Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Alfa Blog

Jednoduchšie voľby pre Slovákov v zahraničí

22.12.2015 | Alfa blog

Náklady občana na registráciu a samotnú voľbu silne ovplyvňujú volebnú účasť. Navrhujeme konkrétne spôsoby, ako by sa voľby zo zahraničia dali zjednodušiť.

 • Tlačiť
 • 3

Zo zahraničia môžu v súčasnosti slovenskí občania voliť

 • vo voľbách do EP môžu mimo Slovenska voliť občania SR, ktorí žijú v inom členskom štáte Európskej únie a majú v nej nahlásený prechodný alebo trvalý pobyt.
 • od roku 2006 aj v parlamentných voľbách, v ktorých je možné hlasovať zo zahraničia poštou. Procedúra je však náročná na čas a finančné prostriedky. O registráciu voľby zo zahraničia je nutné vopred požiadať a doručiť na náklady voliča 50 dní pred voľbami.

Voľba zo zahraničia nie je slovenským občanom umožnená pri

 • voľbe prezidenta
 • voľbách do samospráv
  • do orgánov samosprávnych krajov
  • do samosprávnych orgánov obcí
 • referendách

Napriek schváleniu nového volebného kódexu v roku 2014, ktorý mal zjednotiť volebné procedúry, voľba zo zahraničia na ďalšie typy volieb sa nerozšírila.

Prečo povzbudzovať Slovákov v zahraničí, aby volili

Štát sa musí zaujímať o občanov, ktorí sú aktívni a mal by  vytvoriť podmienky, ktoré umožnia maximalizovať ich účasť na voľbách.  Naši občania v zahraničí majú  objektívne sťaženú účasť na voľbách, a preto by im mal štát ponúknuť praktické riešenia. Slovenská emigrácia má totiž prevažne ekonomické dôvody a je pre mnohých dočasná.

Ako na to? Jednoduchšia a lacnejšia účasť na hlasovaní

a) Kombinácia osobnej voľby a voľby poštou

Osobná voľba na zastupiteľských úradoch má najmenej rizík, keďže ide o voľbu vo volebnej miestnosti. Doplnenie tohto spôsobu voľby k voľbe poštou by predstavovalo praktickú pomoc pre zahraničných voličov, ktorí by už nemuseli myslieť na voľby 50 dní vopred. Slovensko má zastupiteľský úrad v každom štáte, kde podľa odhadov žije aspoň 1000 slovenských občanov. Voľbu poštou by tak využili len tí občania, ktorí sú od najbližšieho zastupiteľského úradu priveľmi vzdialení.

Kombináciu hlasovania poštou a osobnej voľby na zastupiteľských úradoch navrhujeme pre referendá, voľbu Prezidenta SR a pre parlamentné voľby.

b) Odstránenie priamych finančných nákladov pri voľbe poštou

Náklady spojené s odoslaním žiadosti listom, ale aj pri odosielaní samotného hlasu, je hradená občanom – voličom, pričom občan v rámci SR nemá s voľbou porovnateľné výdavky. Platba adresátom, či už MINV SR alebo obcou by mala byť hradená z ich rozpočtov. Malo by sa s touto položkou počítať v rozpočte volieb a dotknutým organizáciám by mali byť náklady kompenzované.

c) Dlhodobá registrácia voliča

Voličovi by pri osobnej voľbe alebo voľbe poštou znížilo náklady, ak by sa mohol zaregistrovať na dlhší čas ako len pre jedny voľby.

d) Zavedenie online formuláru pre registráciu

Pre žiadosť o voľbu poštou navrhujeme  online formulár namiesto odosielania e-mailov a vypĺňania tlačív v MS Office Word. Túto iniciatívu už vyvinuli aktivisti zo skupiny slovensko.digital vytvorením platformy volby.digital, ktorá občana pre voľby automaticky zaregistruje v kratšom čase.

Ako umožniť hlasovanie zo zahraničia v prezidentských voľbách?

Argumentom ministra vnútra R. Kaliňáka pre vylúčenie slovenských občanov pri voľbe prezidenta zo zahraničia, je časová tieseň medzi prvým a druhým kolom voľby.

V prípade dvojkolových prezidentských volieb preto navrhujeme procedurálne riešenie v podobe zaslania materiálov pre obe kolá voľby v jednej zásielke. V kombinácii s osobnou voľbou by takýto postup umožnil pohodlnú  účasť pre voličov v zahraničí.

Voľby do samospráv

Zavedenie voľby zo zahraničia pre samosprávy neodporúčame, pretože ako osobná voľba na zastupiteľských úradoch, tak aj voľba poštou, by predstavovali obrovskú administratívnu záťaž z dôvodu vysokej variability hlasovacích lístkov. Druhým argumentom je nízky praktický význam týchto volieb pre občanov v zahraničí.

Môžu občania v zahraničí ovplyvniť volebný výsledok?

Ak by slovenskí občania mohli jednoduchšie uplatňovať svoje volebné právo vo viacerých typoch volieb, mohli by sa stať skupinou s reálnym vplyvom na výsledok volieb. Hoci skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že voliči v cudzine sa volieb zúčastňujú menej ako občania doma, počet voličov žijúcich mimo SR sa odhaduje okolo 7 % oprávnených voličov, čo v pomernom volebnom systéme a pri tesných výsledkoch môže predstavovať dôležitú politickú silu.

Voľby zo zahraničia sú náročnou a komplexnou záležitosťou, ktorá bude klásť vyššie nároky na rezort Ministerstva vnútra SR. Pre zvýšenie volebnej účasti a tým pádom aj legitimity volebného výsledku, by sme mali zdroje použiť pre čo najširšiu ponuku demokratických foriem voľby pre spoluobčanov žijúcich v zahraničí.

Silvia Hudáčková

Vladimír Bilčík

Peter Spáč

Prečítajte si celú analýzu tu.

 • Tlačiť
 • 3

Alfa Blog

Alfa Blog
 • Počet článkov: 19
 • Priemerná čítanosť: 1378
 • Priemerná diskutovanosť: 2
 • RSS blogu

O blogu

Kvalitná diskusia o verejnej politike je založená na argumentoch a dátach. Na blogu think-tanku Alfa budeme prinášať príspevky, ktoré k takejto diskusii chcú prispieť. Edituje Silvia Hudáčková.

Alfa Blog

Alfa Blog
 • Počet článkov: 19
 • Priemerná čítanosť: 1378
 • Priemerná diskutovanosť: 2
 • RSS blogu

O blogu

Kvalitná diskusia o verejnej politike je založená na argumentoch a dátach. Na blogu think-tanku Alfa budeme prinášať príspevky, ktoré k takejto diskusii chcú prispieť. Edituje Silvia Hudáčková.

Kalendár sa načítava...