Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Jozef Mihál

Zavedenie odvodov z dohôd prináša problémy

25.09.2012 | Jozef Mihál

Nedostatočne prediskutované zavedenie odvodov z dohôd prináša niekoľko vážnych problémov

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 15

Bleskové schválenie odvodov na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie z dohôd v slovenskom parlamente začiatkom augusta prináša okrem nižších čistých príjmov pre "dohodárov" a vyšších nákladov pre ich zamestnávateľov niekoľko problémov.

1. Nemocenské poistenie

Všetci "dohodári" s pravidelným príjmom, ktorí nie sú ani študentami ani poberateľmi dôchodkov, budú nemocensky poistení. Pri svojej práceneschopnosti tak budú mať nárok na náhradu príjmu, ktorú im počas prvých 10 dní práceneschopnosti vypláca zamestnávateľ. Od 11-teho dňa práceneschopnosti im bude vyplácať Sociálna poisťovňa nemocenské. Sociálna poisťovňa im musí vyplácať nemocenské už od prvého dňa práceneschopnosti, ak k práceneschopnosti dôjde v tzv. ochrannej lehote (do 8-mich dní po skončení práce na dohodu). Pri ošetrovaní dieťaťa budú mať nárok na ošetrovné. Čiže budú mať rovnaké nároky na nemocenské dávky, ako zamestnanci v pracovnom pomere.

Podľa zákona o sociálnom poistení, pokiaľ dôjde k práceneschopnosti počas prvých 90 dní trvania dohody, nemocenská dávka sa nevypočíta na základe príjmu dosahovaného na dohodu ale:

- ak v predošlom roku dohodár bol nemocensky poistený, tak z príjmu dosiahnutého v predošlom kalendárnom roku,

- ak v predošlom roku dohodár nebol nemocensky poistený, tak z tzv. pravdepodobného vymeriavacieho základu, teda tak, akokeby dohodár zarábal 393 eur mesačne.

Predstavme si dohodára, ktorý má za prácu na dohodu dohodnutú odmenu 100 eur mesačne.

V prvom prípade, ak v roku 2012 mal napríklad zamestnanie v ktorom zarábal povedzme 600 eur mesačne, tak jeho nemocenské (55% z predchádzajúceho príjmu) bude približne 330 eur mesačne. Ak by v roku 2012 zarábal 1000 eur mesačne, nemocenské by bolo 550 eur mesačne...

V druhom prípade, teda ak v roku 2012 zamestnaný nebol, a ani nepodnikal, bude jeho nemocenské približne 216 eur mesačne. A ak bude mať v roku 2013 dohôd viac, tak pri práceneschopnosti bude mať vyplatených nemocenské 216 eur mesačne na každú dohodu...

2. Poistenie v nezamestnanosti

Mnohé ženy, ktoré sú s dieťaťom na rodičovskej dovolenke a túto rodičovskú dovolenku majú vo svojom riadnom zamestnaní, si na rodičovskej dovolenke privyrábajú prácou na dohodu.

Mnohé takéto ženy sa žiaľ po skončení rodičovskej dovolenky nemôžu vrátiť do svojho zamestnania, pretože ich zamestnávateľ zanikol, respektíve nemá pre nich prácu. Prechádzajú tak z rodičovskej dovolenky priamo na úrad práce ako nezamestnané.

Počas prvých 6 mesiacov po strate zamestnania majú nárok na dávku v nezamestnanosti. Tá sa im podľa zákona o sociálnom poistení vypočítava z príjmu, ktorý mali v čase pred nástupom na materskú a rodičovskú dovolenku. Ak takáto matka zarábala povedzme 500 eur mesačne (brutto), má nárok na dávku 250 eur mesačne (50% z predošlého príjmu).

Od 1.1.2013 však ženy, ktoré si na rodičovskej dovolenke budú privyrábať prácou na dohodu z ktorej budú mať pravidelný príjem, budú z takejto dohody poistené v nezamestnanosti. Po skončení rodičovskej dovolenky pri strate zamestnania nedostanú dávku v nezamestnanosti vypočítanú z predošlého príjmu v riadnom zamestnaní ale vypočítanú z príjmu dosahovaného na dohodu počas rodičovskej dovolenky. Ak ich príjem na dohodu bude povedzme 200 eur mesačne, ich dávka v nezamestnanosti bude len 100 eur mesačne. Zavedenie odvodov z dohôd im tak paradoxne nepomôže získať vyššiu dávku, ale naopak, v mnohých prípadoch bude ich dávka v nezamestnanosti nižšia.

3. Práca na dohodu môže znížiť budúcemu dôchodcovi jeho starobný dôchodok

O tomto probléme som písal v predošlom článku. V skratke, súčasný vzorec na výpočet starobného dôchodku nie je spravodlivý voči tým, ktorí pracujú len časť roka, respektíve majú roky, v ktorých je ich príjem výrazne nižší, ako vo väčšine ostatných rokov. A to bude prípad mnohých budúcich dôchodcov, ktorí krátko pred dosiahnutím dôchodkového veku budú pracovať na dohodu s nízkym zárobkom, respektíve budú na dohodu pracovať len časť roka a iný príjem mať nebudú. Práca na dohodu im môže "pokaziť" výšku ich budúceho dôchodku...

