Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG INEKOmenty

VšZP tají informácie o čakacích lehotách

29.05.2013 | Inekoblog

Riaditeľ poisťovne nesúhlasí, že zverejnenie čakacích lehôt je vo verejnom záujme

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Najväčšia, štátom vlastnená a v budúcnosti pravdepodobne jediná zdravotná poisťovňa nám odmietla poskytnúť informácie o čakacích lehotách  na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (v členení za jednotlivých poskytovateľov a podľa vybraných chorôb).

S našim tvrdením, že VšZP je povinná takéto informácie zverejniť (keďže je to vo verejnom záujme a bezprostredne sa to týka hospodárenia s verejnými prostriedkami), riaditeľ poisťovne nesúhlasí.

Tvrdí to napriek tomu, že v priebehu niekoľkých mesiacov zorganizoval dve tlačové besedy (14.9.2012, 1.3.2013), ktoré sa týkali čakacích lehôt, a z ktorých vyplýva, že VšZP:

- identifikovala čakacie lehoty ako veľký problém, ktorého vyriešenie je vo verejnom záujme a vyžaduje realizáciu špeciálnych projektov

- je ochotná do vyriešenia problému s čakacími lehotami investovať milióny eur z verejných zdrojov (zo zaplateného povinného verejného zdravotného poistenia)

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 412/2009 Z.z. definuje v tejto súvislosti povinnosti zdravotnej poisťovne takto:

„Zdravotná poisťovňa vedie zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len "zoznam") pre každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len "poskytovateľ") osobitne podľa súpisu vybraných chorôb uvedených v prílohe a s nimi súvisiacich zdravotných výkonov...“.

Predpokladáme, že VšZP dodržiava vyhlášku MZ SR a informácie o čakacích lehotách má. To, že ich tají a zároveň realizuje z verejných peňazí nákladné projekty na ich skrátenie, vyvoláva oprávnené pochybnosti o účelnosti a efektívnosti takýchto projektov. Keďže verejnosť nepozná dĺžku čakacích lehôt, nevie si skontrolovať či opatrenia VšZP na skrátenie čakacích lehôt boli úspešné a či vôbec boli potrebné. Súčasne veríme, že zverejňovanie podrobných informácií o čakacích lehotách by zásadne zvýšilo tlak verejnosti na ich skrátenie, čím by sa zvýšila kvalita aj efektívnosť poskytovanej starostlivosti.

Rovnaké informácie o čakacích lehotách sme si vyžiadali aj od dvoch súkromných zdravotných poisťovní (Union, Dôvera), ktoré nám ich sprístupnili. Máme tu teda ďalší dôkaz o tom, že VšZP konkurenciu potrebuje a peniaze plánované na zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia by sa dali využiť aj iným spôsobom.

Rastislav Kováčik, INEKO

PS1: VšZP nám nedávno odmietla poskytnúť aj anonymizované  údaje o hemofilických pacientoch a o ich liečbe. Hemofilici pritom patria k najnákladnejším poistencom a 95 percent všetkých hemofilikov a až 99 percent najťažších prípadov s touto diagnózou je poistených práve v štátnej poisťovni.

PS2: Podobné problémy so získaním údajov o čakacích zoznamoch VšZP má aj HPI.

Tento článok vznikol aj vďaka podpore z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

INEKO realizuje projekt i-Health, ktorý finančne podporuje zdravotná poisťovňa Dôvera.

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme veľmi radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci. Ďakujeme! 

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

INEKOmenty

INEKOmenty
 • Počet článkov: 131
 • Priemerná čítanosť: 2615
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

Prvou poučkou ekonómie je vzácnosť. Nikdy nie je dostatok čohokoľvek pre uspokojenie všetkých čo to chcú. Prvou poučkou politiky je nevšímať si prvú poučku ekonómie. Thomas Sowell

INEKOmenty

INEKOmenty
 • Počet článkov: 131
 • Priemerná čítanosť: 2615
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

Prvou poučkou ekonómie je vzácnosť. Nikdy nie je dostatok čohokoľvek pre uspokojenie všetkých čo to chcú. Prvou poučkou politiky je nevšímať si prvú poučku ekonómie. Thomas Sowell

Kalendár sa načítava...