Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Vysoký počet ilegálnych imigrantov súvisí aj so zlyhaním EÚ

06.07.2015 | Alfa blog

Diskusia (2 reakcie)

06.07.2015 | libertarian

EU doslova tlačí peniaze do grécka. Politici EU nutia grekom pôžičky, aby mohli gréci žiť bohatšie ako slováci. A už dlhé roky takto EU živí 10 milionov grékov.
Takže - nie je žiadny problém dlhodobo živiť pár milionov uprchlíkov - ktorým stačí iba zlomok penazí, ktoré vnucujeme grékom.
Vytvorme euroVal plný penazí pre krmenie uprchlíkov !!!

07.07.2015 | MiroKE

Jedna skupina občanov spravidla vníma tému imigrantov ako potenciálne nebezpečenstvo zhoršenia vlastných sociálnych podmienok zhoršením kvality života v prítomnosti cudzincov s rozdielnymi kultúrnymi a náboženskými hodnotami. Imigranti znamenajú pre nich najmä nových poberateľov sociálnych dávok a komunitu, ktorá si bude vyžadovať väčšiu pozornosť štátu, ktorá mohla byť venovaná pôvodným obyvateľom. Štát sa bude musieť prioritne venovať pomoci imigrantom s jazykovými bariérami, v oblasti vzdelávania, ubytovania, zamestnanosti, integrácie do spoločnosti a slobodného vierovyznania. To je veľmi ťažká úloha pre štát, aj keď s úctyhodným humanitárnym poslaním, pri pohľade na nezamestnanosť a počet občanov na hranici chudoby na Slovensku. Prioritná starostlivosť o imigrantov by mohla mať nádych pozitívnej diskriminácie. Diskriminácia s akýmkoľvek prívlastkom a dobrým úmyslom zostáva diskrimináciou...
Druhá skupina občanom môže vnímať imigrantov ako ľudí, ktorí potrebujú na trhu práce pracovné príležitosti a teda budú ich pravdepodobne oberať o možnosť zárobku a zhoršia tým ekonomickú situáciu rodín. Priemerný plat približne 800 eur môže byť atakovaný lacnejšou pracovnou silou imigrantov, ktorí tak „pokazia“ platy a odmeňovanie zamestnancov. Časť občanov si sľubuje, že prílev imigrantov pomôže vyvážiť nepriaznivý demografický vývoj a bude mať kto „pracovať na naše dôchodky“. Tento pohľad a prístup má veľa trhlín, ale vie pohnevať veľa ľudí.
Tretia skupina občanov vníma tému imigrácie spravidla najmä ako bezpečnostné riziko. Obávajú sa príchodu ľudí s kriminálnou minulosťou, ako neprispôsobivého obyvateľstva s rysmi agresivity, nedisciplinovaných, nečistotných a problémových ľudí. Štandardné mechanizmy odoberania odtlačkov prstov a ďalších biometrických údajov imigrantov do expertnej bázy dát a spolupráca pri hraničnej bezpečnosti medzi organizáciami EÚ ako FRONTEX, EUROPOL, CEPOL, OLAF a podobne, našich občanmi veľmi neuspokojujú.
Migrácia predstavuje jednoznačne vážnu agendu pre každý členský štát EU, Slovensko nevynímajúc...

Alfa Blog

Alfa Blog
  • Počet článkov: 19
  • Priemerná čítanosť: 1378
  • Priemerná diskutovanosť: 2
  • RSS blogu

O blogu

Kvalitná diskusia o verejnej politike je založená na argumentoch a dátach. Na blogu think-tanku Alfa budeme prinášať príspevky, ktoré k takejto diskusii chcú prispieť. Edituje Silvia Hudáčková.