Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Jozef Chamraz

Niekto sa tu nevie zmieriť s novým smerovaním IT sektora

19.09.2017 | Jozef Chamraz

 • Tlačiť
 • 23

Od júna tohto roka pôsobím vo vedení IT asociácie Slovenska (ITAS) ako jej viceprezident pre oblasť eGovermentu.  Moja kandidatúra bola motivovaná nedostatočným rozvojom v tejto oblasti v minulých rokoch a snahou o nápravu tohoto stavu. Prebehli už prvé stretnutia a interakcie s predstaviteľmi štátnej správy, ktoré vyvolávajú veľmi sľubný dojem.

Po dlhom období začíname všetci spoločne efektívne pracovať na odbornom aj procesnom odblokovaní IT sektora. Som rád, že s predstaviteľmi štátu dnes komunikujú ľudia, ktorí sú na dostatočnej odbornej úrovni, a nie len pseudoexpertmi, ktorí sa za odborníkov vydávajú a ich cieľom je nekompetnentná kritika.

Sú totiž v asociácii aj takí, ktorí sa s týmto novým smerovaním nevedia zmieriť. Sú znepokojení úspechmi, ktoré začíname dosahovať a ktoré majú byť k úžitku celého sektora, ale predovšetkým v prospech Slovenska.

Chcem povedať, že mojou jedinou ambíciou je poskytnúť asociácii svoje pozitívne skúsenosti a rady vyplývajúce z mojej doterajšej profesionálnej histórie. Hneď na začiatku, predtým, ako som túto výzvu prijal, som odmietol akúkoľvek pozíciu, spojenú s finančnou odmenou. Mojou jedinou métou je teda profesionalizácia asociácie.

Napriek tomu, sa však stále objavujú hlasy spochybňujúce moju motiváciu alebo dostatočnú odbornú úroveň. Pre tých by som rád uviedol zopár faktov, ktoré by ich mohli presvedčiť.

Za zmienku napríklad stojí to, že som v rámci svojho pôsobenia vo vedúcich pozíciách realizoval viac ako 40 veľkých IT projektov, predovšetkým v zahraničí a mimo štátnu správu. Tieto rozsiahle systémové integrácie boli realizované pre najväčších stredoeurópskych, ako aj svetových zákazníkov.

Predovšetkým to boli projekty pre významné firmy v Českej Republike. Napríklad pre ČEZ a jeho distribučné spoločnosti, Transgas, distribučné spoločnosti plynu v rámci holdingu RWE (SMP, JMP, SČP, a iné ), Pražskú plynárenskú, Pražskú Teplárenskú a iné. V rámci projektu pre RWE som sa významnou mierou zasadil o vytvorenie spoločných účtovných štandardov, ich harmonizáciu s IFRS, pokrytie týchto procesov IT riešeniami a celkovú integráciu riešení dotknutých právnych subjektov.

Významnou skúsenosťou boli aj dlhodobé projekty, ktoré súviseli s lokalizáciou komplexných riešení pre riadenie údržby a prevádzky jadrových elektrární pre spoločnosť INDUS International, kde sa prevažná väčšina prác realizovala v sídlach týchto spoločností v Paríži a Londýne (Woking).

Značnú časť svojej kariéry som strávil aj prácou v Izraeli. Bol som hlavným architektom systému pre fakturáciu vody pre vodáreň v Jeruzaleme. Pôsobil som ako poradca pre vytvorenie informačnej stratégie pre spoločnosť Israel Electric Corporation (IEC) so sídlom v Haife. Zúčastnil som sa vytvorenia realizačnej stratégie pre spoločnosť Osem Investments Ltd.(Nestle Group) Tel Aviv, ktorá bola súčasťou projektu Globe, jedného z najväčších IT projektov spoločnosti Nestle.

Ďalšou etapou môjho profesionálneho života bola realizácia centrálneho ekonomického systému pre spoločnosť Ringier. Tento projekt trval zhruba dva roky a pôsobil som tu na pozícii projektového riaditeľa, kde som na základe svojich technologických skúseností realizoval aj väčšinu procesných a informatických rozhodnutí. Tento projekt sa realizoval pre 18 spoločností v hlavných mestách krajín, kde koncern Ringier pôsobí (Praha, Budapešť, Belehrad, Bukurešť, Bratislava......).

