Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Výsledky prieskumov spokojnosti zverejňujú vysoké školy len výnimočne

08.06.2011 | arra

Diskusia (4 reakcie)

09.06.2011 | argonaut

Je prekvapujúce, že ARRA nekontaktovala školy, aby si overila informácie a nedala si tú námahu, aby aspoň dôkladne preštudovala web škôl, či sledovanú informáciu obsahujú alebo nie. Na stránke Vysokej školy manažmentu, ktorá má navyše vlastný vyhľadávač, ktorý po napísaní kľúčových slov zobrazí výsledok, je jednoduché nájsť "prieskum spokojnosti študentov za rok 2010". Neslúži ku cti ARRA, keď napíše, že škola nezverejňuje prieskumy spokojnosti. Nie je nič jednoduchšie, ako vyvrátiť tvrdenie ARRA tým, že si čitateľ klikne na tento link: http://www.vsm.sk/s...

B. Zlocha
Vysoká škola manažmentu / CityU of Seattle

09.06.2011 | ARRA

Vážený pán Zlocha, jedným z princípov, ktorým sme sa pri prieskume webov riadili, bola ľahká dostupnosť informácií (logická cesta/navigácia z hlavnej stránky, max.3 odkliky). Práve z tohto dôvodu sme nevyužívali vyhľadávače a tak sme sa k Vášmu prieskumu, bohužiaľ, nedostali. Aby podobný problém nemali aj uchádzači o štúdium, ktorí si prezerajú Vašu web stránku, bolo by podľa nášho názoru prínosné venovať tejto veľmi dôležitej informácii samostatnú sekciu či inak na ňu upozorniť. Verte, že web stránky sme prezerali naozaj dôkladne (držiac sa stanovených princípov) a naším cieľom tiež určite nebolo poškodiť Vašu školu - dôkazom je i to, že sme ju viac krát vyzdvihli ako pozitívny príklad pri iných kritériách.
I. Kullová (ARRA)

09.06.2011 | argonaut

Vážená pani Kullová, "problém ťažkej dostupnosti k informáciám" riešia práve vyhľadávače na internetových stránkach škôl. (Preto vznikol aj napríklad Google, čo Vaše tvrdenie posúva smerom k oxymoronu).

Podľa bleskového prieskumu sme zanalyzovali prítomnosť vyhľadávača na internetových stránkach všetkých verejných a súkromných vysokých škôl, teda celkom 31 subjektov s nasledovným zistením: z 20 verejných VŠ má integrované vyhľadávače 18 verejných VŠ a 2 nie, v prípade súkromných VŠ má integrovaný vyhľadávač 7 subjektov a 4 nemajú, čiže kumulatívne z 31 sledovaných škôl nemá integrovaný vyhľadávač len 6 subjektov (2 verejné a 4 súkromné VŠ). Nazdávam sa, že ignorovanie vyhľadávačov pri prieskumoch dostupnosti informácií na web sídlach škôl spochybňuje serióznosť výstupov prieskumu ARRA, ktorých kvalita a relevantnosť boli doteraz mnohými pracovníkmi z akademickej oblasti vždy vysoko cenené.

09.06.2011 | ARRA

Dobrý deň opäť, nezostáva mi nič iné len zopakovať, že naším cieľom bolo zhodnotiť kvalitu a dostupnosť informácií,ktorými sa vysoká škola/fakulta prezentuje voči potenciálnemu záujemcovi o štúdium. Nemáme nič proti vyhľadávačom, ale sme toho názoru, že také dôležité informácie, ako je napríklad aj prieskum spokojnosti študentov so štúdiom, si zaslúžia osobitné miesto v menu web stránky. Škola by tieto a mnoho iných informácií mala podľa nášho názoru ponúkať sama a v prehľadnej a logickej forme, keďže ide o prezentáciu jej kvality, ktorou chce zaujať budúcich študentov. Toľko k metodike, ktorá je opísaná aj v samotnej správe. Napriek tomu, ďakujeme za Váš názor.

ARRAblog

ARRAblog
  • Počet článkov: 4
  • Priemerná čítanosť: 1886
  • Priemerná diskutovanosť: 1
  • RSS blogu

O blogu

Blog Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry