Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Jaroslav Vojtechovský

Alternatívne riešenia nedostatku ľudských zdrojov v oblasti IT

26.09.2007 | Jaroslav Vojtechovský

Zopár možností ako môžu IT spoločnosti nedostatok ľudských zrojov vyriešiť.

 • Tlačiť
 • 20

Vývoj nášho trhu v oblasti IT stále viac zaznamenáva nedostatok pracovných síl, čo sa prejavuje stále väčším neúspechom firiem zamestnávať skúsených IT špecialistov. Na jednej strane prichádzajúce nové projekty a na druhej strane odchádzajúci zamestnanci, núti firmy zamýšľať sa nad rôznymi alternatívami, ako danú situáciu vyriešiť. Analyzoval som preto spolu s rôznymi IT spoločnosťami ako v danej situácií postupujú a aké možnosti im ponúka trh:

Odovzdanie vyhľadávania zamestnancov do rúk head hunterov z personálnych agentúr.

Po neúspešnom hľadaní potenciálnych IT zamestnancov často firmy siahajú po pomoci u personálnych agentúr. HR konzultanti na základe bohatej databázy životopisov môžu zaloviť aj po skúsených špecialistov, ktorí sa momentálne neobzerali po inej práci a ponúknuť im novú pracovnú príležitosť. Nie vždy sú však personálne agentúry tiež úspešné a firmy často čakajú aj niekoľko mesiacov na svojho nového zamestnanca, cena za sprostredkovanie sa priemerne pohybuje medzi 2 až 3 násobkom mesačného nástupného platu.

Väčšia investícia do ľudských zdrojov a poskytnutie lepších mzdových a benefitových podmienok v porovnaní s trhom.

Ďalším krokom, ktorým sa spoločnosti môžu vybrať je spraviť si analýzu priemerných platových a benefitových podmienok na trhu a ponúknuť viac. Výška platu je pre zamestnancov zaujímavý ukazovateľ, ale samozrejme nie je jediný, preto si IT odborníci vyberajú aj na základe mena a veľkosti spoločnosti, zaujímavosti projektov, používaných technológií, certifikovaných školení, pohyblivej pracovnej doby, možnosti cestovať, využívať cudzie jazyky a pod. Mobil, notebook, športové aktivity a ďalšie benefity tohto druhu určite mnohých potešia, ale už nemajú pri výbere zamestnávateľa takú váhu, ako to bolo v minulosti. Spoločnosti, ktoré nemajú možnosť ohúriť zaujímavosťou svojich projektov alebo systémom práce a ani si nemôžu dovoliť prekročiť limitované náklady zvýšením platov, sú odkázané na iné riešenie.

Podchytenie študentov fakúlt informatiky už počas štúdia

Keď sa postavíte pred IT fakulty po štátniciach, či promóciách a budete ponúkať čerstvým absolventov novú prácu, zistíte že skoro nikoho nezískate. Mnoho IT študentov už pracuje vo svojom obore od prvých ročníkov a niektorí zostávajú u svojho zamestnávateľa aj po skončení štúdia. Preto spoločnosti často volia túto alternatívu – zamestnávanie študentov na vedľajší pracovný pomer s perspektívou pokračovania pracovného pomeru aj po skončení štúdia. Či sa však rozhodnúť zotrvať je vždy neisté, každopádne si mnohé spoločnosti výsledok takejto spolupráce pochvaľujú.

Zaškolenie absolventov stredných škôl
Mnoho IT pozícií ako technici, administrátori, testeri, programátori a pod. nie vždy vyžaduje vysokoškolské vzdelanie. Absolvent strednej školy, ktorý z programovania maturoval, alebo má ho aspoň ako aktívne hobby, môže byť po zopár odborných školení veľmi produktívnou pracovnou silou, ktorá je platovo menej náročná a fluktuačne stabilnejšia.

Outsoursing ľudských zdrojov

Bežným nástrojom realizácie IT projektov nielen v prípade nedostatku pracovných síl, ale aj v rámci zefektívňovania nákladov a zabezpečenia IT procesov je prenájom/leasing pracovných síl od externej spoločnosti. Na jednej strane to prináša mnohé výhody a odbremenenie, ale na druhej strane nie vždy je toto riešenie cenovo prístupné pre menšie spoločnosti a tiež vzhľadom na všeobecný nedostatok pracovných síl, ani outsoursing-ová spoločnosť nie je vždy schopná úplne pokryť potreby svojich odberateľov.