Za zmienku stojí aj významný projekt realizovaný v Ruskej federácii pre spoločnosť Škoda Auto, kde podstatou bolo vybudovanie centrálneho ekonomického systému v spoločnosti Volkswagen Russia. Tieto zmienené referencie sú však len časťou môjho odborného pôsobenia v oblasti IT.

Výhrady kritikov sa týkajú i našej spoločnosti ANEXT. Chcem pripomenúť, že tá za posledné obdobie realizovala desiatky IT projektov z komerčného sektora v Čechách aj na Slovensku. Ak sa však máme dotknúť štátnej správy, tak to boli mnohé úspešné projekty, ktoré majú svoj význam, či už z pohľadu občanov, fungovania centrálnej štátnej správy, ako aj akademickej obce.

Naša spoločnosť napríklad realizovala projekt Slovenská akademická sieť SANET, ktorého úlohou je prepojenie univerzít, pracovísk SAV, výskumných ústavov, univerzitných nemocníc a niektorých stredných a základných škôl. Tento projekt bol na IT Gala vyhodnotený nezávislou komisiou ako najlepší projekt za rok 2016 zo všetkých realizovaných projektov v oblasti IT a telekomunikácii.

Chcem podotknúť, že IT vo verejnej správe je o profesionalite a zodpovednosti firiem a osôb, ktoré sa projektami zaoberajú, a striktne sa vyhraňujem akémukoľvek znevažovaniu našej práce. Práve naše skúsenosti z tejto oblasti by som chcel aplikovať vo funkcii viceprezidenta ITAS a pri nastavovaní nových vzťahov medzi IT sektorom a verejnou správou.

Vo svojom podnikaní som vždy dbal na absolútnu otvorenosť a transparentnosť. Naša firma za éru svojho pôsobenia zaplatila len na dani z príjmu takmer 6 mil. eur a zaplatila nemalé finančné čiastky aj v rámci odvodov, v určitých momentoch za viac ako 200 zamestnancov. Každá položka v našom účtovníctve je dôkazom toho, že naše podnikanie je maximálne čisté a v súlade nielen so zákonom ale aj s morálnymi princípmi férového podnikania.

I nás sa dotkol nedávny škandál na s projektmi v pôsobnosti Ministerstva školstva SR. Uchádzali sme sa o dotáciu z výzvy na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier, ako aj z výzvy Dlhodobý strategický výskum. Napriek tomu, že sme vyvinuli nemalé úsilie pri príprave týchto projektov, ako aj zostavení vedeckých tímov, ani v jednom prípade sme neboli úspešní.

V dvoch projektoch firma vystupovala ako žiadateľ a v jednom prípade ako partner. Napriek tomu, že naše projekty mali veľký vedecký význam, ani jeden z uvedených projektov nebol úspešný. Konkrétne išlo o projekty „Skúmanie a vyhodnocovanie dát v prostredí inteligentného a bezpečného mesta“ a „Dlhodobý strategický výskum informačnokomunikačnej platformy pre podporu rozhodovania znižujúcej eko-záťaž v rámci SmartGovernment“, kde sme boli žiadateľmi a partnermi sme boli v návrhu projektu „Výskum inovatívnej metódy a postupov pre zjednodušenie a zrýchlenie subjektívnej refrakcie oka prostredníctvom IKT“. Akademickými partnermi v týchto projektoch boli FIIT STU, TUKE, Technická univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Žilinská univerzita. Takže ešte raz chcem zdôrazniť, že v zmieňovaných výzvach nezískala naša firma ani jeden kontrakt.

V médiách sa objavili špekulácie o prepojení na iných uchádzačov. Išlo tu o prepojenia cez našich bývalých zamestnancov, ktorí od nás odišli oveľa skôr, ako boli predmetné výzvy vyhlásené. Musím v tomto kontext povedať, že počas nášho pôsobenia od nás odišlo viac ako 100 zamestnancov. To  by aplikáciou takéhoto nelogického princípu vytváralo pravdepodobnosť, že sme prepojiteľní s akoukoľvek IT aktivitou na slovenskom trhu.

