Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Elena Májeková

Zisk: zakázané slovo v slovenskom zdravotníctve?

11.07.2017 | Elena Majekova

Diskusia o spoločensky zodpovednom zisku všetkých hráčov v zdravotníctve je legitímna. Avšak zamerať sa (opätovne) iba na zdravotné poisťovne je čistý nezmysel, ktorý zdravotnú starostlivosť nijako nezlepší.

 • Tlačiť
 • 23

O zákaze zisku zdravotných poisťovní sa vedú dlhé, politické debaty. Nedávno sa k tejto téme prihlásil aj Minister zdravotníctva Drucker. Ten verejne deklaroval, že chce obmedziť zisk zdravotných poisťovní a vrátiť finančné zdroje naspäť do sektora zdravotníctva. Diskusia o regulácii ziskov v zdravotníctve si vieme predstaviť. Zisk, však netvoria iba zdravotné poisťovne. Ako ukázala analýza Aliancie Fair Play z minulého roka, takmer každé zdravotnícke odvetvie dosahuje zisky, vrátane distribučných firiem či firiem poskytujúcich prístrojovú diagnostiku alebo laboratórne služby. Ak má byť regulácia zisku v zdravotníctve nastavená férovo a udržateľne, tak, aby vytváraný zisk všetkých týchto firiem bol spoločensky zodpovedný, musíme mať presný prehľad o tom ktoré subjekty zisk vytvárajú a ako s ním nakladajú. Rovnako transparentne by o nakladaní s verejnými zdrojmi malo informovať Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo financií a im podriadené inštitúcie.  

Hospodárenie s verejnými zdrojmi, a to nielen v zdravotníctve, musí byť transparentné. Slovensko zaznamenáva najvyšší rast HDP aj počet ekonomicky aktívnych občanov za posledných päť rokov. Napriek tomu, peniaze v zdravotníctve naďalej chýbajú. Prvým krokom k odhaleniu príčin je pozrieť sa na čo sa peniaze míňajú. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v máji vydala správu, podľa ktorej väčšina prostriedkov z rezervy na zhoršený vývoj v zdravotníckych zariadeniach v skutočnosti skončila úplne mimo sektora zdravotníctva. Namiesto zlepšovania zdravotníckych zariadení sa štát radšej rozhodol podporiť materiálne zabezpečenie slovenského predsedníctva, stretnutie predsedov parlamentov alebo koncert vo Vatikáne. Zdroje v zdravotníctve teda možno naozaj aj sú, otázka je kam smerujú.

Rovnako transparentne by k nakladaniu so zdrojmi z verejného rozpočtu mali pristupovať aj všetci súkromní aktéri v sektore zdravotníctva. Zdravotné poisťovne pravidelne informujú Národné centrum zdravotníckych informácií, ako aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ten môže kedykoľvek do poisťovne poslať kontrolu. Len v Unione sme prvý štvrťrok tohto roku mali takýchto kontrol začatých 24. Rovnaké pravidlá by mali platiť pre všetkých. Len vtedy ak spravíme poriadok a zistíme aká je realita v celom sektore, môžeme viesť relevantnú diskusiu o obmedzení zisku.   

Diskusia o nastavení spoločensky zodpovedného zisku by teda mala bežať súbežne s debatou o tom, ako v zdravotníctve zakotviť princípy transparentnosti, efektívneho využívania verejných zdrojov, plurality a zdravej konkurencieschopnosti trhu. Cieľom musí byť, aby financie v zdravotníctve priniesli kvalitnejšiu liečbu a lepšie výsledky zdravotnej starostlivosti, ktoré sa prejavia aj na lepšom zdraví ľudí.

Zisk zdravotných poisťovní, ale aj iných subjektov v zdravotníctve, by mal byť spoločensky zodpovedný. Znamená to, že by nemal byť tvorený na úkor pacientov alebo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, mal by odrážať prínos zdravotnej poisťovne pre systém ako taký, a tiež predstavovať určitú protiváhu k riziku straty. Takto zadefinovaný spoločensky zodpovedný zisk bude podporovať konkurencieschopnosť na trhu, ako aj efektívne využívanie prostriedkov z rozpočtu verejného zdravotníctva.

 • Tlačiť
 • 23

Elena Májeková

Elena Májeková
 • Počet článkov: 7
 • Priemerná čítanosť: 1950
 • Priemerná diskutovanosť: 20
 • RSS blogu

O blogu

Som členka predstavenstva a riaditeľka sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti, revíznych činností a programov zdravia Union zdravotnej poisťovne, a.s.

Elena Májeková

Elena Májeková
 • Počet článkov: 7
 • Priemerná čítanosť: 1950
 • Priemerná diskutovanosť: 20
 • RSS blogu

O blogu

Som členka predstavenstva a riaditeľka sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti, revíznych činností a programov zdravia Union zdravotnej poisťovne, a.s.

Kalendár sa načítava...