Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Ján Marônek

Časť 2. Ako sa z úspešného zamestnanca stane „daňový“ dlžník a rizikový subjekt pre registráciu k DPH

23.02.2016 | Jan Maronek

Aké prekážky číhajú na podnikateľov

 • Tlačiť
 • 1

Paradoxne za rok máme „zasa“ účinnú novelu Obchodného zákonníka. Od 01.01.2017 začne existovať nová právna forma, tzv. „jednoduchá spoločnosť na akcie (JAS)“. Má slúžiť najmä na pružnejší vstup a výstup investora zo spoločnosti. Teda inak povedané, aby investori investovali do start – upov. Pri tejto novej právnej forme budú mať jednoduchší exit ako napr. pri právnej forme ako „eseročka, či akciovka“. JAS reaguje aj na požiadavky IT firiem, ktoré trpia nedostatkom kvalitných programátorov, a ktorých by radi motivovali aj tzv. zamestnaneckými akciami, čo je pri „klasickej akciovke“ viac nemenj nemožné.

Môžeme si urobiť nasledovnú analýzu zákona a teda aj novely so štúdiou zo života:

Som šikovný programátor a zamestnal som sa v IT firme. Táto spoločnosť prudko rástla, a to aj z dôvodu nového vkladu investora, ktorý pri vstupe do firmy požadoval na odporúčanie renomovanej advokátskej kancelárie transformáciu na právnu formu JAS. Spoločnosť si chcela udržať dobrých programátorov, preto sa rozhodla využiť aj pružnejší režim zamestnaneckých akcií a preto mi ako motiváciu ponúkla vlastniť jej akcie. Spoločnosť rástla, stala sa veľkou, s desiatkami zamestnancov s vysokou pridanou hodnotou a rôznymi líniami riadenia. Po exite investora, ktorý vybavil odberateľa na dodávku IT služieb vo sfére verejnej správy, sa  s odlivom tejto „super“ zákazky začala firma tržbovo prepadať, narastali jej dlhy, až sa jej majitelia rozhodli zbaviť sa jej a to fúziou s iným subjektom. Vedel som, že pracovať v tejto spoločnosti už nemá zmysel a preto som podal výpoveď. Zároveň ma oslovil iný IT subjekt s ponukou na odber mojich služieb, pričom preferuje fakturáciu z mojej strany formou živnosti alebo mojej vlastnej „eseročky“. Chcel som sa registrovať k DPH na daňovom úrade, pričom mi prišlo rozhodnutie o povinnosti uhradiť zábezpeku na DPH, pretože som mal majetkovú účasť v spoločnosti, ktorá skončila s vysokým dlhom. Keďže som nemal na zábezpeku peniaze, tak nastala voči mne daňová exekúcia. Je to vôbec možné ? Myslím, že áno, rozoberiem to na „drobné“ ..

Priamo k veci:

Podľa § 4c ods. 1 písm. a) zákona o DPH:

Zdaniteľná osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 1 a 2, je povinná zložiť zábezpeku na daň zložením peňažných prostriedkov na účet daňového úradu alebo bankovou zárukou poskytnutou bankou 4b) bez výhrad na obdobie 12 mesiacov v prospech daňového úradu vo výške požadovanej zábezpeky (ďalej len "zábezpeka na daň"), ak

 1. a) je fyzickou osobou, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom právnickej osoby,
 2. ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom táto fyzická osoba bola konateľom alebo spoločníkom tejto právnickej osoby a ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené,
 3. ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu, a skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zrušenie registrácie pre daň, nastali v období, v ktorom táto fyzická osoba bola konateľom alebo spoločníkom tejto právnickej osoby“.

Pre vysvetlenie zdaniteľnou osobou môžem byť JA ako SZČO, keď budem podnikať formou živnosti, bez právnej formy ako napr. „eseročka“.

Podľa § 4c ods. 1 písm. c) zákona o DPH:

(1) Zdaniteľná osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 1 a 2, je povinná zložiť zábezpeku na daň zložením peňažných prostriedkov na účet daňového úradu alebo bankovou zárukou poskytnutou bankou 4b) bez výhrad na obdobie 12 mesiacov v prospech daňového úradu vo výške požadovanej zábezpeky (ďalej len "zábezpeka na daň"), ak

 1. c) konateľ alebo spoločník tejto zdaniteľnej osoby je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom inej právnickej osoby,
 2. ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom táto fyzická osoba alebo právnická osoba bola jej konateľom alebo spoločníkom, a ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené,
 3. ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu, a skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zrušenie registrácie pre daň, nastali v období, v ktorom táto fyzická osoba alebo právnická osoba bola jej konateľom alebo spoločníkom.

Pre vysvetlenie zdaniteľnou osobou je MOJA napr. „eseročka“, teda nepodnikám formou živnosti, ale formou obchodnej spoločnosti.

