Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Férový nákup

Firmy podceňujú úlohu nákupu

02.05.2014 | Férový nákup

Vrcholoví manažéri, majitelia a samotní nákupcovia sú najčastejším dôvodom, prečo ich firmy nedokážu zvyšovať profit vďaka nákupu

 • Tlačiť
 • 0

Správne nastavený nákupný manažment pomáha firmám zvyšovať profit, získavať nové zákazky a byť partnerom pri zavádzaní inovácií. Dokáže to však len vtedy, ak nie je tlačený do úlohy lokaja nakupujúceho to, čo si iní zamestnanci spoločnosti práve zmyslia.

Dôvody nízkej úrovne nákupu sú rôzne. Napríklad keď firmu vlastní zahraničný investor a jej nákup má tým pádom v područí materská spoločnosť. Alebo keď vzťahy s dodávateľmi kontroluje finančný riaditeľ, ktorého jedinou mantrou sú úspory, a úlohu nákupcu preto redukuje na policajta. Chce, aby všetky transakcie prebiehali pod jeho vedením a aby on, ako osvietený panovník, rozhodoval o tom, na čo sa použije každé euro. Nehovoriac o organizáciách, ktoré musia postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. Nákup majú zošnurovaný formálnymi pravidlami, v ktorých je priam implementovaná nedokonalosť.

Ak má však firma  možnosti a ambíciu posunúť svoj nákup na inú úroveň ako v uvedených prípadoch, môže mať z neho benefity, ktoré pomôžu jej rastu.  Napríklad v prípade, že jej vedenie zmení kúpu tovarov a služieb z polohy operatívnej, v rámci ktorej sa len reaguje na aktuálne potreby, na strategickú. Takú, ktorá nákup organizuje na dlhšie obdobie, a stáva sa tak súčasťou riadenia spoločnosti.

Strategický nákup

Majitelia a vrcholoví manažéri, ktorí sa preň rozhodnú, musia zabezpečiť, aby ho ako prioritu vnímali aj ostatní zamestnanci firmy. Nielen samotní nákupcovia, ale aj kontrolóri, účtovníci a interní zákazníci, teda tí, ktorí budú využívať nakupované tovary a služby. Všetci spoločne sa budú podieľať na príprave a realizácii nákupného plánu. K jeho vytvoreniu vedie náročný proces, ktorý začína zozbieraním dát z celej organizácie. Takto sa zisťuje, akú činnosť budú jednotlivé zložky firmy v danom období vykonávať a koľko peňazí vtedy plánujú minúť na svoje potreby. František Pisk zo spoločnosti Accenture management Consulting počas svojej prednášky Manažment nákupu na Trend konferencii zdôraznil, že pri príprave nákupného plánu je podstatná komunikácia. Každú časť excelovskej tabuľky musí nákupca prekonzultovať  s manažérmi z vedenia firmy, ako aj s technikom, ktorý dané dáta poskytne.

Nákupný plán je v rámci strategického nákupu kľúčový. Vďaka nemu sa dajú na drobné premieňať v úvode spomínané pridané hodnoty manažmentu nákupu.

 Nákupca bude vďaka nemu s dostatočným predstihom vedieť, čo sa od neho požaduje a lepšie sa tak pripraví na nákup konkrétnych komodít. Tým prinesie firme vyššiu pridanú hodnotu. Bude mať čas na kvalitný prieskum trhu medzi potenciálnymi dodávateľmi a svojim interným zákazníkom môže ponúknuť námety na inovácie vo výrobnom procese. Nehovoriac o úsporách pri samotných nákupcoch.

Achillova päta

Vytvorenie nákupnej stratégie však môže naraziť na problém, ktorý nemusí súvisieť s majiteľmi alebo manažmentom firmy, ale so samotnými nákupcami. Tí často nechcú meniť zabehané nákupné koľaje. Okrem lenivosti, strachu z neznámeho a obavy prevziať vyššiu dávku kompetencií za tým neraz stojí ich nedostatočná odbornosť. Pri príprave nákupného plánu je totiž nevyhnutná dôkladná znalosť problematiky. Nákupcovia musia rozumieť dátam, ktoré od svojich interných zákazníkov zozbierajú, potrebujú sa naučiť rozprávať rovnakým jazykom ako oni a byť neodbytní v oblastiach, v ktorých sa potrebujú lepšie zorientovať. Dobrý nákupca totiž musí byť lídrom. Iba tak môže posunúť nákup z polohy lokaja do pozície partnera biznisu.

Miloš Olejník, riaditeľ nákupu a služieb, spoločnosti RWE Česká republika a.s.

 • Tlačiť
 • 0

Diskusia (0 reakcií)

Férový nákup

Férový nákup
 • Počet článkov: 1
 • Priemerná čítanosť: 1111
 • Priemerná diskutovanosť: 0
 • RSS blogu

O blogu

Nákup a verejné obstarávanie má veľký vplyv na chod firiem a organizácii. Tento blog má ambíciu písať o tom, že sa dá robiť efektívne a bez korupcie.

Férový nákup

Férový nákup
 • Počet článkov: 1
 • Priemerná čítanosť: 1111
 • Priemerná diskutovanosť: 0
 • RSS blogu

O blogu

Nákup a verejné obstarávanie má veľký vplyv na chod firiem a organizácii. Tento blog má ambíciu písať o tom, že sa dá robiť efektívne a bez korupcie.

Kalendár sa načítava...