Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Jozef Hajko

Nezamestnaných máme viac

30.03.2017 | Jozef Hajko

Oficiálne zverejňovaná miera nezamestnanosti je dôležité, ale nepresné číslo.

 • Tlačiť
 • 36

Nezamestnanosť na Slovensku klesá a uspokojujeme sa, že čoskoro dosiahne historické minimum. Je sa však prečo tešiť? Kým Slovensko malo na začiatku tohto roka mieru nezamestnanosti na úrovni 8,4 %, v Maďarsku bola 4,3 % a v Česku dokonca najnižšia v celej Európskej únii – 3,4 %. Takže za susedmi zaostávame. No poďme sa pozrieť akú výpovednú hodnotu má vôbec údaj o miere nezamestnanosti.

Predstava môže byť, že ak je miera nezamestnanosti 10 percent, potom každý desiaty práceschopný človek nemá zamestnanie. Nie je to tak, výpočet je zložitejší a problematiku v mnohom zahmlieva.

Prvý dôležitý ukazovateľ je, z akej skupiny sa nezamestnanosť počíta. V odbornej terminológii sa nazýva ekonomicky aktívne obyvateľstvo. Po odpočítaní mladých do 15 rokov a dôchodcov sa sem zaraďujú ľudia, ktorí pracujú alebo by mohli pracovať. Na konci roka 2015 ich bolo na Slovensku 2,7 milióna, teda polovica celkovej populácie.

Druhý ukazovateľ je počet nezamestnaných. Na konci roka 2015 ich napočítali úrady práce 287-tisíc. Keď tento údaj vydelíme číslom 2,7 milióna a prepočítame ho na percentá, dostaneme sa k miere nezamestnanosti 10,6 percenta.

Tento výpočet má však viacero úskalí. Prvým je zisťovanie ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Žeby na Slovensku pracoval alebo dokázal pracovať iba každý druhý človek? Keď spočítame obyvateľov medzi 15. a 64. rokom života, čo je bežný ukazovateľ používaný v štatistike, potom skutočne alebo potenciálne pracujúcich by malo byť až 3,8 milióna. Z tejto skupiny treba odpočítať tých, čo študujú, sú na rodičovskej dovolenke, predčasnom dôchodku, či sú neschopní pracovať pre zdravotné postihnutie, no 2,7 milióna ekonomicky aktívnych je stále primálo.

Táto skupina by mohla byť oveľa väčšia. S dvoma zásadnými postrehmi prišiel Inštitút finančnej politiky. V roku 2014 na základe vlastných výpočtov odhadol, že medzi rómskym obyvateľstvom je vyše 100-tisíc neaktívnych ľudí. K nim treba pripočítať drvivú väčšinu z ďalšej skupiny Rómov žijúcich v odlúčených osadách, ktorých bolo vtedy zhruba 165-tisíc. Títo ľudia nielenže chýbajú medzi ekonomicky aktívnym obyvateľstvom, ale nie sú evidovaní ani ako nezamestnaní. Neaktívni sú aj majoritnej populácii, no je ich podiel je oveľa menší.

Na začiatku tohto roka zverejnil Inštitút ďalšiu analýzu. Za posledných 15 rokov odišlo do zahraničia okolo 300-tisíc ľudí. Štatistický úrad registroval koncom roka 2015 iba polovicu tohto počtu, čo znamená, že časť ľudí sa na Slovensku registruje ako ekonomicky aktívna, no aktivitu nevyvíja doma, ale v zahraničí. Ak by sa títo ľudia vrátili späť, otázka je, koľko z nich by si našlo prácu a koľko by rozšírilo rady nezamestnaných.

Miera nezamestnanosti na Slovensku sa počíta z nepresných čísiel, hoci môžu niesť punc podrobného zisťovania. K tomu sa navyše pridáva účelovosť pri prezentovaní údajov. V jednom čísle vyjadrujúcom mieru nezamestnanosti, ktoré vláda zverejňuje v pravidelných mesačných intervaloch, sa málokedy presnejšie spomenie, že ide o disponibilných nezamestnaných.

Disponibilný nezamestnaný je človek, ktorý dokáže okamžite nastúpiť do práce. Na konci roka 2015 bolo takýchto ľudí 278-tisíc. Nedisponibilní nezamestnaní sú ľudia dočasne pracovne neschopní, na absolventskej praxi alebo na aktivačných prácach pre samosprávy. Na konci roka 2015 ich bolo vyše 47-tisíc, pričom niečo vyše polovice z nich nebolo v práci pre chorobu. Ak by túto skupinu pripočítali medzi nezamestnaných, lebo nimi skutočne boli, len boli nemocní alebo práve využívali vládne podporné programy, potom by miera nezamestnanosti poskočila z oficiálnych 10,6 na 12,4 percenta.

Situácia je ešte komplikovanejšia, pretože do medzinárodných štatistík v Európskej únii odchádzajú zo Slovenska údaje, ktoré zisťuje Štatistický úrad SR. Používa na to metódu výberového zisťovania pracovných síl, čo je vlastne pravidelný štvrťročný prieskum vybranej vzorky na Slovensku. Čísla v Eurostate reprezentujúce Slovensko sú odlišné od údajov, aké registrujú úrady práce, a zvyčajne sú vyššie. K určitému zbližovaniu došlo až v poslednom období.

Zverejňovanie nepresných a lichotivých údajov o klesajúcej nezamestnanosti na Slovensku je nebezpečným sebauspokokovaním. Získavanie údajov o oficiálne či skryte nezamestnaných je dôležité, lebo na ich základe modeluje vláda sociálnu politiku. Tieto údaje ovplyvňujú vyplácanie sociálnych dávok a formujú aktívnu politiku trhu práce, napríklad aktivačné práce. Vláda na ich základe realizuje špeciálne programy, ako je poskytovanie firemných investičných stimulov alebo podporu najmenej rozvinutým okresom. Spolu s vyplácaním sociálnych dávok ide o finančne nákladné schémy, ktoré pohlcujú veľkú časť verejných výdavkov.

Ak nie sú niektorí obyvatelia registrovaní v zamestnanostných či nezamestnanostných štatistikách, môže to vyvolávať rozličné deformácie a pnutia. Typickým príkladom je zanedbávanie mapovania situácie v odlúčených rómskych osadách. Kde niet kvalitných údajov, ťažko sa hľadajú vhodné riešenia. A kde sa neprijímajú riešenia, ujíma sa politický populizmus a radikalizmus.

 • Tlačiť
 • 36

Jozef Hajko

Jozef Hajko
 • Počet článkov: 21
 • Priemerná čítanosť: 2544
 • Priemerná diskutovanosť: 11
 • RSS blogu

O blogu

Pôsobí ako analytik a publicista. V minulosti hlavne novinár a poradca poslancov Národnej rady SR. Jeden zo zakladateľov Podnikateľskej aliancie Slovenska, jej prvý riaditeľ a v súčasnosti člen jej vedenia. Autor viacerých kníh a štúdií so zameraním na ekonomiku, spoločenské témy a históriu Slovenska.

Jozef Hajko

Jozef Hajko
 • Počet článkov: 21
 • Priemerná čítanosť: 2544
 • Priemerná diskutovanosť: 11
 • RSS blogu

O blogu

Pôsobí ako analytik a publicista. V minulosti hlavne novinár a poradca poslancov Národnej rady SR. Jeden zo zakladateľov Podnikateľskej aliancie Slovenska, jej prvý riaditeľ a v súčasnosti člen jej vedenia. Autor viacerých kníh a štúdií so zameraním na ekonomiku, spoločenské témy a históriu Slovenska.

Kalendár sa načítava...