Zdieľanie voľných ľudských zdrojov s partnerskou firmou
Ľahší odvar outsoursingu realizovaný medzi spriatelenými firmami ponúka možnosť prepožičiavať si vzájomne IT zamestnancov, ktorí nie sú práve aktívne vyťažení. Výhodou tohto riešenia oproti štandardnému outsoursing sú nižšie náklady, nakoľko spriatelené firmy si zvyknú účtovať za ľudské zdroje iba cenu práce a ďalšou výhodou je príbuznosť odborných znalostí zamestnancov, ktorí nevyžadujú zdĺhavé zaškolenie, aby mohli byť produktívny pre druhú spoločnosť. Nevýhodou tohto riešenia je, že nie vždy sú voľné v jednej spoločnosti práve tie kapacity, ktoré potrebuje druhá.

Realizáciu menších projektov na fakultách informatiky
Fakulty informatiky sú v dnešnej dobe otvorené spolupráci s firmami a majú záujem o realizáciu komerčných projektov. Študenti tak nemusia na cvičeniach pracovať na fiktívnych projektoch, ale majú možnosť realizovať reálne projekty, za ktoré nezískajú iba kredity, ale aj finančný príjem. Ako som spomínal, mnoho študentov počas svojho štúdia na VŠ už pracuje vo svojom obore, preto nie je problém zostaviť team aj zo skúsenejších študentov. Výhodou tohto riešenia je disponibilný veľký pracovný team a tiež cenovo prístupná pracovná sila. Nevýhodou je časová obmedzenosť na semester, nie úplne odborný potenciál a často tiež zdĺhavé rokovania s vedením fakulty. Preto najvhodnejšie projekty pre akademickú pôdu sú technologické štúdie, testovacie a pomocné vývojárske práce.

Využívanie virtuálnej siete externých ľudských zdrojov
Mnoho IT špecialistov má počas svojej práce obdobie, keď nie sú naplno vyťažení a hľadajú si rôzne “bokovky”, mnoho mladých ľudí bez záväzkov sa snaží využiť večery aj víkendy programovaním pre ďalšie spoločnosti aby si privyrobili. Niektorí pracujú pre iné spoločnosti na vedľajší úväzok individuálne, ale začínajú z týchto ľudí vznikať aj rozsiahlejšie virtuálne tímy, ktoré spolu zohrane spolupracujú a sú schopné zabezpečiť realizáciu malých a stredne veľkých projektov. Spoločnosti si môžu vyskladať virtuálny pracovný team podľa svojich potrieb z práve voľných externých ľudských zdrojov, ktoré sú geograficky rozmiestnené po celom svete. Výhodou tohto riešenia sú ľahko dostupné početné ľudské zdroje za cenovo prijateľných podmienok, nevýhodou je negarantovanie kvality a splnenia termínu odovzdania.

Outsoursing projektov zahraničným IT spoločnostiam
Pokiaľ je zadanie projektu kvalitne vypracované a preložené do angličtiny, jednoduchým riešením pre realizáciu je vyhľadať si IT spoločnosť v štátoch s lacnou a dostupnou pracovnou silou napr. India, Čína, Rusko a pod. Všetky projekty však nie sú vhodné pre takúto formu spolupráce a navyše sa spoločnosti stretávajú s problémami, ktoré vznikajú komunikáciou, časovým posunom, možnou nestabilitou trhu, zmenou kurzu a pod. Napriek tomu sa však stále viac spoločností otvára aj tejto možnosti.

Založenie vlastnej pobočky v štátoch s lacnejšou pracovnou silou
Vybudovanie vlastnej zahraničnej pobočky je vhodnejšie pre väčšie spoločnosti a v porovnaní s predchádzajúcim riešením umožňuje lepšie vybudovanie a vyškolenie tímu na mieru podľa potrieb spoločnosti, jeho ľahšiu koordináciu a nižšie prevádzkové náklady.
Nevýhodou riešenia je vstupná investícia, organizačné a administratívne povinnosti navyše, iná mentalita a pracovné návyky zamestnancov, legislatíva a pod.

 

 

 • Tlačiť
 • 20

Jaroslav Vojtechovský

 • Počet článkov: 1
 • Priemerná čítanosť: 3305
 • Priemerná diskutovanosť: 20
 • RSS blogu

O blogu

Jaroslav Vojtechovský

 • Počet článkov: 1
 • Priemerná čítanosť: 3305
 • Priemerná diskutovanosť: 20
 • RSS blogu

O blogu

Kalendár sa načítava...