Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG INEKOmenty

VšZP tají informácie o čakacích lehotách

29.05.2013 | Inekoblog

Riaditeľ poisťovne nesúhlasí, že zverejnenie čakacích lehôt je vo verejnom záujme

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Najväčšia, štátom vlastnená a v budúcnosti pravdepodobne jediná zdravotná poisťovňa nám odmietla poskytnúť informácie o čakacích lehotách  na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (v členení za jednotlivých poskytovateľov a podľa vybraných chorôb).

S našim tvrdením, že VšZP je povinná takéto informácie zverejniť (keďže je to vo verejnom záujme a bezprostredne sa to týka hospodárenia s verejnými prostriedkami), riaditeľ poisťovne nesúhlasí.

Tvrdí to napriek tomu, že v priebehu niekoľkých mesiacov zorganizoval dve tlačové besedy (14.9.2012, 1.3.2013), ktoré sa týkali čakacích lehôt, a z ktorých vyplýva, že VšZP:

- identifikovala čakacie lehoty ako veľký problém, ktorého vyriešenie je vo verejnom záujme a vyžaduje realizáciu špeciálnych projektov

- je ochotná do vyriešenia problému s čakacími lehotami investovať milióny eur z verejných zdrojov (zo zaplateného povinného verejného zdravotného poistenia)

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 412/2009 Z.z. definuje v tejto súvislosti povinnosti zdravotnej poisťovne takto:

„Zdravotná poisťovňa vedie zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len "zoznam") pre každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len "poskytovateľ") osobitne podľa súpisu vybraných chorôb uvedených v prílohe a s nimi súvisiacich zdravotných výkonov...“.

Predpokladáme, že VšZP dodržiava vyhlášku MZ SR a informácie o čakacích lehotách má. To, že ich tají a zároveň realizuje z verejných peňazí nákladné projekty na ich skrátenie, vyvoláva oprávnené pochybnosti o účelnosti a efektívnosti takýchto projektov. Keďže verejnosť nepozná dĺžku čakacích lehôt, nevie si skontrolovať či opatrenia VšZP na skrátenie čakacích lehôt boli úspešné a či vôbec boli potrebné. Súčasne veríme, že zverejňovanie podrobných informácií o čakacích lehotách by zásadne zvýšilo tlak verejnosti na ich skrátenie, čím by sa zvýšila kvalita aj efektívnosť poskytovanej starostlivosti.

Rovnaké informácie o čakacích lehotách sme si vyžiadali aj od dvoch súkromných zdravotných poisťovní (Union, Dôvera), ktoré nám ich sprístupnili. Máme tu teda ďalší dôkaz o tom, že VšZP konkurenciu potrebuje a peniaze plánované na zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia by sa dali využiť aj iným spôsobom.

Rastislav Kováčik, INEKO

PS1: VšZP nám nedávno odmietla poskytnúť aj anonymizované  údaje o hemofilických pacientoch a o ich liečbe. Hemofilici pritom patria k najnákladnejším poistencom a 95 percent všetkých hemofilikov a až 99 percent najťažších prípadov s touto diagnózou je poistených práve v štátnej poisťovni.

PS2: Podobné problémy so získaním údajov o čakacích zoznamoch VšZP má aj HPI.

Tento článok vznikol aj vďaka podpore z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

INEKO realizuje projekt i-Health, ktorý finančne podporuje zdravotná poisťovňa Dôvera.

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme veľmi radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci. Ďakujeme! 

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

INEKOmenty

INEKOmenty
 • Počet článkov: 130
 • Priemerná čítanosť: 2612
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

<i>Prvou poučkou ekonómie je vzácnosť. Nikdy nie je dostatok čohokoľvek pre uspokojenie všetkých čo to chcú. Prvou poučkou politiky je nevšímať si prvú poučku ekonómie.</i> <b>Thomas Sowell</b>

INEKOmenty

INEKOmenty
 • Počet článkov: 130
 • Priemerná čítanosť: 2612
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

<i>Prvou poučkou ekonómie je vzácnosť. Nikdy nie je dostatok čohokoľvek pre uspokojenie všetkých čo to chcú. Prvou poučkou politiky je nevšímať si prvú poučku ekonómie.</i> <b>Thomas Sowell</b>

Kalendár sa načítava...