Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG INESS

Lekcia z rakúskeho ministerstva financií

03.06.2019 | INESS

Rakúske Ministerstvo financií predstavilo začiatkom mája balík daňových reforiem, vďaka ktorým by sa znížilo vysoké daňové zaťaženie Rakúska. Táto reforma bude postupne nabiehať a v roku 2022 bude predstavovať ročný výpadok príjmov 8,3 miliárd eur.

 • Tlačiť
 • 4

Nový plán reforiem zahŕňa zmeny daní z príjmov fyzických osôb i právnických osôb, spotrebných daní a zjednodušenia daňového systému. Zníženie daňovej záťaže by mal zaznamenať každý z 4,8 millióna daňových poplatníkov.

Na základe tejto reformy by sa Rakúsko stalo medzinárodne konkurencieschopnejším a lepším miestom na život, prácu a podnikanie.

Daň z príjmov fyzických osôb a odvody na sociálne poistenie

Výnosy z dane z príjmov fyzických osôb a odvodov na sociálne poistenie by sa znížili približne o 5 miliárd eur ročne. Plán reformy sľubuje, že každý zamestnanec pracujúci na plný úväzok s hrubým príjmom 1 500 eur (18 000 eur ročne) zníži svoje dane a odvody na sociálne poistenie o 500 eur ročne. Vláda to chce dosiahnuť zavedením odpočítateľnej položky na sociálne odvody. Paradoxne slovenská vláda túto odpočítateľnú položku (na zdravotné odvody) nechala postupne „zomrieť“ tým, že ju nevalorizovala.

K zníženiu dane z príjmov fyzických osôb by došlo v priebehu dvojročného obdobia. Hranica progresívneho systému by nakoniec predstavovala 20, 30 a 40% namiesto súčasných 25, 35 a 42 %.

Avšak, tieto opatrenia môžu mať aj negatívne spektrum – výraznejší prechod medzi hranicami sadzieb. Tí, ktorí zarábajú ročne okolo 30 000 eur ročne, by museli čeliť buď 30 % sadzbe alebo 40 % sadzbe (rozdiel 10 percentuálnych bodov na rozdiel od súčasného 7 percentuálneho rozdielu).

Zmena by sa týkala aj odvodov na sociálne poistenie, ktoré by sa znížili v priemere o 280 eur ročne pre zamestnancov a o 170 eur pre dôchodcov. Presná suma závisí od úrovne príjmu.

Spotrebné a environmentálne dane

Pri spotrebných daniach by sa daň zo šumivého vína zrušila a daň z tabaku by sa zvýšila.

Majitelia automobilov, ktoré spôsobujú veľké znečistenie, by boli zdaňovaní vyššie a tí, ktorí riadia autá šetrné k životnému prostrediu by boli zdaňovaní menej. Ide o pokus o zavedenie ekologickejšieho daňového systému.

Reforma sa dotýka aj vzniku povinnosti účtovať o DPH. Hranica 30 000 eur by sa od roku 2020 Posunula na 35 000 eur.

Daň z príjmov právnických osôb

Reformný balík zahŕňa zníženie sadzby dane z príjmu právnických osôb z 25% na 23% v roku 2022, po ktorom nasleduje zníženie na 21% v roku 2023. Do roku 2023 by tak malo dôjsť k poklesu ročného daňového zaťaženia o 1,6 mld. eur.

Odpočítateľná položka na firemná daň z príjmu

V Rakúsku daňové zákony upravujú aj osobitnú „odpočítateľnú“ položku zo zisku. Aktuálne táto suma predstavuje 30 000 eur – v praxi to znamená, že na prvých 30 000 eur zisku sa uplatní znížená 13% sadzba dane z príjmu. Reforma obsahuje návrh na zvýšenie tejto sumy na 100 000 eur. Vláda predpokladá, že rakúska ekonomika bude rásť, takže okrem potencionálneho rastu na príjmoch, bude diera v rozpočte vo výške 8,3 mld. eur kompenzovaná znížením vládnych výdavkov a malými daňovými príjmami.

Pri hlasovaní o dôvere však vláda 27.5.2019 stratila mandát. Aká bude budúcnosť tohto balíčka preto nevieme.

Čím sa môže inšpirovať Slovensko?

Hoci má Rakúsko celkovo vyššie daňové zaťaženie, viaceré parametre alebo nastavenia by mohli byť zaujímavé pre systém Slovenského daňového zaťaženia.

Aktuálne sa hovorí o znížení dane z príjmu pre firmy. Finálny návrh bude veľmi oklieštený od pôvodného plánu 15% sadzby pre všetky firmy. Zrejme sa zavedie hranica malej firmy, s obratom do 100 000 eur, ktorá bude platiť zníženú sadzbu. Toto nastavenie však znamená, že dodatočné euro tržieb bude znamenať skok do 21% sadzby, čo bude pôsobiť demotivujúco. Zavedenie konkrétnej sumy zisku so zníženou sadzbou odstraňuje ostrý skok v zdanení a firmy nestratia výhodu zníženej dane na prvý „diel“ zisku.

Ďalšie opatrenie, ktoré by mohlo byť podnetné pre Slovensko, je možnosť vlastníkov firiem podeliť sa so zamestnancami o zisk bez daní a odvodov. Každý zamestnanec by tak mohol získať 3000€ ročne.

Inšpiráciu je tiež možné hľadať v zavedení odpočítateľnej položky na sociálne odvody. Rast daňového zaťaženia minimálnej mzdy si takéto riešenie „pýta“. Rovnako zvýšenie hranice obratu pre účtovanie o DPH, ktorá sa dlhé roky nezvyšovala.

Na rozdiel od Rakúska, na Slovensku dochádza skôr k zvyšovaniu daňového zaťaženia. Slovenská vláda by sa preto mala zamerať okrem neustáleho pohrávania sa so zmenou daňových sadzieb či vytvárania nových daní, najmä na znižovanie vládnych výdavkov.

Tento text vznikol na základe podkladov Tax Foundation.

 • Tlačiť
 • 4

Tagy dane, verejné financie

INESS

INESS
 • Počet článkov: 121
 • Priemerná čítanosť: 2918
 • Priemerná diskutovanosť: 21
 • RSS blogu

O blogu

Blog Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz
iness.sk

INESS

INESS
 • Počet článkov: 121
 • Priemerná čítanosť: 2918
 • Priemerná diskutovanosť: 21
 • RSS blogu

O blogu

Blog Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz
iness.sk

Kalendár sa načítava...