13

Tagy Akademická etika, Akreditácie, Habilitácie a inaugurácie, Kariérny rast vysokoškolských učiteľov, Vysokoškolské tituly

Jozef Hvorecký

Jozef Hvorecký
 • Počet článkov: 119
 • Priemerná čítanosť: 2380
 • Priemerná diskutovanosť: 10
 • RSS blogu

O blogu

Vysokoškolský pedagóg špecializujúci sa na znalostný manažment, e-learning, na používanie výpočtovej techniky vo vzdelávaní a na manažment vysokých škôl. Svoje názory na anti-manažment vysokých škôl zhrnul v knihe Testament vedca (Premedia, 2015).Honorary Lecturer of the University of LiverpoolNávod, ako zábavnejšie učiť fyziku, matematiku a slovenčinu nájdete v poloučebnici Meňavce: Veľký tresk (Raabe, 2018). Každý zvedavec vo veku 10 - 110 rokov v nej niečo zaujímavé nájde.Člen iniciatívy Za živé univerzity

Jozef Hvorecký

Jozef Hvorecký
 • Počet článkov: 119
 • Priemerná čítanosť: 2380
 • Priemerná diskutovanosť: 10
 • RSS blogu

O blogu

Vysokoškolský pedagóg špecializujúci sa na znalostný manažment, e-learning, na používanie výpočtovej techniky vo vzdelávaní a na manažment vysokých škôl. Svoje názory na anti-manažment vysokých škôl zhrnul v knihe Testament vedca (Premedia, 2015).Honorary Lecturer of the University of LiverpoolNávod, ako zábavnejšie učiť fyziku, matematiku a slovenčinu nájdete v poloučebnici Meňavce: Veľký tresk (Raabe, 2018). Každý zvedavec vo veku 10 - 110 rokov v nej niečo zaujímavé nájde.Člen iniciatívy Za živé univerzity

Kalendár sa načítava...