Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Eva Goncalvesová

Euroval, krízové dieťa musí vyrásť

29.11.2018 | Eva Goncalves

 • Tlačiť
 • 4

Desať rokov od pádu Lehman Brothers a v roku vystúpenia Grécka z programu pomoci (aj keď cesta k úspechu je ešte dlhá) je najvyšší čas zamyslieť sa, čo ďalej s nechceným dieťaťom hospodárskej a finančnej krízy, Európskym mechanizmom pre stabilitu (ESM).

Úloha ESM, na Slovensku ľudovo prezývaného trvalý euroval, je spojená predovšetkým s krízovým manažmentom a poskytovaním finančnej pomoci členským štátom eurozóny a ich bankám. Krízové roky boli plné poučení a pomohli nám posunúť sa ďalej v dobudovaní Hospodárskej a menovej únie. Zreformovanie ESM je ďalšou a prirodzenou súčasťou tejto skladačky.

Opodstatnenosť vzniku a fungovania ESM neradno podceňovať. V sociálnych a ekonomických vedách je obzvlášť ťažké vecne porovnávať dopady jednotlivých rozhodnutí vzhľadom na absenciu dôveryhodnej kontrafaktickej analýzy. V preklade, nevieme s určitosťou povedať, v akom stave by bola eurozóna (a Slovensko) dnes, pokiaľ by jednotlivé krajiny skrachovali a opustili by spoločnú menu. Avšak náš kvalifikovaný odhad a nezávislé analýzy potvrdzujú, že vytvorenie eurovalu významne dopomohlo k zabezpečeniu finančnej stability eurozóny a spoločnej meny euro. Programové krajiny nielenže opätovne získali prístup na finančné trhy, ale stali sa aj top reformátormi. Realizované štrukturálne reformy pritom budú rodiť ovocie najmä v budúcnosti.

Tu je však potrebné byť aj kritický. Odhliadnuc od problémov konkrétnych programov, samotná existencia ESM hraničí s podkopávaním základného pravidla hospodárskej politiky EÚ o nepreberaní záväzkov členských štátov spoločenstvom, známemu aj ako princíp „no-bailout“. Právne je teda preberanie záväzkov vylúčené, avšak vecne existuje inštitúcia, ktorá poskytuje záchranu členským štátom. Takýto dojem môže významne ovplyvniť psychológiu trhov a viesť tak k chybnému oceňovaniu rizík a lacnému financovaniu dlhu, ktorý sa postupne stáva neúnosným.

Vo vnútri EÚ súvisí táto obava s existenciou morálneho hazardu. Premisou je, že motivácia členských štátov viesť zodpovednú fiškálnu politiku je podkopaná existenciou inštitútu záchrany. Obava spočíva v tom, že členský štát má menšiu motiváciu správať sa fiškálne zodpovedne, s vedomím, že v prípade významnejších problémov príde záchrana z Luxemburgu.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že najjednoduchšia cesta vpred je ESM jednoducho zrušiť. V takom prípade by sme sa však z krízy vôbec nepoučili. Práve naopak, podnecovali by sa špekulácie a neistota na trhu, ktorá by mohla viesť k samospusteniu ďalšej krízovej epizódy. Trhy by takéto zrušenie pravdepodobne vnímali len ako formálne gesto a nezmenili by svoje správanie a očakávania záchrany. Jediným riešením, ako ovplyvniť správanie trhu, je jasne a hodnoverne stanoviť pravidlá hry. Posilnenie a kredibilita no-bailout princípu je tak pre eurozónu a jej ČŠ existenčne významná.

Slovenská republika sa nedávno pridala k tzv. klubu Hanza[1] (historická referencia na zväz severoeurópskych obchodných miest), skupine ôsmich členských štátov volajúcich po silnejšom postavení Európskeho mechanizmu pre stabilitu v budúcej európskej architektúre.

Spoločné stanovisko ministrov financií Slovenska, Českej republiky a klubu Hanza podporuje takú reformu ESM, ktorá zaručí, aby si členské štáty v prvom rade plnili svoje domáce úlohy v oblasti verejných financií a zabezpečí, aby bola pomoc ESM poskytovaná len krajinám, ktorých dlh je udržateľný. ESM by ako veriteľ mal byť pri poskytovaní pomoci a monitoringu plnenia záväzkov postavený na rovnakú úroveň ako Európska komisia a efektívne dopĺňal jej úlohy. ESM by tak mal byť doplnkom, nie brzdou, účinných fiškálnych pravidiel a bankovej únie a poručníkom článku 125 Zmluvy o fungovaní EÚ. Konečným cieľom tak aj naďalej ostáva hlbšia integrácia vo finančnej, ako aj fiškálnej oblasti.

Vytvorenie dočasného a neskôr trvalého eurovalu bolo riešenie šité horúcou ihlou. Dnes však môžeme povedať, že toto riešenie bolo nutné pre zachovanie relatívnej finančnej stability v eurozóne. Súčasný stav hospodárskeho cyklu nám dáva možnosť poučiť sa z krízy a euroval zreformovať. Dieťa krízy musí vyrásť v plnohodnotnú inštitúciu a súčasť architektúry Hospodárskej a menovej únie. K reforme, podobne ako k výchove, je však potrebné pristupovať zodpovedne. Stanovisko Slovenskej republiky a ostatných krajín klubu Hanza túto zodpovednosť odráža.

Autorka blogu je generálnou riaditeľkou sekcie medzinárodných vzťahov na Ministerstve financií. Blog prezentuje názory autora, ktoré nemusia nevyhnutne odzrkadľovať oficiálne názory Ministerstva financií SR. Cieľom blogu je podnecovať a zlepšovať odbornú diskusiu v oblasti európskej ekonomickej politiky. Citácie textu by sa preto mali odkazovať na autora týchto názorov (nie MF SR).

[1] Holandsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Švédsko

 • Tlačiť
 • 4

Eva Goncalvesová

Eva Goncalvesová
 • Počet článkov: 1
 • Priemerná čítanosť: 635
 • Priemerná diskutovanosť: 4
 • RSS blogu

O blogu

 Autorka blogu je generálnou riaditeľkou sekcie medzinárodných vzťahov na Ministerstve financií. Blog prezentuje názory autora, ktoré nemusia nevyhnutne odzrkadľovať oficiálne názory Ministerstva financií SR. Cieľom blogu je podnecovať a zlepšovať odbornú diskusiu v oblasti európskej ekonomickej politiky. Citácie textu by sa preto mali odkazovať na autora týchto názorov (nie MF SR). 

Eva Goncalvesová

Eva Goncalvesová
 • Počet článkov: 1
 • Priemerná čítanosť: 635
 • Priemerná diskutovanosť: 4
 • RSS blogu

O blogu

 Autorka blogu je generálnou riaditeľkou sekcie medzinárodných vzťahov na Ministerstve financií. Blog prezentuje názory autora, ktoré nemusia nevyhnutne odzrkadľovať oficiálne názory Ministerstva financií SR. Cieľom blogu je podnecovať a zlepšovať odbornú diskusiu v oblasti európskej ekonomickej politiky. Citácie textu by sa preto mali odkazovať na autora týchto názorov (nie MF SR). 

Kalendár sa načítava...