Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Alfa Blog

Napĺňa vôbec Slovensko svoje záväzky v oblasti obrany štátu?

19.06.2015 | Alfa blog

 • Tlačiť
 • 9

Vo svete, ako aj v bezprostrednom susedstve Slovenska, existuje mnoho bezpečnostných hrozieb. Naša krajina im však nečelí sama, ale vďaka členstvu v euroatlantických bezpečnostných štruktúrach požíva určitú mieru garancií bezpečnosti a obrany. Nechcem polemizovať o tom, či NATO a spojenci urobili, či neurobili chyby počas existencie tohto spojenectva. Myslím, že účelnejšie bude zamerať sa na kroky, ktoré SR robí na zaručenie bezpečnosti a obrany vlastných občanov a či tieto kroky plnia svoj účel.

Venuje sa otázkam bezpečnosti a obrany dostatočná pozornosť?

Politickí predstavitelia na rôznych úrovniach riadenia štátu dlhodobo nekladú adekvátny dôraz na posilňovanie princípov našej obrany a bezpečnosti. Deje sa tak aj napriek tomu, že sú často účastníkmi diskusií, počas ktorých odborná verejnosť pravidelne poukazuje na riziká neriešenia tohto negatívneho trendu.

Nie je preto prekvapujúce, že ani laická verejnosť často nevníma otázku bezpečnosti a obrany ako dôležitý faktor prosperity štátu, a teda aj ich vlastnej prosperity. Je pritom zrejmé, že bez zaručenej obranyschopnosti nemôže spoločnosť prosperovať a efektívne sa rozvíjať, ba priam môže dôjsť k postupnému zlyhávaniu jednotlivých funkcií štátu. Moje slová, žiaľ, potvrdzujú aj udalosti posledných dní prebiehajúce u nášho východného suseda.

Obrana štátu je základ

Zásadná úloha, akú zohráva obrana, je zachytená aj v Ústave SR. V tomto dokumente sa konkrétne deklaruje, že bezpečnosť a obrana štátu a jednotlivca je dôležitá napríklad preto, aby bola možná mierová spolupráca s ostatnými demokratickými štátmi a aby bol zaručený slobodný život, rozvoj duchovnej kultúry a hospodárska prosperita. Ústava zároveň zdôrazňuje, že obrana SR je povinnosťou a vecou cti občanov. Je ťažké odhadnúť, aká časť verejnosti si toto uvedomuje.

Aké možnosti zaručenia bezpečnosti a obrany Slovenská republika v súčasnosti má?

V súčasnosti môže Slovensko zaručiť bezpečnosť a ochranu svojich občanov dvoma hlavnými spôsobmi, a to samostatne, alebo ako súčasť organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti. Ak je zrejmé, že obranná sebestačnosť Slovenska predstavuje len utopistický cieľ, za rozhodujúcu záruku našej bezpečnosti a obranyschopnosti pokladám v súlade s článkom 7. (3). Ústavy SR naše členstvo v NATO a EÚ.

V rozpore s tým však je už naznačovaný dlhodobý politický nezáujem orgánov verejnej moci o otázky obrany. Politici radi zdôrazňujú všeobecnú spokojnosť s naším pôsobením v NATO a taktne zamlčujú, že Slovensko patrí medzi tie krajiny, ktoré sú permanentne kritizované za pozíciu čierneho pasažiera v spoločnom bezpečnostnom  systéme.

Dôsledky nezáujmu politických špičiek o otázky obrany

Ústava SR hovorí, že SR uznáva a dodržiava medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, ako aj svoje ďalšie medzinárodné záväzky. Je však otázne, či  konanie našich politických elít tomuto neprotirečí.

Pre zabezpečenie obranyschopnosti štátu, sú z tohto pohľadu kľúčové články č. 3 a č. 5 Washingtonskej zmluvy.

Článok 3 zaväzuje jednotlivých spojencov samostatne, prípadne v spolupráci s ostatnými spojencami,  dbať o zaručenie obrany vlastného územia. Tento záväzok si, či už vedome alebo nevedome, slovenská politická reprezentácia neplní. Stav Ozbrojených síl SR a rezortu obrany 11 rokov po vstupe SR do NATO a EÚ totiž nezodpovedá súčasným bezpečnostným výzvam. Slovensko dnes zaostáva za väčšinou spojencov v celkovej pripravenosti armády a v kvalite vyzbroja, techniky a materiálu, čím stráca na dôveryhodnosti nielen v NATO, ale aj v EÚ.

Článok 5 zase hovorí, že útok proti jednému spojencovi bude považovaný za útok proti všetkým. To zaväzuje spojencov k vzájomnej pomoci, tak, aby nedošlo k zníženiu vlastnej obranyschopnosti. Tento článok je v porovnaní s článkom 3 až pričasto citovaný rôznymi "odborníkmi" a politikmi, ktorí sa snažia získať politické body znižovaním nákladov na obranu slovami "Veď sme v NATO, NATO nás ochráni".

V súlade s uvedeným je veľmi otázne, či by SR vôbec mohla naplniť svoje záväzky z článku 5, ak je len ťažko schopná udržiavať svoju vlastnú obranyschopnosť podľa článku 3. Celkovo by sa teda dalo zhrnúť, že Slovensko predovšetkým z dôvodu nezáujmu politických elít nemôže a nevie naplniť svoje domáce a ani medzinárodné záväzky v oblasti obrany v postačujúcej miere. 

Ivan Máčovský je vedúci stálej pracovnej skupiny strany SIEŤ pre národnú obranu.

OZ Alfa je občianske združenie, ktorého misiou je podporovať a spoluvytvárať kvalitnú, na argumentoch založenú diskusiu o verejnej politike v stredo-pravom politickom priestore.

 • Tlačiť
 • 9

Alfa Blog

Alfa Blog
 • Počet článkov: 19
 • Priemerná čítanosť: 1376
 • Priemerná diskutovanosť: 2
 • RSS blogu

O blogu

Kvalitná diskusia o verejnej politike je založená na argumentoch a dátach. Na blogu think-tanku Alfa budeme prinášať príspevky, ktoré k takejto diskusii chcú prispieť. Edituje Silvia Hudáčková.

Alfa Blog

Alfa Blog
 • Počet článkov: 19
 • Priemerná čítanosť: 1376
 • Priemerná diskutovanosť: 2
 • RSS blogu

O blogu

Kvalitná diskusia o verejnej politike je založená na argumentoch a dátach. Na blogu think-tanku Alfa budeme prinášať príspevky, ktoré k takejto diskusii chcú prispieť. Edituje Silvia Hudáčková.

Kalendár sa načítava...