Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Jozef Habánik

Kolotoč, ktorý sa nezastavil už 25 rokov

15.12.2015 | Jozef Habánik

Ľudia ktorí nepracujú v školskom prostredí nemusia vždy a okamžite pochopiť naliehavosť a potrebu zvyšovania platov pre pedagógov a odborných zamestnancov v školstve.

 • Tlačiť
 • 19

Byť v slovenských podmienkach učiteľom je už dlhé roky jedným z najnevďačnejších povolaní. Rovnako tak ale aj šéfovať rezortu školstva. Tento kolotoč sa točí už 25 rokov, stále na ten istý pohon – nedostatok peňazí. Práve nedostatok peňazí ženie jednu stranu na barikády, do štrajkov a transparentov, čím burcuje činnosť druhej strany a to vždy najmä pred voľbami. Učitelia sa sťažujú na to, že majú nízky základný príjem a doposiaľ prišli riešenia, ktoré to zmenili len všeobecne štatisticky, prípadne jednorázovo. Kreditový systém je pre nich málo motivujúci, pretože tieto príplatky reálne znamenajú prácu navyše, resp. druhé zamestnanie a to nie je vyriešením podstaty problému, dostať viac peňazí za rovnakú prácu. Na vysokých školách sa stretávame samozrejme s aj inými problémami, aké majú základné, či stredné školy. Okrem vzdelávania významnú úlohu zohráva tiež veda, výskum a transfer poznatkov do hospodárskej sféry. Univerzity by mali pripravovať elitu spoločnosti, prinášať nové poznatky, pokrok, zabezpečovať vzdelanostnú spoločnosť a hospodársky rast. Ponúkať tak v globálnom prostredí konkurenčnú výhodu.

To, čo ale stále zostáva rovnaké, sú očakávania mladých ľudí od vysokoškolského štúdia. Hlavným očakávaním je perspektíva uplatnenia sa na trhu práce. Štúdium je náročné, stojí roky času, odriekania, námahy a aj peňazí. A po takejto investícii očakávajú čo najskôr uplatnenie, ktoré im ju niekoľkonásobne vráti. Aj učitelia sú vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Ľudia, ktorí kedysi dávno alebo možno nie tak dávno išli študovať, aby spoza katedry obohacovali tých, ktorí túžia po vzdelaní. Učiť niekoho, to znamená ovládať nielen samotný odbor, ale mať v sebe aj pedagogické majstrovstvo. Učitelia sú v tomto úplne rovnakí, či učia na základnej, strednej alebo vysokej škole.

Keď sa občas pozriem na rôzne diskusné fóra pod článkami o učiteľoch, či učiteľských platoch, na 100% tam objavím aj názor typu „učitelia nič nerobia“, prípadne „veď učitelia majú dva mesiace prázdnin“. Síce píšem z pozície vysokoškolského pedagóga, ale myslel som si, že fáma o dvojmesačných prázdninách bola už dávno prekonaná. Učitelia totiž pracujú aj cez prázdniny. Učitelia dokonca pracujú aj po večeroch, po pracovnej dobe a mnohí na Slovensku majú pracovné zmluvy na dobu určitú. Od septembra do konca júna. Aj napriek vysokoškolskému vzdelaniu má väčšina z nich obmedzené ekonomické možnosti, aj možnosti kariérneho a platového rastu.

A toto je obraz perspektívy povolania učiteľ, ktorý vidí nová generácia. Koľkí z nich zatúžia po takejto kariére? Trh a pracovná perspektíva formuje aj dopyt po povolaniach a tým aj po študijných odboroch. Mnohé z nich majú problém už dnes. Navyše sú tu silné tlaky na zmeny učebných osnov, skvalitňovanie výučby, či priamo populárne politické predvolebné vyhlásenia, že školstvo je nekvalitné. Myslím si, že systémové zmeny v oblasti výučby, či kreditov sú len polovičným riešením problému.  Kým budú učitelia podhodnocovaní a demotivovaní, kolotoč sa nezastaví a situácia sa zopakuje aj o rok, dva, desať... Prípadne to vyrieši trh stratou záujmu o učiteľské pozície a keď už nebude mať kto učiť, tak jedinou zbraňou dopytu bude napokon tak či tak cena.

 • Tlačiť
 • 19

Jozef Habánik

Jozef Habánik
 • Počet článkov: 11
 • Priemerná čítanosť: 1587
 • Priemerná diskutovanosť: 9
 • RSS blogu

O blogu

Rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje ekonomike, regionálnemu rozvoju a regionálnej politike. Je riešiteľom a koordinátorom viacerých vedeckých projektov (KEGA, VEGA, projekty programu cezhraničnej spolupráce SR a ČR). V minulosti pôsobil aj ako štátny tajomník ministra školstva.

Jozef Habánik

Jozef Habánik
 • Počet článkov: 11
 • Priemerná čítanosť: 1587
 • Priemerná diskutovanosť: 9
 • RSS blogu

O blogu

Rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje ekonomike, regionálnemu rozvoju a regionálnej politike. Je riešiteľom a koordinátorom viacerých vedeckých projektov (KEGA, VEGA, projekty programu cezhraničnej spolupráce SR a ČR). V minulosti pôsobil aj ako štátny tajomník ministra školstva.

Kalendár sa načítava...

Moje tagy

parkovanie