Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Jozef Hajko

Ďalšiu drahú automobilku nám netreba

25.04.2018 | Jozef Hajko

Strategický park pri Košiciach môže už v prvom kole stáť štát sto miliónov eur.

 • Tlačiť
 • 19

Vláda SR schválila 20. apríla osvedčenie o významnej investícii na stavbu Vybudovanie strategického parku Haniska. Návrh predložilo ministerstvo hospodárstva na žiadosť spoločnosti InvEast SK, s.r.o., ktorá je v stopercentnom vlastníctve štátu.

Vybudovanie strategického parku Haniska vytvorí podľa vlády „predpoklad vzniku niekoľko tisíc priamych a nepriamych nových pracovných miest a ďalšieho hospodárskeho a sociálneho rozvoja celého regiónu východného Slovenska s presahom pozitívneho vplyvu na celú Slovenskú republiku“.

Za pozornosť stojí, že materiál, o ktorom rokovala vláda, nemá podľa predkladateľa žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. Možno tento materiál nie, ale dôsledky jeho prijatia určite.

Celkovo by mal mať park 910 hektárov. Najviac v lokalite Valaliky, Haniska a Geča. Ak tu chce vláda vybudovať park, pôdu musí odkúpiť. Vlastníkov je veľa. Vo Valalikoch vlastní najväčšiu parcelu cirkev a roľnícke družstvo, v Haniske desiatky rozličných majiteľov, v Geči viac ako desiatka podielnikov, v Čani obec a ďalšie osoby, v Sokoľanoch štyria občania a v Šaci urbariát. Ak by sme preskúmali všetky parcely, ktorých je spoločne vyše 1 500, počet majiteľov by bol viacnásobne vyšší ako počet pozemkov.

Tieto pozemky bude musieť štátna spoločnosť vykúpiť. Keď zoberieme do úvahy súčasné tabuľkové ceny ornej pôdy, ktorá na celej ploche výrazne dominuje, potom by výkup len za tieto ceny spoločne predstavoval minimálne 3 mil. eur. Cena, za akú bude štát vykupovať však bude mnohonásobne vyššia.

Pred dvoma rokmi sa budoval priemyselný park pri Nitre a výkupné ceny vtedy dvadsaťnásobne presiahli ceny ornej pôdy stanovené zákonom o miestnych daniach. Ak by sa podobný scenár potvrdil pri Košiciach, celkové náklady vlády na výkup pôdy by predstavovali približne 60 miliónov eur.

Vláda však nebude musieť len zaplatiť. O peniaze príde. Je to vďaka legislatívnej zmene schválenej účelovo práve pred výstavbou priemyselného parku Nitre, čo malo byť veľkorysé, ústretové gesto voči prichádzajúcej automobilke Jaguar Land Rover. Podľa novelizovaného vládneho nariadenia o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, sa od poplatkov oslobodili stavby s osvedčením o významnej investícii, kde výstavbu zabezpečuje podnik so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu.

Vláda prisúdila strategickému parku Haniska štatút významnej investície, a tak sa odvody za vyňatie poľnohospodárskej pôdy nebudú platiť. Výšku poplatkov všeobecne stanovuje zákon o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy. Sadzby sú odstupňované podľa bonity pôdy. Najvyššie pri najkvalitnejšej pôde v kategórii 1, najnižšie pri najmenej kvalitnej pôde v kategórii. 9.

V južnom pohraničí Košíc je bonita pôdy v kategóriách od 2 do 7, teda niečo nad všeobecným priemerom. Ak by investor prostredníctvom štátnej firmy musel trvalo vyňať poľnohospodársku pôdu, najviac by to stálo podľa hrubých prepočtov v Haniske a Valalikoch – po 15 miliónoch eur. V Geči by to bolo 8 mil. eur, v Čani viac ako 5 mil. eur. Celkovo by to vyšlo až 45 mil. eur. O tieto peniaze po odpustení poplatkov štát príde.

