Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Emil Fitoš

Nový zákon o štátnej informatizácii vítame, no vidíme aj úskalia, ktoré so sebou prináša

01.04.2019 | Emil Fitoš

V novom zákone vyzdvihujem jasné vymedzenie kompetencií a povinností medzi orgánmi, ktoré sa procesu informatizácie zúčastňujú, no účinná aplikácia zákona v praxi podľa môjho názoru prináša aj potrebu zabezpečenia dostatočného počtu kvalifikovaných ľudí na úradoch.

 • Tlačiť
 • 1

Minulý týždeň parlament schválil zákon o informačných technológiách vo verejnej správe. Nová legislatívna úprava je dôležitým medzníkom v štátnej informatizácii, keďže definuje kompetencie jednotlivých štátnych orgánov, upravuje pravidlá nastavenia vnútornej organizácie štátneho IT a zaoberá sa plánovaním, prípravou a budovaním štátnej informatizácie.

V návrhu zákona informačné technológie verejnej správy spravujú orgán vedenia, teda Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a orgán riadenia. Medzi nové povinnosti, ktoré sú v zákone definované, patrí napríklad aj dodržiavanie princípov transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti.

Zákon upravuje aj povinnosti vo vzťahu k dodávateľom a dodávkam IT, povinnosť posudzovania alternatív pri príprave veľkých projektov a manažovanie ich dodávky spôsobom, keď ich je možné ukončiť aj po čiastkovom dodaní. Bude sa to týkať aj povinnosti využívania otvorenej licencie pri softvéri, ktorý sa vyvíja pre verejnú správu.

Prijatie zákona vítame, výzvou bude pre Úrad podpredsedu vlády

V ITAS prijatie zákona oceňujeme a považujeme ho za prínosný. Najviac vyzdvihujeme jasné vymedzenie kompetencií a povinností medzi orgánmi, ktoré sa procesu informatizácie zúčastňujú. Zároveň však upozorňujeme, že pri aplikácii zákona v praxi budú rozhodujúce viaceré faktory.

Takto nastavený systém riadenia informatizácie bude vyžadovať, aby si Úrad podpredsedu vlády ako orgán vedenia vybudoval nové mechanizmy, nastavil si vzťahy s jednotlivými rezortmi a zároveň zabezpečil manažérske nástroje a metódy na to, aby vôbec dokázal plniť svoje nové kompetencie a riadiť informatizáciu efektívne.

Úrady budú musieť hľadať itečkárov

Účinná aplikácia zákona v praxi predpokladá aj výrazné posilnenie nielen kompetencií, ale aj personálne posilnenie štátnych inštitúcií. Rezortom totiž pribudnú nove povinnosti, ktoré podľa nášho názoru a skúseností s existujúcimi personálnymi kapacitami dokážu plniť pomerne ťažko.

Keďže vieme, že rezorty sú dlhodobo personálne poddimenzovane a chýba im veľa odborne zdatných a dobre zaplatených itečkárov, predpokladáme, že sa to prejaví v masívnom nábore pracovnej sily.

Zavedenie nových kompetencií a z nich vyplývajúcich úloh totiž nevyhnutne vedie k ďalšiemu pracovnému zaťaženiu už dnes preťažených itečkárov na štátnych úradoch. Sami však pociťujeme akútny nedostatok kvalitných ľudí v komerčnom sektore, preto si myslím, že aplikácia nového zákona v praxi bude výzvou.

Sledujte ITAS na Facebooku.

 • Tlačiť
 • 1

Tagy eGovernment, informatizácia, IT sektor, ITAS

Emil Fitoš

Emil Fitoš
 • Počet článkov: 7
 • Priemerná čítanosť: 801
 • Priemerná diskutovanosť: 9
 • RSS blogu

O blogu

IT sektoru sa venujem celý svoj profesionálny život. Pôsobil som v spoločnosti Siemens Business Services ako riaditeľ pre verejný sektor, zdravotníctvo a dopravu. Tri roky som zastával pozíciu generálneho riaditeľa Atos Česká republika & Slovensko. Od roku 2017 pôsobím ako prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS), najväčšieho slovenského profesijného združenia domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. Som absolventom Stavebnej fakulty STU so špecializáciou na Automatizované systémy riadenia. Stál som pri vzniku prvého archívu elektronických dokumentov, použiteľných pre právne účely, zakladal som portál Občan.sk a vyvíjal systém platieb prostredníctvom mobilných telefónov. V súčasnosti pôsobím v odvetví rizikového kapitálu a zaoberám sa investíciami do rozvíjajúcich sa firiem, napríklad v oblasti Internet of Things alebo virtuálnej reality.

Emil Fitoš

Emil Fitoš
 • Počet článkov: 7
 • Priemerná čítanosť: 801
 • Priemerná diskutovanosť: 9
 • RSS blogu

O blogu

IT sektoru sa venujem celý svoj profesionálny život. Pôsobil som v spoločnosti Siemens Business Services ako riaditeľ pre verejný sektor, zdravotníctvo a dopravu. Tri roky som zastával pozíciu generálneho riaditeľa Atos Česká republika & Slovensko. Od roku 2017 pôsobím ako prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS), najväčšieho slovenského profesijného združenia domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. Som absolventom Stavebnej fakulty STU so špecializáciou na Automatizované systémy riadenia. Stál som pri vzniku prvého archívu elektronických dokumentov, použiteľných pre právne účely, zakladal som portál Občan.sk a vyvíjal systém platieb prostredníctvom mobilných telefónov. V súčasnosti pôsobím v odvetví rizikového kapitálu a zaoberám sa investíciami do rozvíjajúcich sa firiem, napríklad v oblasti Internet of Things alebo virtuálnej reality.

Kalendár sa načítava...