Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Alfa Blog

Falošný dojem podpory obranného priemyslu

08.07.2015 | Alfa blog

Slovensko sa pripravuje nielen o investované zdroje, ale aj o potenciálny profit

 • Tlačiť
 • 10

Modernizácia výzbroje, techniky a materiálu ozbrojených síl a obranný priemysel sú spojené nádoby, z ktorých obidve môžu profitovať len v prípade, že spojenie medzi nimi nie je priškrtené, alebo dokonca zablokované.

Vyzbrojovanie ako výlučná zodpovednosť štátu

Vyzbrojovanie výlučne v národnej zodpovednosti, prináša voľnosť v rozhodovaní pri realizácii obranných akvizičných procesov, ako aj široké spektrum možností na posilnenie národnej priemyselnej a technologickej základne. Tieto možnosti môžu následne podporiť lacnejšiu a rýchlejšiu akvizíciu výzbroje, techniky a materiálu pre ozbrojené sily s veľkou mierou interoperability, transparentnosti a legitimity.

Slovensko však tieto príležitosti nevyužíva efektívne a pripravuje sa tak nielen o investované finančné zdroje, ale aj o potenciálny profit. Navyše vládou schválené zámery rozvoja znalostnej ekonomiky strácajú v oblasti obrany na význame (Stratégia FENIX, MINERVA 2.0. a pod.). V tomto prípade ide predovšetkým o neefektívne investície do obranného výskumu a vývoja.    

Vzťah štátu k obrannému priemyslu

Vplyvom pštrosej politiky každej vlády SR od roku 1993, súčasnej nevynímajúc, vojenský (obranný) výskum a vývoj prakticky zanikol, čo malo vplyv aj na rozvoj a konkurencieschopnosť obranného priemyslu. Neexistujú žiadne plány na realizáciu projektov výskumu a vývoja v rezorte obrany a de facto ani vládou podporované projekty štátnej objednávky v oblasti obrany. Vzťah štátu k bezpečnostnému a obrannému priemyslu je preto založený viac-menej len na tom, že o sebe vedia.

Práve Ministerstvo obrany SR by malo byť tým predstaviteľom štátu, ktorý by mal mať štandardné otvorené vzťahy a väzby na obranný priemysel. Pozitívny príklad funkčnosti takéhoto vzťahu prichádza z Poľska, kde sa priamo premieta do súčasnej kvalitnej úrovne ich armády. Naproti tomu súčasný vzťah medzi Ministerstvom obrany SR a Združením bezpečnostného a obranného priemylsu SR (ZBOP SR) je len formálny, zo strany ministerstva zdržanlivý, bez konkrétnych a vecných plánov spolupráce. Ministerstvo obrany môže namietať, že predsa len existujú kontakty cez spoločné rokovania tzv. "Technickej rady", avšak tieto sporadické a prevažne zdvorilostné stretnutia nemôžu nahradiť vzťah, ktorý by mal byť legitímny, intenzívny, otvorený, cieľavedomý a najmä vyčísliteľne efektívny (obhájiteľný odpočtom vzájomne prospešných obranných projektov).

Keďže neexistuje otvorený komunikačný rámec medzi MO SR - ZBOP SR a tiež neorganizovanými spoločnosťami v ZBOP SR, obranný priemysel má oprávnený pocit nerovného postavenia vo vzťahu k orgánom štátnej moci a v komunikácii s vládou SR. Tento negatívny jav dokresľuje aj to, že ZBOP SR nemá vlastnú stratégiu rozvoja slovenskej obrannej priemyselnej a technologickej základne a rovnako nemá ani jednotný postoj k zásadným otázkam existencie a rozvoja obranného priemyslu štátu. Logicky preto nemôže sústredeným úsilím zmeniť tento negatívny stav.

Môže štát efektívne podporiť vlastný obranný priemysel?

Štát by sa mal pri svojej snahe o dosiahnutie čo najefektívnejšieho vynakladania verejných zdrojov na obranu pokúšať o maximálne využitie možností a kapacít domácej priemyselnej a technologickej základne v rámci modernizácie ozbrojených síl. Mottom výkonnej moci v tomto snažení by malo byť "naše zdroje musia zostať doma". Podotýkam, že tu nejde len o finančné zdroje, ale rovnako aj materiálne a ľudské zdroje. Odliv mozgov zo Slovenska totiž znamená, ak nie už odchod získaného know how, tak určite stratu financií, ktoré štát investoval do ich vzdelania. Filozofiou vládou schváleného dokumentu "MINERVA 2.0. - Slovensko do prvej ligy" je práve zamedziť tomuto odlivu zdrojov.

Skúsenosti posledných dekád potvrdzujú, že vládou schválené zámery rozvoja malého a stredného podnikania a rozvoja znalostnej ekonomiky sa sféry obranného výskumu takmer netýkajú. Bohužiaľ vlády za posledných pár rokov prijímajú opatrenia, ktoré zväzujú ruky a čoraz viac podkopávajú odhodlanie malých a stredných podnikateľov investovať do výskumu duálnych technológií. Štát by sa mal preto prostredníctvom MO SR zamerať na priamu, konkrétnu a efektívnu spoluprácu so ZBOP SR na modernizácii techniky a materiálu v OS SR.  V tomto zmysle je veľmi dôležité, aby zainteresovanie domáceho bezpečnostného a obranného priemyslu do rozvoja obranných spôsobilostí bolo včasné, najlepšie už v prvých fázach rozhodovacieho procesu. Teda, aby obranný priemysel bol s dostatočným predstihom a v dovolenom rozsahu informovaný o budúcich potrebách Ozbrojených síl. Bez vecnej a hlavne finančnej garancie projektov vyzbrojovania to však stráca zmysel.

Predovšetkým Ministerstvo obrany by mohlo svojimi rozhodnutiami výrazne podporiť rozbehnutie domácej výroby výzbroje, techniky a materiálu a oživiť tak domáci obranný výskum a vývoj. Navyše, takéto kroky by logicky viedli aj k vytváraniu nových pracovných miest.

Vyjadrenia predstaviteľov súčasnej vlády a najmä nimi uskutočnené kroky značne spochybňujú ich záujem o posilňovanie obranyschopnosti štátu. O podpore obranného priemyslu v tomto prípade nemôže byť ani zmienka. Životaschopný a konkurencieschopný obranný priemysel môže totiž výrazne posilniť obranyschopnosť krajiny a o garanciách  dodávok v prípade krízovej situácie tu ani netreba hovoriť.

Ivan Máčovský je vedúci stálej pracovnej skupiny strany SIEŤ pre národnú obranu.

 • Tlačiť
 • 10

Alfa Blog

Alfa Blog
 • Počet článkov: 19
 • Priemerná čítanosť: 1377
 • Priemerná diskutovanosť: 2
 • RSS blogu

O blogu

Kvalitná diskusia o verejnej politike je založená na argumentoch a dátach. Na blogu think-tanku Alfa budeme prinášať príspevky, ktoré k takejto diskusii chcú prispieť. Edituje Silvia Hudáčková.

Alfa Blog

Alfa Blog
 • Počet článkov: 19
 • Priemerná čítanosť: 1377
 • Priemerná diskutovanosť: 2
 • RSS blogu

O blogu

Kvalitná diskusia o verejnej politike je založená na argumentoch a dátach. Na blogu think-tanku Alfa budeme prinášať príspevky, ktoré k takejto diskusii chcú prispieť. Edituje Silvia Hudáčková.

Kalendár sa načítava...