4. Prepočet dôchodku pre pracujúceho dôchodcu

Poberatelia starobných dôchodkov, pracujúci na dohodu, budú dôchodkovo poistení. To znamená, že oni ako zamestnanci budú platiť na starobné poistenie 4% zo svojho príjmu, ich zamestnávateľ bude platiť 14% na starobné poistenie a 4,75% do rezervného fondu.

Za obdobie dôchodkového poistenia popri poberaní starobného dôchodku im Sociálna poisťovňa prepočíta a zvýši dôchodok. Nebudem unavovať vzorcami, uvediem príklad:

Ak poberateľ starobného dôchodku zarobí počas roka 2013 na dohodu 2500 eur, zaplatí spolu so zamestnávateľom na vyššie uvedených odvodoch do Sociálnej poisťovne za rok 2013 sumu 568 eur (22,75% z 2500 eur).

Za to získa nárok na zvýšenie dôchodku približne 1,25 eura mesačne alebo 15 eur ročne. Zaplatené odvody by sa mu tak vrátili po 37 rokoch poberania dôchodku...

5. Prepočet dôchodku pre pracujúceho poberateľa invalidného dôchodku

Poberateľ invalidného dôchodku bude z odmeny na dohodu platiť nielen starobné, ale aj invalidné poistenie. Ak použijeme predošlý príklad, tak pri zárobku na dohodu za celý rok 2013 v sume 2500 eur, zaplatí spolu so zamestnávateľom na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu spolu 718 eur (28,75% z 2500 eur.

Invalidný dôchodok prepočítať z dôvodu súbežnej pracovnej aktivity nie je možné. Až po dosiahnutí dôchodkového veku sa poberateľovi invalidného dôchodku vypočíta suma starobného dôchodku za všetky predošlé roky a v prípade, ak je suma starobného dôchodku vyššia, ako suma invalidného dôchodku, poberá ďalej túto vyššiu sumu.

"Smola" je však to, že ak sa invalidný dôchodok vypočítal z vyššieho priemerného osobného mzdového bodu (za roky od roku 1984 až do roku v ktorom došlo k invalidite), tak starobný dôchodok vypočítaný z priemerného osobného mzdového bodu za všetky roky od roku 1984 až do roku kedy dosiahne dôchodkový vek bude jednoducho nižší - lebo nižší bude takto stanovený priemerný osobný mzdový bod. Relatívne nízky príjem na dohodu ho totiž "pokazí". A zo zaplatených odvodov nebude mať poberateľ invalidného dôchodku vôbec nič.

6. Zdravotné poistenie a bývalí "samoplatitelia"

V roku 2012 platia tzv. "samoplatitelia" (alebo "dobrovoľne nezamestnaní") na zdravotné poistenie približne 47 eur mesačne. A to aj keď pracujú na dohodu.

Od 1.1.2013 budú "samoplatitelia" platiť na zdravotné poistenie približne 55 eur mesačne. Avšak ak budú pracovať na dohodu, budú zdravotne poistení ako zamestnanci na základe dohody. Prestanú byť samoplatiteľmi. Čiže nebudú platiť do zdravotnej poisťovne 55 eur mesačne, ale spolu so zamestnávateľom sumu danú ako 14% z ich príjmu na dohodu. Ak zarobia na dohodu povedzme 100 eur mesačne, zaplatia 14 eur mesačne. Ak zarobia ešte menej ako 100 eur mesačne, platba na zdravotné poistenie bude ešte nižšia...

...na záver: Odborníci na ministerstve práce, soc. vecí a rodiny, v Sociálnej poisťovni, v zdravotných poisťovniach, o týchto problémoch veľmi dobre vedia. Uvidíme, čo sa im podarí v zákonoch o sociálnom a zdravotnom poistení opraviť ešte pred 1. januárom 2013....

*****

Viac informácií o zmenách v odvodoch na sociálne a zdravotné poistenie pre zamestnancov pracujúcich na dohody ale aj o ďalších zmenách v odvodoch na sociálne a zdravotné poistenie získate na odborných seminároch v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Nitre

Semináre k novému Zákonníku práce začínajú od 29. októbra 2012 a môžete ich navštíviť vo všetkých krajských mestách na Slovensku.

 

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 15

Rubrika Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie

Tagy dávky, odvody, dôchodky, rodičovský príspevok, dávky v nezamestnanosti, Sociálna poisťovňa, dohody

Jozef Mihál

Jozef Mihál
 • Počet článkov: 324
 • Priemerná čítanosť: 15433
 • Priemerná diskutovanosť: 18
 • RSS blogu

O blogu

Poslanec NRSR (SaS)

Jozef Mihál

Jozef Mihál
 • Počet článkov: 324
 • Priemerná čítanosť: 15433
 • Priemerná diskutovanosť: 18
 • RSS blogu

O blogu

Poslanec NRSR (SaS)

Kalendár sa načítava...