Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG INESS

Aby cap nebol záhradníkom

05.09.2019 | INESS

Nový zákon má zabrániť nadmernej regulácií povolaní. Hrozí však, že z capa urobí záhradníka.

 • Tlačiť
 • 3

Nadmerná regulácia povolaní je pre ekonomiku a spoločnosť nebezpečná z viacerých dôvodov. Prvým dôvodom je monopolizácia povolania. Ak môžu povolanie vykonávať len ľudia spĺňajúci podmienky regulácie (napr. povinné absolvovanie kurzu), znižuje to ponuku služieb, čo má za následok vyššie ceny a nižšiu dostupnosť týchto služieb. Nízka konkurencia sa môže odraziť aj na nízkej kvalite služieb, hoci práve zvýšenie kvality je častým argumentom zástancov regulácií povolaní.

Druhý problém je v obmedzení pracovných možností. Ak je možnosť vykonávať povolanie podmienená absolvovaním drahého a časovo náročného kurzu, prípadne so súhlasom konkurentov, výrazne sa tým znižuje možnosť ľudí zapojiť sa do tohto povolania. V mnohých prípadoch sa jedná o pomerne jednoduché typy služieb, ktoré si nevyžadujú veľký vstupný kapitál a neraz slúžia ako odrazový mostík pre mladých, či nízkokvalifikovaných ľudí.

Väčšine čitateľov pri čítaní týchto riadkov asi napadne nedávna diskusia o regulácie taxikárskeho povolenia (ktorá nakoniec viedla k výraznému zjemneniu regulácie taxikárov), no na Slovensku v súčasnosti 34 remeselných a 85 viazaných živností. Nárast regulácií povolaní je problém aj v západných štátoch. Napríklad v USA bolo v 50.rokoch len 5% ľudí vo svojich povolaniach potrebovali licenciu. Dnes toto číslo dosahuje takmer 30%

Čiastočne sú si týchto negatívnych efektov vedomí aj byrokrati v EÚ, preto vznikla smernica, ktorá požaduje od štátov, aby zisťovali primeranosť týchto regulácií. A tak sa do pripomienkového konania dostal zákon o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní, ktorý jetranspozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/958. K návrhu zákona je opakované medzirezortné pripomienkové konanie, do ktorého sa môže zapojiť aj verejnosť. INESS tak spravil v spolupráci s ďalšími aktivistami formou hromadnej pripomienky.

Podporiť hromadnú pripomienku môžete na tomto linku: bit.ly/pripomienka

Návrh zákona upravuje jednotlivé kritériá, podľa ktorých sa majú posudzovať budúce nové regulácie povolaní, ako aj pripravované zmeny v rozsahu a obsahu regulácie doteraz regulovaných povolaní. Hlavná myšlienka zákona je prospešná – ukladá povinnosť spraviť „test proporcionality“ pred tým, než sa zavedie regulácia nejakého povolania. Test proporcionality má vyhodnotiť, či je nutná regulácia z pohľadu ochrany verejných záujmov (zdravia, bezpečnosti občanov atď).

Návrh zákona vítame, no v hromadnej pripomienke navrhujeme 6 rôznych úprav. Za najväčší problém považujeme nevyváženosť síl jednotlivých strán. Test proporcionality má vykonávať príslušné ministerstvo, do ktorého kompetencie regulované povolanie spadá a ktoré reguláciu navrhuje. Je ťažko predstaviteľné, že Ministerstvo pripraví reguláciu povolania a následne pripraví test proporcionality, v ktorom prídu k záveru, že tú svoju reguláciu nemajú robiť. Na jednej strane stoja lobistické záujmy dnešných poskytovateľov služieb, teda ľudí, ktorí majú ekonomický záujem na obmedzení vstupu do odvetvia a sú neraz organizovaní. Na druhej strane stoja väčšinou jednotlivci – fyzické osoby, ktoré dnes možno ani nevedia, že toto povolanie budú chcieť v budúcnosti vykonávať.

Zaujíma vás problematika miezd a pracovného trhu? Pozrite si naše najnovšie video!

 • Tlačiť
 • 3

Tagy podnikateľské prostredie

INESS

INESS
 • Počet článkov: 122
 • Priemerná čítanosť: 2906
 • Priemerná diskutovanosť: 21
 • RSS blogu

O blogu

Blog Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz
iness.sk

INESS

INESS
 • Počet článkov: 122
 • Priemerná čítanosť: 2906
 • Priemerná diskutovanosť: 21
 • RSS blogu

O blogu

Blog Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz
iness.sk

Kalendár sa načítava...

Moje rubriky