Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Ján Rendek

Zopár ďalších trikov na anglické zámená

28.09.2014 | Ján Rendek

 • Tlačiť
 • 0

Kapitola o zámenách je celkom dlhá a hneď od začiatku poriadne náročná, tak som ju rozdelil na 2 časti. V predchádzajúcom blogposte som sa zaoberal veľmi praktickým (unisexovým) využitím zámena they, dnes to bude o niečo menej náročné, pretože James sa ďalej venuje viacerým javom spojeným so zámenami a ponúka ich užitočné riešenia, aj keď trochu viac heslovité.

James na viacerých miestach hovorí, že niekedy je lepšie, ak namiesto mudrovania vetu s otáznym použitím zámena preformulujeme. Mnoho komplikovaných konštrukcií sa dá povedať jednoduchšie a výsledok je čitateľnejší (to myslím platí aj pre slovenčinu). Napríklad:

     Not only the two workmen but Doreen too kept their distance.

Je "their" použité správne? Podľa Jamesa to je nie zrovna najšťastnejšie naformulovaná veta, a ako riešenie ju navrhuje prebásniť na:

     Not only did the two workmen keep their distance, but Doreen too kept hers.

Význam je rovnaký, veta je však určite čitateľnejšia a správne zámená sú na správnom mieste. Preformulovanie je veľmi užitočný nástroj hlavne pre nás, pre ktorých nie je angličtina materinský jazyk. Veď prečo si komplikovať život formuláciami, pre ktoré pravdepodobne nikdy nebudeme mať dokonalý cit, ak sa väčšina z nich dá napísať jednoduchšie?

*** 

Zaujímavý je takzvaný possessive with gerund (čiže privlastňovacie zámenom nasledované gerundiom), napríklad:

     I was pleased about John’s going to New Zealand.

Osobne si nepamätám, že by sme sa o tomto použití učili na gymnáziu. Ja som ho objavil až v teréne a doteraz som ho používal ako najlepšie som vedel bez istoty, či ho používam správne.

James cituje iného autora, ktorý tvrdí, že possessive with gerung by sa mal používať iba s osobnými podstatnými menami a zámenami, nie s neosobnými slovami alebo s podmetom v množnom čísle. James však kontruje, že ani toto pravidlo nie je absolútne. Veta "The engine’s misfiring could be heard a mile away" je vraj gramaticky správna, neznie mu vôbec neprirodzene a jej význam je, že na míle ďaleko bolo počuť zakašlanie motora, nie motor samotný (na to by bolo treba povedať "The engine misfiring could be heard ...").

Použitie tohto tvaru je náročné aj pre vzdelaného Angličana, ale ak ho chcete používať, spýtajte sa: odkazuje sa sloveso na podstatné meno/zámeno alebo na jeho konanie/stav?

1. Ak na podstatné meno/zámeno, použite neprivlastňovací tvar:

          I was pleased about my friend (him) leaving all his money to me.

2. Ak sa odkazuje na konanie/stav, použite privlastňovací tvar:

          I was pleased about my friend’s (his) leaving all his money to me.

Dajú sa vyššie uvedené vety povedať jednoduchšie? Posúďte sami - zamyslieť som sa musel najmä nad prvou, ktorú by som zjednodušil na "I was pleased that it was my friend who left all his money to me", zatiaľ čo druhú na "I was pleased that my friend left all his money to me".

***

James sa ďalej stručne venuje vetám, v ktorý sú použité osobné zámena spôsobom, kedy prestáva byť úplne jasné, na čo sa odkazujú. Ako príklad uvádza túto vetu:

     Jack was arrested for killing his brother after his body was found in a wood

Natíska sa otázka: koho telo sa našlo? Jacka alebo jeho brata?

Riešenie je opäť pomerne jednoduché, a to namiesto nejednoznačného odkazu uviesť odkaz jednoznačný ("... after his brother's body was found ...").

***

James ďalej tvrdí, že (predpokladám, že v písanom texte) "those" sa vzťahuje na niečo, o čom sa už v texte hovorilo. Že ak napíšete "Those are his cattle", tejto vete musí predchádzať špecifikácia typu "The animals in that field are his cattle", a "those" sa potom odkazuje na "the animals in that field".
Zaujímavé, z gymnaziálnej gramatiky si pamätám iba použitie, keď sa človek odkazuje na viacero objektov v diaľke ...

*** 

Ďalším príkladom nesprávne použitého zámena je veta:

     A woman and her lover had been convicted of ill-treating her son.

"A woman and her lover" vraj tvoria jeden podmet, vetu je podľa Jamesa teda potrebne preformulovať na "... the woman's son".

***

Ak si neviete rady, či na začiatku vedľajšej vety použiť who alebo whom - James odporúča jednoduché riešenie. Ak vedľajšiu vetu osamostatníte, pozrite sa, v akom tvare máte osobné zámeno. Čiže ak sa moríte s vetou

     A man meets a woman [who/whom?] he thinks could be his soul mate.

a osamostatnená vedľajšia veta by znela "He thinks she could be his soulmate", je teda správne použiť "who":

     A man meets a woman who he thinks could be his soul mate.

*** 

Na záver sa dostávame k obľúbenej téme gramatických teroristov, a to či v určitých prípadoch používať "I" alebo "me" a obdobne pre ostatné zámená v prípadoch, kedy je uvedených viac zámen za sebou. Napríklad vo vete

     My parents had a favourite lullaby for my brother and [I?/me?]

James odporúča povedať si vetu iba so sporným zámenom a výsledok je zrejmý: "... for me."

*** 

Toľko zámená. Pre mňa boli na konci kapitoly o nich zaujímavé praktické pomôcky, ktoré je možné použiť pri písaní, ale hlavne zistenie, že viaceré javy nie sú úplne jednoduché ani pre ľudí, ktorých materinským jazykom je angličtina. Possessive with gerund sa asi v bežnej reči nepoužíva, ale nejako sa mi nechce veriť, že by mal bežný Angličan počas bežnej konverzácie problém rozhodnúť sa, či použiť who alebo whom :-)

 • Tlačiť
 • 0

Diskusia (0 reakcií)

Ján Rendek

Ján Rendek
 • Počet článkov: 5
 • Priemerná čítanosť: 1635
 • Priemerná diskutovanosť: 3
 • RSS blogu

O blogu

Vyštudovaný ekonóm - poistný matematik, ktorý sa už viac ako 15 rokov venuje komerčnému prekladu z/do angličtiny, najmä pre advokátov. Nekonečne zvedavý, trochu netrpezlivý, ale vždy hľadajúci skutočné riešenie.

Ján Rendek

Ján Rendek
 • Počet článkov: 5
 • Priemerná čítanosť: 1635
 • Priemerná diskutovanosť: 3
 • RSS blogu

O blogu

Vyštudovaný ekonóm - poistný matematik, ktorý sa už viac ako 15 rokov venuje komerčnému prekladu z/do angličtiny, najmä pre advokátov. Nekonečne zvedavý, trochu netrpezlivý, ale vždy hľadajúci skutočné riešenie.

Kalendár sa načítava...