A to ešte nehovoríme o tom, čo znamená vzdať sa poľnohospodárskej pôdy, ktorá bude nenávratne preč. Hoci to nebude bolieť tak ako pri Nitre, kde sú jedny z najkvalitnejších pôd na celom Slovensku, poľnohospodárstvo v okolí Košíc rovnako pocíti tento zásah.

Keď spočítame len náklady či stratené príjmy štátu súvisiace s pôdou, dostaneme sa k číslu okolo 100 miliónov eur. Otázka je, čo bude vláda ponúkať investorovi ďalej. Môže získať priamu investičnú pomoc, pravdepodobne sa mu dobuduje infraštruktúra. Tak je to v Nitre. Tým sa suma na podporu priemyselného parku môže znásobiť.

V médiách sa objavujú správy, že týmto krokom sa vláda snaží pritiahnuť na juh od Košíc ďalšiu svetovú automobilku. Osudová orientácia na tento druh priemyslu sa ešte zvýši a vtiahne aj východ Slovenska do odkázanosti. Pritom práve Košice sa mali podľa skorších zámerov stať akýmsi Silicon Valley Slovenska. Zdá sa, že vláda z nich chce mať ďalšiu Trnavu, Nitru a Žilinu.

Vo vládnom materiáli by som očakával, že tieto veci budú predkladatelia posudzovať, urobia analýzu predpokladaného vývoja, zvážia všetky plusy a mínusy. A ak sa rozhodnú priemyselný park v Haniske odobriť, tak pripravia prepočty budúcej efektívnosti štátnej podpory. Pouvažujú nad tým, kto bude v tomto parku pracovať. Dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch v automobilkách je dnes neuspokojený, a tie sú nútené privážať ich zo zahraničia. Ako to vyrieši budúci zamestnávateľ pri Košiciach?

Žiadna analýza sa vo vládnom materiáli pred schvaľovaním štatútu významnej investície neobjavila. Spúšťa sa drahý projekt s netušenými dopadmi. Vyzerá to tak, že vláda Roberta Fica z predchádzajúceho volebného obdobia si postavila pomník pri Nitre. Terajšia vláda Petra Pellegriniho ho chce zanechať pri Košiciach.

Ešte je čas zasiahnuť, i keď projekt už dostal zelenú a je za ním s veľkou pravdepodobnosťou konkrétny, ale utajený investor. Od vlády treba vyžadovať, aby prišla s rozumnými argumentmi, či práve toto Slovensko potrebuje. Nestačí jedna vágna veta z vládneho materiálu, kde sa uvádza, že výsledkom bude „sociálny rozvoj celého regiónu východného Slovenska s presahom pozitívneho vplyvu na celú Slovenskú republiku“.

 • Tlačiť
 • 19

Jozef Hajko

Jozef Hajko
 • Počet článkov: 21
 • Priemerná čítanosť: 2543
 • Priemerná diskutovanosť: 11
 • RSS blogu

O blogu

Pôsobí ako analytik a publicista. V minulosti hlavne novinár a poradca poslancov Národnej rady SR. Jeden zo zakladateľov Podnikateľskej aliancie Slovenska, jej prvý riaditeľ a v súčasnosti člen jej vedenia. Autor viacerých kníh a štúdií so zameraním na ekonomiku, spoločenské témy a históriu Slovenska.

Jozef Hajko

Jozef Hajko
 • Počet článkov: 21
 • Priemerná čítanosť: 2543
 • Priemerná diskutovanosť: 11
 • RSS blogu

O blogu

Pôsobí ako analytik a publicista. V minulosti hlavne novinár a poradca poslancov Národnej rady SR. Jeden zo zakladateľov Podnikateľskej aliancie Slovenska, jej prvý riaditeľ a v súčasnosti člen jej vedenia. Autor viacerých kníh a štúdií so zameraním na ekonomiku, spoločenské témy a históriu Slovenska.

Kalendár sa načítava...