Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Alfa Blog

Regionálne osvetové strediská - v čom sú osvetové, v čom sotva?

30.07.2015 | Alfa blog

Osvetovým strediskám dominujú tvorivé dielne a kultúrne podujatia. Vzdelávaniu sa dostalo menej pozornosti.

 • Tlačiť
 • 1

Na Slovensku v súčasnosti funguje 40 regionálnych osvetových centier. Podľa zákona o osvetovej činnosti majú medzi občanmi šíriť vzdelávanie a kultúru a prostredníctvom záujmovej činnosti prehlbovať ich vzťah k umeniu. Pri plnení tretej zo spomenutých aktivít sú strediská vcelku úspešné, analýza ich činnosti za rok 2014 však naznačuje tendenciu zanedbávať vzdelávanie. Okrem toho sa pod záštitou stredísk uskutočnili viaceré podujatia, pri ktorých sa dá pochybovať o tom, či si vôbec zaslúžia prívlastok „osvetové.”

Umenie je stávkou na istotu

Hoci zákon o osvetovej činnosti definuje pestrú škálu oblastí, v ktorých by mali osvetové strediská zabezpečovať aktivity, existuje všeobecný trend uprednostňovania tvorivých dielní a kultúrnych podujatí pred vzdelávacími aktivitami. 

Takže, napriek tomu, že neformálne vzdelávanie je plnohodnotnou súčasťou osvetovej činnosti a zákonná úprava uvádza viacero tém, o ktorých by osvetové strediská mali informovať verejnosť, v roku 2014 sa mu venovala iba štvrtina všetkých podujatí. Navyše, každé druhé zo všetkých skúmaných osvetových stredísk ponúklo priestor pre vzdelávacie aktivity pri menej ako štvrtine zo všetkých svojich podujatí.

Výrazná tendencia osvetových centier zameriavať sa na činnosti spájané s umením je jedna vec, omnoho zásadnejším problémom je samotná náplň podujatí. 

O pochybnom obsahu

Množstvo stredísk v roku 2014 zorganizovalo, resp. sa spolupodieľalo na organizácii akcií, pri ktorých je veľmi otázne, či môžu byť označované za „osvetové“. Regionálne osvetové stredisko v Prievidzi napríklad usporiadalo „pozitívne veštenie” s vešticou Alexandrou. Gemersko-Malohontské osvetové stredisko sa zas spolupodieľalo na 1. ročníku súťažnej výstavy a ochutnávky ovocných destilátov. Hornozemplínske osvetové stredisko dokonca pomohlo pri organizácii súťaže Miss boy a girl a Ľubovnianske osvetové stredisko ocenilo najkrajší balkón a predzáhradku. Pri zaradení posledného spomínaného podujatia do kategórie s „pochybným obsahom“ by sa dalo namietať, že neoficiálnym poslaním regionálnych osvetových centier je aj udržiavanie a utužovanie miestnej komunity, rovnaký cieľ sa však tiež dá bezpochyby naplniť organizáciou aktivít, ktoré by boli v súlade s poslaním stredísk tak, ako to definuje zákon.

Samostatnou kategóriou aktivít osvetových stredísk s pochybným obsahom sú vzdelávacie podujatia.

Vzdelávanie - slabá stránka regionálnych osvetových stredísk

Medzi vzdelávacími aktivitami, ktoré mali formu prednášky, súťaže, či edukatívneho divadelného predstavenia, prevažovala téma zdravia. V tejto oblasti sa pod záštitou stredísk uskutočnili viaceré podujatia, ktorých pridaná hodnota je značne otázna. V Nitre mohli ľudia napríklad navštíviť prednášku psychotronika, či zúčastniť sa na prezentácii hĺbkového liečenia bunkovej pamäte. V Žiari nad Hronom zase existovala možnosť navštíviť festival zdravia a duchovného rozvoja s prednáškami na témy „čo je to mágia“, „výchova dieťaťa v súlade s kozmickými zákonmi“, či „Atlantská kabala“. V Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou bolo 15 zo 42 prednášok v oblasti zdravia venovaných energetickým nápojom. Žilinčania sa dokonca naučili, že zemiak je „najlepší priateľ žalúdka”.

Pochybnú mieru odbornosti môžu naznačovať aj neadekvátne názvy podujatí. V rámci drogovej prevencie sa napríklad v Senici uskutočnila prednáška s názvom  „fajčenie - vstupná brána k tvrdým drogám”. Hoci informovanosť o negatívnych dopadoch fajčenia na zdravie je bezpochyby dôležitá, podobný názov je neprimeraný a zavádzajúci.

Ako ďalej?

Vzhľadom na to, že v roku 2014 mali takmer tri štvrtiny podujatí organizovaných regionálnymi osvetovými centrami umelecký charakter (išlo buď o kultúrne podujatia alebo tvorivé dielne a workshopy), činnosti osvetových stredísk by prospela väčšia angažovanosť v oblasti vzdelávania. V rámci vzdelávania by sa osvetové strediská mali snažiť viac reflektovať súčasné spoločenské témy, a zároveň sprísniť kritéria odbornosti podujatí, hlavne v oblasti zdravia. Je otázne, či nový zákon o kultúrno-osvetovej činnosti, ktorý vstúpi do platnosti 1. septembra 2015, prinesie na pôdu osvetových centier viac vzdelávacích aktivít. Na rozdiel od súčasného zákona z neho totiž vypadáva explicitná zmienka o zabezpečovaní činnosti centier v tak dôležitých oblastiach, ako je napríklad starostlivosť o životné prostredie, či drogová prevencia. Každopádne, osvetové centrá by mali začať ponúkať predovšetkým osvetové podujatia.

Kompletná analýza je dostupná tu.

Alžbeta Hájková je asistentkou poslanca NR SR Miroslava Beblavého.

 • Tlačiť
 • 1

Alfa Blog

Alfa Blog
 • Počet článkov: 19
 • Priemerná čítanosť: 1377
 • Priemerná diskutovanosť: 2
 • RSS blogu

O blogu

Kvalitná diskusia o verejnej politike je založená na argumentoch a dátach. Na blogu think-tanku Alfa budeme prinášať príspevky, ktoré k takejto diskusii chcú prispieť. Edituje Silvia Hudáčková.

Alfa Blog

Alfa Blog
 • Počet článkov: 19
 • Priemerná čítanosť: 1377
 • Priemerná diskutovanosť: 2
 • RSS blogu

O blogu

Kvalitná diskusia o verejnej politike je založená na argumentoch a dátach. Na blogu think-tanku Alfa budeme prinášať príspevky, ktoré k takejto diskusii chcú prispieť. Edituje Silvia Hudáčková.

Kalendár sa načítava...