Právne nezrovnalosti:

V zákone o DPH sa v zmysle vyššie uvedeného uvádza len pojem spoločník a konateľ. Tieto pojmy v zmysle Obchodného zákonníka platia len pre „eseročku“. Zákon o DPH nehovorí nič o akcionárovi a predstavenstve čo sú zasa obchodnoprávne pojmy akciovej spoločnosti. Otázka znie, či sa vyššie uvedené podmienky uvedené v zákone o DPH vzťahujú len na právnu formu „eseročky“. Ak áno, tak potom by boli z „bremena zábezpeky“ oslobodené „akciovky“. Inak povedané, ak „narobím“ dlhy v eseročke a bude zakladať novú spoločnosť, tak zábezpeku platím. Ak „narobím“ dlhy v „akciovke“ a budem zakladať novú spoločnosť, tak zábezpeku neplatím. Je to fér, inak rovnocenne právne formy podnikania, poskytujú podnikateľom iné práva a povinnosti ???????

Daňový úrad sa zrejme prikloní ku gramatickému výkladu (pochybujem o inom názore), a teda zákon bude vykladať v prospech akciovky. Je to tak „jednoducho napísané“ v zákone a teda platí téza:

„Ak som „narobil“ dlhy v „eseročke“ a budem zakladať novú spoločnosť, tak zábezpeku platím. Ak som „narobil“ dlhy v „akciovke“ a budem zakladať novú spoločnosť, tak zábezpeku neplatím“

To isté platí pre prípad, ak by som narobil dlhy ako SZČO, resp. živnostník, tak pri zakladaní novej spoločnosti neplatím zábezpeku.

Otázka teda znie, prečo by mal byť znevýhodnený ten, čo podnikal právnou formou „eseročky“ oproti tomu, kto podnikal formou akciovky či živnosti ?

Tu môžeme naraziť na právny, a možno aj ústavný problém. Novela nie je koncipovaná správne.  Osobne si myslím a zastávam názor, že zákonodarca mal v úmysle postihnúť všetkých čo „narobili“ v minulosti dlhy na daniach, bez ohľadu v akej právnej forme podnikali (živnosť, eseročka, akciovka, atď.), pričom takýto „negramatický“ výklad zákona môže byť prijatý aj súdom. Ak by bol úmysel štátu iný, a teda aby postihoval len niektorých, tak je to z hľadiska práva a právneho štátu „ešte horšie“ .

Ak bolo filozofiou a účelom novely postihnúť všetkých tých, ktorí „narobili“ dlhy „bez rozdielu“, tak výklad zákona sa môže uberať aj tým smerom, že pod pojem spoločník sa subsumuje napr. aj akcionár a pod pojem konateľ aj štatutárny orgán akciovej spoločnosti (širší výklad zákona). Môže tak nastať prípad s IT firmou, JAS a ich akciami ako som uviedol vyššie v modelovej situácii. Či zákonodarca chcel „bremeno zábezpeky“ vzťahovať len na tých čo podnikali formou „eseročky“, alebo to je len jeho „nevedomosť“ pri koncipovaní zákona, ťažko posúdiť. „Samozrejme“ dôvodová správa o tom mlčí. V konečnom dôsledku je podľa môjho názoru myšlienka zavedenia, či novely už zavedenej zábezpeky na DPH, opäť zle legislatívne riešená. Spôsobuje neistotu, dokonca „únikovú cestu“ pre tých, ktorí „narobili“ dlhy podnikaním formou živnosti či akciovky, pričom môžu bez bremena zábezpeky na DPH zakladať nové spoločnosti a podnikať ďalej (ak sa budem "držať" preferovaného gramatického výkladu). Účelom zábezpeky na DPH je finančné krytie pre prípad daňovej insolvencie. Účinkom sa tento inštitút minie vtedy, ak bude dlžník využívať na podnikanie „akciovky“.

 • Tlačiť
 • 1

Ján Marônek

Ján Marônek
 • Počet článkov: 8
 • Priemerná čítanosť: 1806
 • Priemerná diskutovanosť: 1
 • RSS blogu

O blogu

Som advokát a zakladajúci partner advokástkej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. www.maronekpartners.sk. Zoberám sa najmä transakčným a daňovým poradenstvom, správou obchodných spoločností a korporátnym právom.  

Ján Marônek

Ján Marônek
 • Počet článkov: 8
 • Priemerná čítanosť: 1806
 • Priemerná diskutovanosť: 1
 • RSS blogu

O blogu

Som advokát a zakladajúci partner advokástkej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. www.maronekpartners.sk. Zoberám sa najmä transakčným a daňovým poradenstvom, správou obchodných spoločností a korporátnym právom.  

Kalendár sa načítava...