Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Fórum nezávislých názorov

Prečo podporujem generickú preskripciu v zákone o liekoch

08.09.2011 | ForumNN

Koniec tohto týždňa sa v slovenskom zdravotníctve nesie v duchu schvaľovania významného zákona

 • Tlačiť
 • 19

Koniec tohto týždňa sa v slovenskom zdravotníctve nesie v duchu schvaľovania významného zákona. Na programe 22. schôdze NR SR je totiž “Vládny návrh zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov”. Už nejaký čas prebieha v odbornej verejnosti silný boj o jeho definitívne znenie. Snáď najdôležitejšou zmenou, ktorú zákon prinesie, je povinná generická preskripcia. Položme si teda otázku, prečo vlastne jednotlivé zložky zdravotníckeho rezortu tak intenzívne bojujú o možnosť ovplyvnenia výberu liekov.

Principiálne vzaté, to, čo má pri medikamentóznej liečbe choroby pacientovi pomôcť, je účinná látka v presne stanovenom množstve a koncentrácii aplikovaná správnou liekovou formou vo vhodnom čase. V tomto nikto pochybnosť nemá. Problém nastáva v momente, keď sa na liekovom trhu objaví účinná látka pod viacerými firemnými názvami vždy v inom balení a poväčšine aj s inou cenou. Pacient, lebo v konečnom dôsledku je to on, kto daný liek užíva, tak čelí odrazu faktu, že jeho choroba sa dá liečiť týmto, tamtým, oným, či niečím celkom iným. Je to zvláštny rébus, keďže sa jedná vždy o tú istú účinnú látku.

V momente, keď výrobcovi originálnej účinnej látky vyprší patentová ochrana, vrhnú sa na jej výrobu generické firmy a odrazu je na trhu množstvo rôznych škatuliek s rôznymi názvami, no s tým istým vo vnútri. Motív výroby rovnakého lieku rozličnými farmaceutickými firmami je neprehliadnuteľne ekonomický. Rovnako ekonomický je aj motív úpornej snahy všetkých zložiek rezortu uchmatnúť si pre seba možnosť rozhodovať o tom, ktorá zo špecialít bude na trhu najpredávanejšia a tým pádom aj ktorá z početných farmafiriem bude na Slovensku v danej oblasti najúspešnejšia. So zásadnými vecami, o ktoré má v medicíne ísť predovšetkým, teda o diagnosticko-liečebno-preventívnu starostlivosť, tento boj nemá spoločné absolútne nič.

Výhody verejným tajomstvom

Pacientovi sa tento problém musí javiť do značnej miery trápny. Aj jemu je totiž jasné, že je to predovšetkým účinná látka, ktorá mu má pomôcť, bez ohľadu na to, akej farby či tvaru tabletka je alebo v akej škatuľke je zabalená. Sú ale dva faktory, ktoré ovplyvnia, aby začal cítiť rozdiel a, bohužiaľ, vo väčšine prípadov, stoja proti sebe. Prvým faktorom je cena, ktorú chce mať pacient logicky čo najnižšiu. Druhým faktorom je lekár, ktorý môže pacientovi odporučiť konkrétnu špecialitu od konkrétneho výrobcu a to tak, že okrem povinného oboznámenia o lieku s najnižším doplatkom podotkne, že s istým liekom má predsa len lepšie skúsenosti. Konflikt vzniká, ak je tento zdanlivo lepší liek drahší ako iný jeho generický ekvivalent. Nie je nijakým tajomstvom, že za týmito tvrdeniami obvykle bývajú výhody, ktorými reprezentanti výrobcu takto odporúčaného lieku lekára finančne alebo inak motivujú.

Ak teda lekári tak neochvejne bojujú za možnosť predpisovať účinnú látku pod konkrétnym obchodným názvom, naznačujú tým pochybnosti o bezpečnosti a vzájomnej zameniteľnosti generických preparátov, čím spochybňujú rozhodnutia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktoré nutne predchádzajú každej registrácii novej špeciality v našom zdravotníckom systéme. Na to, aby označili originálny liek alebo jedno generikum za lepšie než iné s ekvivalentným obsahom, nemajú žiadny dôvod. A ani iný racionálny dôvod, prečo by malo byť nevyhnutné, aby o vydaní lieku od konkrétneho výrobcu rozhodol lekár, neexistuje.

