Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Filip Glasa

Zisk firiem medziročne stúpol o 31%, počet firiem v strate stále klesá a 27% firmám „hrozí kríza“

08.07.2016 | Filip Glasa

30.jún bol posledným termínom pre podanie odložených daňových priznaní. K tomuto dátumu podali posledné firmy svoje účtovné závierky. V Registri účtovných závierok je k dnešnému dňu zverejnených vyše 170 tis. výkazov za rok 2015. Aké boli zaujímavé zmeny v hospodárení firiem?

 • Tlačiť
 • 5

Najzaujímavejšie zistenia:

 • po zavedení daňových licencií dva roky po sebe klesal počet firiem v strate
 • tržby rástli o 9%
 • zisk rástol o 31%
 • počet firiem v zisku rástol o 12%
 • počet firiem s nulovou a zápornou daňou z roku 2013 na 2015 celkovo klesol o 75%
 • kríza hrozí 27% spoločnostiam


Analýza finančných výsledkov firiem za rok 2015

Údaje sú vypočítané k 6.júlu 2016 na základe údajov z účtovných závierok firiem za rok 2015. Vzorka obsahuje firmy, ktoré podali účtovnú závierku za rok 2015, nemusí byť rovnaká s počtom firiem, ktoré účtovnú závierku podali za rok 2014 a 2013, vzhľadom na novovzniknuté firmy. Analýza tak podáva obraz nielen o finančnej situácií firiem, ale aj o celkovom vývoji finančných ukazovateľov v podnikateľskom prostredí.

Analyzovaná vzorka obsahuje 171 318 spoločností, pôsobiacich na Slovensku, ktoré podali za rok 2015 účtovnú závierku (v komplexnej analýze sa dáta s pribúdajúcimi účtovnými závierkami budú automaticky prepočítavať:www.finstat.sk/analyzy/analyza-financnych-vysledkov-firiem-2015)

Aké veľké firmy sme analyzovali?

Na danej vzorke 171 318 firiem bolo 66% spoločností s tržbami do 100 tis. €. Od 2 do 10 mil. € malo tržby 3,8% firiem. Iba 1,2% firiem dosiahlo tržby vyššie ako 10 mil. €.

Rebríček firiem s najvyššími tržbami:

 1. VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
 2. Kia Motors Slovakia s.r.o.
 3. SLOVNAFT, a.s.

V analýze sú zahrnuté aj veľké firmy, vrátane automobiliek, energetiky a pod. Z veľkých spoločností zatiaľ nezverejnili údaje TESCO STORES SR a.s., Kaufland Slovenská republika v.o.s., Lidl Slovenská republika v.o.s.

Aktuálny rebríček firiem podľa tržieb: finstat.sk/analyza-firiem

Zisk rástol o 31%, EBITDA o 18% a tržby o 9%

Z grafu je zrejmý každoročný nárast tržieb. Z roku 2014 na 2015 to predstavuje rast 9%.

Zisk o 31%. Rovnako rástla EBITDA a zisk. Tento vysoký rast môže súvisieť s rastom ekonomiky ako aj s daňovými licenciami. Vysoký rast zisku zaznamenali spoločnosti SLOVNAFT, a.s., F.H.Consulting SLK, k.s. (s komanditistom z Rakúska) a spoločnosť LEVEN, a.s..


Prvé v rebríčku najvyššieho zisku sú:

 1. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 2. Kia Motors Slovakia s.r.o.
 3. SLOVNAFT, a.s.

 

Počet firiem v zisku naďalej stúpa, tento rok je to 57,4%

Po zavedení daňovej licencie vzrástol z celkového počtu firiem počet spoločností, ktoré sú v zisku, a to o 12%. Súvisí to s daňovou licenciou, vďaka ktorej firmy nemajú vysokú motiváciu na vykazovanie straty, pretože aj tak musia zaplatiť aspoň minimálnu daň, ako aj s celkovým vývojom slovenského hospodárstva.

Nasledujúci graf zobrazuje rozdelenie výsledku hospodárenia firiem v roku 2015. V zisku bolo 57,4% spoločností.

Každoročne sme zaznamenali nárast počtu firiem, ktoré hospodária so ziskom. Z roku 2013 na 2014 sme zaznamenali 27 % nárast počtu spoločností v zisku. V ďalšom roku sa rast počtu ziskových firiem znížil na 12%.

Aké dane platia firmy? Najviac firiem platí daňovú licenciu 960 €

Nasledujúci graf zobrazuje rozdelenie firiem podľa splatnej dane. Najväčší počet firiem zaplatilo daň vo výške daňovej licencie, a to 960 €. Štruktúra dane z príjmov v porovnaní s rokom 2014 sa výrazne nezmenila.

Počet firiem, ktoré neplatili daň stále klesá

Na nasledujúcom grafe je zobrazený vývoj počtu firiem, ktoré platili nulovú až zápornú daň. Obrovská zmena je z roku 2013 na 2014, po zavedení daňových licencií. Z roku 2014 na 2015 je zaznamenaný takisto pokles počtu firiem s nulovou až zápornou daňou.

Na skúmanej vzorke sme zaznamenali medziročný rast splatnej dane z príjmu. Po zavedení daňových licencií bol z roku 2013 na 2014 zaznamenaný rast splatnej dane vo výške 34%. V nasledujúcom roku sa tento rast spomalil, ale stále pretrváva. Na analyzovanej vzorke údajov predstavuje rast 5,7%.

Podľa novely Obchodného zákonníka 27% firmám hrozí kríza

Od 1.januára 2016 je v platnosti novela Obchodného zákonníka, ktorá zavádza do praxe nový pojem „spoločnosť v kríze“. Spoločnosť v kríze je spoločnosť, ktorá je v úpadku alebo ktorej úpadok hrozí. Hroziaci úpadok je pri spoločnosti v prípade ak vlastné zdroje netvoria aspoň 4% aktív. Firme hrozí úpadok vtedy, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menší ako 4 k 100 (vlastné imanie/záväzky < 0,04).

Z grafu je zrejmé, že až 27% spoločnostiam hrozí úpadok, to znamená, že pomer ich vlastného imania a záväzkov je menší ako 0,04. Nezistiteľný pomer je v prípadoch, ak riadky účtovnej závierky, ktoré vstupujú do výpočtu (záväzky) neboli vyplnené alebo boli nulové. 

Analýzu vypracovala Jaroslava Šepeľová

 • Tlačiť
 • 5

Filip Glasa

Filip Glasa
 • Počet článkov: 22
 • Priemerná čítanosť: 3987
 • Priemerná diskutovanosť: 13
 • RSS blogu

O blogu

Zakladateľ projektu finstat.sk. 

Filip Glasa

Filip Glasa
 • Počet článkov: 22
 • Priemerná čítanosť: 3987
 • Priemerná diskutovanosť: 13
 • RSS blogu

O blogu

Zakladateľ projektu finstat.sk. 

Kalendár sa načítava...