Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG ARRAblog

Výsledky prieskumov spokojnosti zverejňujú vysoké školy len výnimočne

08.06.2011 | arra

ARRA hodnotila web stránky vysokých škôl

 • Tlačiť
 • 4

Takmer všetky fakulty verejných vysokých škôl na Slovensku na svojich web stránkach zverejňujú uspokojivé informácie k možnostiam zahraničnej stáže pre študenta či k prijímaciemu konaniu. Až 86% fakúlt však nezverejňuje výsledky prieskumu spokojnosti študentov so štúdiom a 95% z nich neponúka žiadne informácie k uplatneniu absolventov v praxi.

Tieto a ďalšie zistenia ponúka správa k  projektu "Otvorená univerzita", v rámci ktorého Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) v priebehu mája 2011 sledovala web stránky fakúlt verejných vysokých škôl.

V projekte sme sa zamerali na tie informácie, ktoré by mali zaujímať každého uchádzača o štúdium, ak si chce vybrať kvalitnú školu. Celkovo išlo o 13 kritérií podávajúcich informácie o kvalite ponúkaného štúdia, perspektíve uplatnenia absolventa v praxi a praktických aspektoch študentského života.

Z informatívneho porovnania  105 web stránok fakúlt (vrátane dvoch monofakultných) verejných vysokých škôl s 15 web stránkami súkromných vysokých škôl a ich fakúlt vyplynulo, že verejné školy sú viac otvorené a poskytujú lepšie informácie pre potenciálnych uchádzačov o štúdium. Jediné kritérium, ktoré súkromné vysoké školy spĺňali lepšie ako verejné, bolo osobitné zdôraznenie výnimočnosti a úspechov školy.

Práve venovanie osobitnej sekcie na web stránke výnimočnosti školy je jedným z odporúčaní, ktoré ARRA sformulovala na základe zistení projektu. Medzi ďalšie patrí zachovanie jednotnosti a konzistentnosti (až zúfalo veľa web stránok fakúlt malo navzájom odlišné, z formálneho i obsahového hľadiska, stránky svojich katedier), efektívne prelinkovanie webov či rozšírenie informácií o vyučujúcich a predmetoch.

Cieľ projektu "Otvorená univerzita" je jasný - motivovať slovenské vysoké školy k tomu, aby kládli väčší dôraz na svoju webovú prezentáciu a zverejňovali o sebe čo najviac podstatných informácií. Kvalitná škola by sa mala vedieť pochváliť svojimi výsledkami, pedagogickým zborom aj ponúkanými predmetmi.

V tomto smere je preto pozitívna ambícia znižovať informačnú nerovnosť vo vysokoškolskom prostredí, ktorou sa netají minister školstva Eugen Jurzyca.  Minister už pred časom avizoval zahrnutie povinnosti zverejňovať určité druhy informácií (ako napr. absolventskú nezamestnanosť) do novely vysokoškolského zákona. Podľa ARRA by tam tiež nemala chýbať povinnosť zverejňovať výsledky prieskumu spokojnosti študentov, ktorý teraz každá škola (podľa zákona z roku 2002) robí, ale len máloktorá  (pozri začiatok článku) zverejňuje, keďže tento aspekt pôvodný zákon neupravuje.

Výzvou však naďalej zostáva, aby o kvalitu, nielen web stránky ale aj samotného štúdia, stáli najmä samotní uchádzači o štúdium na vysokej škole.

Kompletné výsledky projektu Otvorená univerzita sú k dispozícii na:  www.arra.sk/otvorena-univerzita-hodnotenie-web-stranok-vysokych-skol-2011

Ivana Kullová

výkonná riaditeľka ARRA

 

 • Tlačiť
 • 4

ARRAblog

ARRAblog
 • Počet článkov: 4
 • Priemerná čítanosť: 1886
 • Priemerná diskutovanosť: 1
 • RSS blogu

O blogu

Blog Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry

ARRAblog

ARRAblog
 • Počet článkov: 4
 • Priemerná čítanosť: 1886
 • Priemerná diskutovanosť: 1
 • RSS blogu

O blogu

Blog Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry

Kalendár sa načítava...