V prípade liekov pripravovaných v lekárni takisto lekár nezisťuje pôvod ingrediencií, z ktorých je takýto tzv. magistraliter zložený a napriek tomu nemá dôvod pochybovať o tom, že bude účinný a bezpečný. Aj to je dôkaz, že svojím negatívnym postojom ku povinnej generickej preskripcii lekári iba potvrdzujú, že písať na recept konkrétny obchodný názov je nejakým spôsobom výhodné, no s liečbou pacienta to istotne nesúvisí. Výhodnosť takéhoto postupu pre jediného človeka, či malú skupinu ľudí, však rozhodne nie je dôvodom na to, aby ju kompenzoval poistný systém či nebodaj pacient.

Moc bez zodpovednosti

Presadenie možnosti písať na recept okrem účinnej látky aj obchodný názov žiadaného lieku zrejme oslabí až neutralizuje reálny prínos tejto zákonnej zmeny. Sami farmaceuti, a mám to z osobného rozhovoru s niekoľkými z nich, si ťažkajú na nedostatočnú autoritu pri vydávaní lieku pacientovi. Hoci aj v doterajšom prostredí dobrovoľnej generickej substitúcie bolo možné, aby lekárnik pacientovi ponúkol lacnejšiu alternatívu, vďaka dôverčivosti k tvrdeniam lekára o excelentnosti ním predpísaného lieku pacienti na takúto ponuku reflektovali len ojedinele. Rešpekt k lekárovmu odporúčaniu, navyše explicitne vyjadrenému na recepte, veľmi pravdepodobne i teraz vo väčšine prípadov spôsobí, že pacient uprednostní drahší liek súc presvedčený o jeho lepšej účinnosti či bezpečnosti oproti lacnejšiemu lieku ponúkanému lekárnikom.

Nie je to tak dávno, čo som bol sám presvedčený o tom, že držať v rukách moc nad tým, ktorý liek bude pacient užívať, je nevyhnutnou podmienkou, aby som mohol prevziať zodpovednosť za liečbu ako takú. Po zrelej úvahe však musím konštatovať, že zatiaľ držím v rukách moc akurát nad tým, ktorá farmaceutická firma bude z mojich rozhodnutí najviac profitovať. Je to istý spôsob dobrovoľného zbavovania sa slobody rozhodovania, zaväzovania sa k spolupráci s perspektívou finančného či iného benetifu, no na hranici etiky alebo až za ňou. Zo strany farma-biznisu je motivácia lekárov až po určitú hranicu legitímnym marketingovým nástrojom. No farmafirma napriek veľkej snahe ovplyvniť moje rozhodnutie nikdy zaň neprevezme ani len časť zodpovednosti.

Prísna generická preskripcia bez možnosti ďalšieho ovplyvňovania výberu lieku na základe lojality k jeho výrobcovi je účinným spôsobom, ako sa zbaviť manipulácie zo strany jeho reprezentantov a neriskovať prekročenie hraníc etiky a správnej medicínskej praxe. A hoci spomínaná možnosť preskripcie konkrétnej liekovej špeciality závažným spôsobom narúša filozofiu nového opatrenia,   zákon o liekoch sa zdá byť krokom vpred správnym smerom. Preto ho podporujem.

MUDr. Branislav Sepeši, radiačný onkológ a predseda OZ Fórum nezávislých názorov (www.fnn.sk, www.facebook.com/chcemelepsiefungujuce zdravotnictvo) . V súčasnosti pracuje na Onkologickej klinike SZU v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.

 

 • Tlačiť
 • 19

Fórum nezávislých názorov

Fórum nezávislých názorov
 • Počet článkov: 11
 • Priemerná čítanosť: 3091
 • Priemerná diskutovanosť: 28
 • RSS blogu

O blogu

FNN založili lekári Ladislav Laho, Branislav Sepeši, Peter Kenderessy a Stanislav Janota. Aj tu chcú svojimi článkami vytvárať priestor na diskusiu bez predsudkov, ktorá bude priamo a otvorene pomenovávať problémy v slovenskom zdravotníctve.

Fórum nezávislých názorov

Fórum nezávislých názorov
 • Počet článkov: 11
 • Priemerná čítanosť: 3091
 • Priemerná diskutovanosť: 28
 • RSS blogu

O blogu

FNN založili lekári Ladislav Laho, Branislav Sepeši, Peter Kenderessy a Stanislav Janota. Aj tu chcú svojimi článkami vytvárať priestor na diskusiu bez predsudkov, ktorá bude priamo a otvorene pomenovávať problémy v slovenskom zdravotníctve.

Kalendár sa načítava...