Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Branislav Fridrich

Ako vrátiť slovenské pasy

21.01.2014 | Branislav Fridrich

Stratiť občianstvo je možné aj v iných štátoch, no tieto zákony zmierňujú

 • Tlačiť
 • 1

Slovensko bude čoskoro vracať odobraté pasy. Trojročný zákon o štátnom občianstve bude totiž čoskoro novelizovaný. Jeho súčasná úprava o strate občianstva síce ľudské práva podľa Európskeho súdu neporušuje, no v rámci Európy je veľmi prísna. Obmedzenie súčasnej prísnej úpravy je nutné, aby nebolo len o záujmoch štátu, ale aby zodpovedalo záujmom občanov.

Veľa štátov Európskej únie svojich občanov za dobrovoľné nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva vôbec nesankcionuje. Upustenie od reštriktívnych úprav je však dielom najmä posledných dvadsiatich rokov. V prípade Slovenska ide o opačný vývoj ako v iných štátoch Európskej únie, ktoré dôsledky nadobudnutia iného štátneho občianstva na základe žiadosti zmierňujú.

O svoj pas už od tohto roka neprídu Česi, kde od januára vstúpil do platnosti nový zákon o štátnom občianstve Českej republiky, ktorý už automatickú stratu štátneho občianstva nepozná. Porovnateľný so slovenským zákonom o občianstve je v rámci štátov Európskej únie dánsky, estónsky a litovský zákon, prípadne holandský. Mimo únie je podobne prísna nórska úprava zákona.

Dánska úprava je podobná ako slovenská, možno ešte prísnejšia. Dáni môžu občianstvo stratiť ak nadobudnú cudzie štátne občianstvo na žiadosť alebo výslovný súhlas, alebo vstupom do verejných služieb inej krajiny. Úprava je tvrdšia v tom, že tu absentuje prívlastok "dobrovoľné" nadobudnutie cudzieho občianstva. Najprísnejšiu úpravu v EÚ vôbec majú Estónci. Estónsko nariadením odníme občianstvo estónskemu občanovi, ktorý je súčasne občanom iného štátu, ak nebola prepustená z estónskeho na vlastnú žiadosť z dôvodu, že je občanom iného štátu. Tento postup je možný len voči občanom, ktorý nenadobudli estónske občianstvo narodením. Okrem odňatia estónskeho občianstva existuje aj strata estónskeho štátneho občianstva ako následok prijatia občianstva iného štátu. Táto strata občianstva sa týka aj občanov, ktorý získali estónske občianstvo narodením. Osobu po prijatí občianstva iného štátu považuje vládny orgán oprávnený vládou Estónskej republiky za osobu, ktorá stratila estónske občianstvo a musí tomuto orgánu vrátiť dokumenty osvedčujúce estónske občianstvo.

Na Slovensku stratilo za tri roky platnosti prísnej úpravy zákona o štátnom občianstve slovenský pas vyše 700 ľudí, ktorí nadobudli iné občianstvo. Novela, ktorá minister vnútra ohlasuje, by sa mohla inšpirovať najnovšou lichtenštajnskou úpravou zákona. V Lichtenštajnsku bolo až do roku 2010 možné zrieknuť sa občianstva mlčky. Ustanovenie znelo takto: "Mlčky sa zriekava krajinského občianstva ten, kto v inom štáte podľa tamojších zákonov nadobudol štátne občianstvo.“ Pričom strata občianstva platila len vtedy, ak si tridsať rokov od nadobudnutia občianstva iného štátu neobnovil pôvodný občiansky preukaz. V roku 2010 novelizovalo Lichtenštajnsko tento zákon a osoby, ktoré takto stratili občianstvo, môžu v rámci piatich rokov požiadať o občianstvo späť.

Jediným dôvodom zavedenia prísnej úpravy na Slovensku bolo prijatie novely maďarského zákona o štátnom občianstve účinnej v roku 2011, ktorá umožnila získať maďarské občianstvo aj osobám bez užšieho vzťahu k Maďarsku. Podľa Ústavy Slovenskej republiky nikomu nemožno odňať štátne občianstvo proti jeho vôli. Táto otázka je nastolená na Ústavnom súde Slovenskej republiky od septembra 2011 a od júla 7.2012 je vec aj prijatá na ďalšie konanie. Takže je zrejmé, že štátne orgány vyčkajú na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky.

 • Tlačiť
 • 1

Branislav Fridrich

Branislav Fridrich
 • Počet článkov: 9
 • Priemerná čítanosť: 2499
 • Priemerná diskutovanosť: 5
 • RSS blogu

O blogu

Od roku 2008 pôsobím ako advokát, zároveň som docent na Univerzite Komenského a prodekan na Vysokej škole v Sládkovičove. Mojím záujmom sú najmä štátne právo, ústavné právo (predovšetkým oblasť ľudských práv a slobôd), správne právo a európske právo. Vadí mi každá nespravodlivosť, neprávosť a hlúposť v spoločnosti, preto by som sa rád podelil o svoje názory a postrehy.

Branislav Fridrich

Branislav Fridrich
 • Počet článkov: 9
 • Priemerná čítanosť: 2499
 • Priemerná diskutovanosť: 5
 • RSS blogu

O blogu

Od roku 2008 pôsobím ako advokát, zároveň som docent na Univerzite Komenského a prodekan na Vysokej škole v Sládkovičove. Mojím záujmom sú najmä štátne právo, ústavné právo (predovšetkým oblasť ľudských práv a slobôd), správne právo a európske právo. Vadí mi každá nespravodlivosť, neprávosť a hlúposť v spoločnosti, preto by som sa rád podelil o svoje názory a postrehy.

Kalendár sa načítava...