Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG INEKOmenty

Ako počítať dôchodky druhopilieristom?

25.03.2014 | Inekoblog

Vysoké krížové dotácie v Sociálnej poisťovni znevýhodňujú druhý pilier

 • Tlačiť
 • 10

Keďže sa blíži výplata prvých dôchodkov z druhého piliera a je na stole tzv. anuitná novela, rozhodli sme sa po čase opäť pripomenúť problém týkajúci sa krížových dotácií v Sociálnej poisťovni a ich vplyvu na výšku dôchodku pre účastníkov v druhom pilieri.

Fond starobného poistenia Sociálnej poisťovne je každoročne v deficite prevyšujúcom jednu miliardu eur. Na jeho krytie dostáva dotácie z iných fondov, najviac z rezervného fondu solidarity. Tieto krížové dotácie dosiahli napríklad v roku 2013 takmer 44 % z celkových príjmov daných fondov.

Tabuľka: Krížové dotácie do Fondu starobného poistenia Sociálnej poisťovne (FSP SP), v tis. EUR

2011 2012 2013
Bilancia FSP SP v bežnom roku -1 027 527 -1 085 609 -1 235 241
Krížové dotácie z iných fondov 1 165 000 1 066 000 1 270 685
Tvorba iných fondov v bežnom roku 2 733 524 2 733 118 2 905 397
Podiel krížových dotácií na tvorbe iných fondov 42,62 % 39,00 % 43,74 %

Zdroj: Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtový výhľad na roky 2015 a 2016, Príloha 2

Odvody do všetkých fondov Sociálnej poisťovne predstavujú 34,6 % z hrubej mzdy, z toho 18 % sú odvody do fondu starobného poistenia (resp. 14 % pre účastníkov v druhom pilieri) a zvyšných 16,6 % sú odvody do iných fondov. To znamená, že na starobné dôchodky z prvého piliera šlo v roku 2013 popri štandardných 18-percentných odvodoch aj 7,3 % (44 % * 16,6 %) v podobe krížových dotácií z iných fondov.

Keďže účastníci v druhom pilieri platia nižšie odvody do prvého piliera (14 % namiesto 18 %), adekvátne sa im pri výpočte dôchodku skráti dôchodok z prvého piliera. Konkrétne o 2/9 (4/18 = 2/9). Za obdobie pred septembrom 2012 sa druhopilieristom bude krátiť dôchodok z prvého piliera až o jednu polovicu, keďže vtedy platili do druhého piliera 9 % hrubej mzdy (9/18 = 1/2).

Problémom sú však spomínané krížové dotácie. Ak by sme ich totiž napríklad v roku 2013 premenili na odvody do prvého piliera, dostali by sme celkové sadzby 25,3 % (18 % + 7,3 %), resp. 21,3 % (14 % + 7,3 %) pre účastníkov druhého piliera. Z toho by potom plynulo miernejšie krátenie dôchodkov z prvého piliera, konkrétne nie o 2/9 (= 0,22), ale o 4/25,3 (= 0,16). Je zrejmé, že ide o významný rozdiel, nie je totiž jedno, či za každé euro teoretického nároku na dôchodok z prvého piliera dostanete menej o 22 alebo 16 centov. Pre ilustráciu, pri 400-eurovom dôchodku a štyridsiatich rokoch sporenia by to mohlo spôsobiť až 24-eurový rozdiel v dôchodkoch.

Rozdiel v krátení dôchodku je ešte väčší pri pohľade na rok 2011, počas ktorého sa do druhého piliera odvádzalo 9 % hrubej mzdy. Podľa súčasnej legislatívy sa bude sporiteľom za tento rok krátiť dôchodok z prvého piliera o jednu polovicu (= 0,5), po zohľadnení krížových dotácií by to bolo len o 9/25,1 (= 0,36).

Za súčasného stavu platí, že čím vyššie sú krížové dotácie, tým menej sa oplatí byť v druhom pilieri. V dobre nastavenom systéme by krížové dotácie výhodnosť druhého piliera ovplyvňovať nemali. Riešením je krížové dotácie zrušiť, zreálniť výšku jednotlivých odvodov do Sociálnej poisťovne a následne upraviť aj výpočet dôchodku pre druhopilieristov. Alebo výšku krížových dotácií adekvátne zohľadňovať pri výpočte dôchodku z prvého piliera, napríklad aj spôsobom popísaným v tomto článku.

INEKO na uvedený problém upozorňuje dlhodobo, napríklad už v tomto článku z roku 2007: Sporiteľom hrozí neprimerané krátenie dôchodku. Ďakujem tiež známemu z brandže, že mi ho prednedávnom pripomenul.

Peter Goliaš

riaditeľ INEKO

 • Tlačiť
 • 10

INEKOmenty

INEKOmenty
 • Počet článkov: 133
 • Priemerná čítanosť: 2619
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

Prvou poučkou ekonómie je vzácnosť. Nikdy nie je dostatok čohokoľvek pre uspokojenie všetkých čo to chcú. Prvou poučkou politiky je nevšímať si prvú poučku ekonómie. Thomas Sowell

INEKOmenty

INEKOmenty
 • Počet článkov: 133
 • Priemerná čítanosť: 2619
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

Prvou poučkou ekonómie je vzácnosť. Nikdy nie je dostatok čohokoľvek pre uspokojenie všetkých čo to chcú. Prvou poučkou politiky je nevšímať si prvú poučku ekonómie. Thomas Sowell

Kalendár sa načítava...