Týmto stanoviskom by som sa chcel vysloviť a ostro vyhraniť proti agresívnym a zavádzajúcim tvrdeniam o profesionálnej odbornosti a novom smerovaní ITASu, ktoré chcem presadiť. Ten, kto ich šíri, si hľadá akúkoľvek zámienku na to, aby celý tento rozvíjajúci sa proces zastavil a zničil útokom na mňa, pretože som jedným z úzkeho kruhu ľudí, ktorý nové nastavenie ITASu inicioval.

Verím však, že ľudia s triezvym úsudkom sa týmito útokmi nenechajú demotivovať a zastrašiť. Mojim jedinou motiváciou v ITAS je pozdvihnúť úroveň IT sektora a vytvoriť pozitívnu interakciu nášho odvetvia s celou spoločnosťou.

 • Tlačiť
 • 23

Jozef Chamraz

Jozef Chamraz
 • Počet článkov: 1
 • Priemerná čítanosť: 5015
 • Priemerná diskutovanosť: 23
 • RSS blogu

O blogu

Viceprezident IT asociácie Slovenska ITAS a CEO spoločnosti ANEXT

bloguje o vývoj IT odvetvia, informatizácii verejnej správy a problémoch IT branže

Má vysokoškolské vzdelanie v oblasti informatiky a ekonómie. Titul MBA získal na Viedenskej univerzite pre ekonómiu a obchod, kde časť štúdia prebiehala na Univerzite v Britskej Kolumbiii vo Vancouveri. Kariéru odštartoval v spoločnosti NESS Europe, kde sa špecializoval na komplexné IT riešenia pre najväčších komerčných zákazníkov. Riadil napríklad implementáciu finančného systému v 18 dcérskych spoločnostiach koncernu Ringier v krajinách Strednej a Východnej Európy. Pracoval na vývoji zúčtovacích systémov v utilitných spoločnostiach. Je tak napríklad architektom zúčtovacieho systému vodárenskej spoločnosti v Jeruzaleme. Počas svojho zahraničného pôsobenia sa zúčastnil na hlavných pozíciách niekoľkých desiatok rozsiahlych IT projektov v rôznych krajinách, ktoré patria medzi technologických lídrov (Izrael, UK, Francúzsko, Česká republika, a mnohé iné). V roku 2009 založil a dodnes ako CEO vedie spoločnosť ANEXT. V roku 2017 sa stal viceprezidentom IT asociácie Slovenska ITAS.

Jozef Chamraz

Jozef Chamraz
 • Počet článkov: 1
 • Priemerná čítanosť: 5015
 • Priemerná diskutovanosť: 23
 • RSS blogu

O blogu

Viceprezident IT asociácie Slovenska ITAS a CEO spoločnosti ANEXT

bloguje o vývoj IT odvetvia, informatizácii verejnej správy a problémoch IT branže

Má vysokoškolské vzdelanie v oblasti informatiky a ekonómie. Titul MBA získal na Viedenskej univerzite pre ekonómiu a obchod, kde časť štúdia prebiehala na Univerzite v Britskej Kolumbiii vo Vancouveri. Kariéru odštartoval v spoločnosti NESS Europe, kde sa špecializoval na komplexné IT riešenia pre najväčších komerčných zákazníkov. Riadil napríklad implementáciu finančného systému v 18 dcérskych spoločnostiach koncernu Ringier v krajinách Strednej a Východnej Európy. Pracoval na vývoji zúčtovacích systémov v utilitných spoločnostiach. Je tak napríklad architektom zúčtovacieho systému vodárenskej spoločnosti v Jeruzaleme. Počas svojho zahraničného pôsobenia sa zúčastnil na hlavných pozíciách niekoľkých desiatok rozsiahlych IT projektov v rôznych krajinách, ktoré patria medzi technologických lídrov (Izrael, UK, Francúzsko, Česká republika, a mnohé iné). V roku 2009 založil a dodnes ako CEO vedie spoločnosť ANEXT. V roku 2017 sa stal viceprezidentom IT asociácie Slovenska ITAS.

Kalendár sa načítava...