Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Iveta Jobová

Zápis do registra partnerov verejného sektora

15.06.2017 | Iveta Jobová

Zákon č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 4

Zodpovednosť štátu za určenie konečného užívateľa výhod sa preniesla na nás, na oprávnené osoby. Štát sa rozhodol, že nebude posudzovať vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločností. Mohol tým poveriť budovu plnú úradníkov, ktorí by kontrolovali, či do obchodoch so štátom vstupuje napr. člen známej finančnej skupiny, či poslanec národnej rady. Spadá sem aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo služby, ako napr. aj lekárnička, ktorá s prekvapením zisťuje, že užíva výhody konečného užívateľa.

Zákonu predchádzali skutočnosti, že každý z nich môže mať prepojenie na štátneho úradníka, ktorý má vplyv na výber jeho firmy pri získaní finančných zdrojov. K sledovaným obchodom patria štátne zákazky, dotácie zo štátneho rozpočtu, fondy európskej únie alebo prílev peňazí tečúci zo zdravotnej poisťovne.

A tak som sa podľa „protischránkového“ zákona stala oprávnenou osobou aj ja ako daňový poradca. Z titulu mojej profesie som bola zaradená do zoznamu osôb oprávnených kontrolovať finančné toky vo firmách, ktoré majú povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora. Moji klienti, ktorým venujem odborné poradenstvo, mám ich pod svojím drobnohľadom z každej strany, spadli do kategórie partnerov verejného sektora. Týka sa ich limit opakovanej výšky finančných prostriedkov 250 000,- eur za kalendárny rok z vyššie uvedených zdrojov. Ďalší prijal plnenie, ktorého predmetom bol majetok nad hodnotu 100 000,- eur alebo iný je držiteľom banskej licencie.

Do kategórie fyzických alebo právnických osôb sú zaradení aj účastníci verejného obstarávania, ktorí zo zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní prešli automaticky do registra partnerov verejného sektora do 31.7.2017. Môžu tu ostať dobrovoľne zapísaní, pokiaľ si splnia zákonné povinnosti.

Oprávnenými osobami sa stali aj advokáti, notári, audítori alebo banky.

Budú niesť zodpovednosť za určenie konečného užívateľa výhod, ktorá je jasná z pohľadu vlastníckych práv. Možno sa zavŕtajú aj do obchodných zmlúv, do odberateľských faktúr alebo budú skúmať, kto disponuje bankovým účtom a robí transakcie obvyklo - neobvyklého charakteru. Možno objavia úplne novú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech a užíva si výhody a požitky potichu. Oprávnené osoby ju však odhalia a jej identifikačné údaje zapíšu do registra.

Zo školenia k téme zápisu som odchádzala s pocitom obrovskej zodpovednosti za to, čo by som mala popísať vo verifikačnom dokumente, kde sa uvádza vlastnícka a riadiaca štruktúra a definujú sa koneční užívatelia výhod. Na školení som sa dozvedela tiež, že túto činnosť poisťovne nechcú zatiaľ poisťovať. Z výšky pokút hroziacich zapísaným spoločnostiam, ich štatutárom a oprávneným osobám za nesplnenie povinností sa nám zatočila všetkým hlava.

Mám ošetrenú zmluvu o dohode povinností oprávnenej osoby s partnerom verejného sektora. Mojim klientom som aj ja určila pokuty za nesplnenie ich povinností, za ktoré ja, ako oprávnená osoba ručím. Ak sa v návrhu na zápis uvedú nepravdivé alebo neúplné údaje o konečnom užívateľovi výhod alebo o verejnom funkcionárovi okrem iného aj štatutárovi, registrujúci orgán – obchodný súd Žilina - uloží pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur. Stalo sa mi, že môj klient, s ktorým spolupracujem dlhé roky, sa začal obávať, že ho chcem nejakým spôsobom pripraviť o majetok navrhovanou zmluvou. Po vysvetlení, že pokuta nastáva zo strany súdu, až keď sa zatají napr. tichého spoločníka, mu odľahlo a dohodu podpísal.

Bolo by zaujímavé vedieť, ako to majú ošetrené právnické kancelárie. Nemenovaná z nich sa hrdí na svojej internetovej stránke, že má za sebou viac ako 70 zapísaných spoločností. Zamestnala koncipientov a tí zapisujú a zapisujú. Iná právnická kancelária si dáva predkladať iba prijaté faktúry a bankové zmluvy , kde ju zaujíma dispozičné právo výberu. Ďalšia z nich chce mať predložené len zoznamy majetku, leasingových zmlúv, nájomných zmlúv. A tak sa z právnikov a z notárov sa stávajú bádatelia obchodných vzťahov a účtovných operácii. Ja z môjho odborného pohľadu mám výhradu voči takýmto čiastočným zisťovaniam a považujem takéto postupy za neúplné.

V dobrej viere, že pomôžem s mojimi skúsenosťami, som oslovila príbuznú: „ vidím, že vaša firma je v registri a bola preklopená z registra hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní, potrebujete doplnenie údajov podľa zákona o registri partnerov verejného sektora“. Poďakovala za pomoc s odpoveďou, že oni majú 3 právnikov v pracovnom pomere. Ostala som ticho.

Známy (tiež ho čaká zápis) povedal, že to zapíše jeho priateľka právnička, s ktorou má dieťa. Ostala som ticho.

Súčasťou príloh zápisu do registra je písomné vyhlásenie oprávnenej osoby, okrem iného, že nemá žiaden vzťah k partnerovi verejného sektora alebo k členom jeho orgánov, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä ak je s ním personálne alebo majetkovo prepojená. Aj za to je pokuta od 10 000 eur.

Rada na záver: čas na zmenu zápisu partnerov verejného sektora, už uvedených v registri je do 31.7.2017. Termín na prvozápis u povinných osôb sa odlišuje - je potrebné vykonať v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 4

Iveta Jobová

Iveta Jobová
 • Počet článkov: 2
 • Priemerná čítanosť: 1377
 • Priemerná diskutovanosť: 2
 • RSS blogu

O blogu

Daňová poradkyňa

Iveta Jobová

Iveta Jobová
 • Počet článkov: 2
 • Priemerná čítanosť: 1377
 • Priemerná diskutovanosť: 2
 • RSS blogu

O blogu

Daňová poradkyňa

Kalendár sa načítava...