Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG ARRAblog

Hodnotenie slovenských vysokých škôl a ich fakúlt 2010

01.12.2010 | arra

Ako vyzerá ranking Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry

 • Tlačiť
 • 0

ARRA (Akademická rankingová a ratingová agentúra) dnes na tlačovej konferencií predstavila svoje šieste hodnotenie slovenských vysokých škôl a ich fakúlt, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a overiteľných údajov. ARRA používa dáta zo správ Ministerstva školstva SR, Ústavu informácií a prognóz školstva a ďalších verejne dostupných dát najmä z databázy Web of Knowledge (WoK). Indikátory hodnotenia sú rozdelené do dvoch základných skupín - vzdelávanie (počty študentov, pedagógov, záujem o štúdium) a výskum (počty publikácií a citácií, granty a doktorandské štúdium).

Kritéria hodnotenia sa oproti minulému roku nemenili, čo zabezpečilo stabilitu pri porovnávaní vývojových trendov. ARRA zotrvala aj pri rozdelení vysokých škôl a fakúlt do 11 skupín. V hodnotení sa ukazujú aj fakulty tých súkromných vysokých škôl, ktoré ARRA poskytli a zároveň zverejnili údaje potrebné na hodnotenie; ich plnohodnotnému zaradeniu do rebríčkov bráni fakt, že údaje o nich nie sú dostupné z oficiálnych verejných zdrojov (napríklad z ministerstva školstva), obdobne ako pri verejných vysokých školách.

Aj tohtoročný ranking ARRA ukazuje, že vysokoškolský systém výkonnostne stagnuje. Jednotlivé vysoké školy ako celky menia hodnoty používaných indikátorov tiež len málo. Celková vedecká produkcia slovenských vysokých škôl sa zlepšuje, ale len nepatrne. Jednoznačne pozitívnym trendom na viacerých fakultách je rastúci počet zahraničných študentov, či už z krajín Európskej únie alebo z iných krajín. Silný rast sa prejavuje najmä na lekárskych a farmaceutických fakultách.

Medzi filozofickými fakultami vedie Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity pred Filozofickou fakultou Univerzity Komenského, ktoré sa v posledných rokoch striedajú na čele tejto skupiny. Treba však pripomenúť, že Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity pomáha jej prírodovedná časť s bohatšou publikačnou tradíciou.

Medzi teologickými fakultami výrazne vedie Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, ktorá absolútne dominuje skupine v publikačných a citačných výstupoch, na druhé miesto z minuloročného piateho poskočila Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Medzi právnickými fakultami dominuje Právnická fakulta Univerzity Komenského, druhé miesto si drží Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Medzi pedagogickými fakultami od začiatku rankingu kraľuje Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, na druhé miesto poskočila Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity vďaka počtom publikácií a citácií.

Situácia je zaujímavá v skupine ekonomických odborov, kde vedie Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity pred Ekonomickou fakultou Technickej univerzity Košice a prvý zástupca Ekonomickej univerzity – Národohospodárska fakulta – je na treťom mieste.

Umeleckým fakultám dominujú všetky tri fakulty Vysoká škola muzických umení, na prvom mieste je Filmová a televízna fakulta.

Skupina ostatných spoločenskovedných fakúlt je najrôznorodejšia, oproti minulému roku o dve miesta na prvé postúpila Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, druhá je Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a až na tretie miesto spadla Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, líder skupiny posledných rokov.

V prírodovedných odboroch je na čele trio s výrazným odstupom Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského. Vidno tu rozdiel medzi týmito stabilne kvalitnými fakultami s primeranými výsledkami vo výskume oproti fakultám prírodných vied, ktoré sú viac orientované na prípravu učiteľov prírodovedných predmetov.

V skupine lekárskych odborov pretrváva diametrálny rozdiel medzi lekárskymi a farmaceutickou fakultou na jednej strane a zdravotníckymi fakultami na strane druhej, špičkou zostáva Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského.

Na čele najpočetnejšej skupiny technických odborov je neohrozene Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity, ktorá vedie alebo je na popredných priečkach vo všetkých skúmaných indikátoroch okrem záujmu o štúdium. To je príznačné pre súčasné slovenské vysoké školstvo, že fakulty porovnateľné so zahraničím a s jasnejšou pracovnou uplatniteľnosťou na trhu práce bojujú o študentov.

Zoznam uzatvára skupina poľnohospodárskych odborov, kde bezo zmeny vedie Univerzita veterinárneho lekárstva.

Viac informácií spolu s kompletnými výsledkami nájdete na našej stránke www.arra.sk.

Katarína Hudecová

výkonná riaditeľka ARRA

 

 • Tlačiť
 • 0

Diskusia (0 reakcií)

ARRAblog

ARRAblog
 • Počet článkov: 4
 • Priemerná čítanosť: 1886
 • Priemerná diskutovanosť: 1
 • RSS blogu

O blogu

Blog Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry

ARRAblog

ARRAblog
 • Počet článkov: 4
 • Priemerná čítanosť: 1886
 • Priemerná diskutovanosť: 1
 • RSS blogu

O blogu

Blog Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry

Kalendár sa načítava...