Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Martin Filko

Mäta a biznis ako obvykle

14.12.2010 | Martin Filko

Zmeny v zmenách v liekovej politike

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Na prelome júla a augusta nás (Angeliku Szalayovú z HPI a Martina Filka, čerstvo ex-MF SR) nový minister zdravotníctva Ivan Uhliarik oslovil, aby sme mu pomohli s liekovou politikou na výkonnej (ako členovia kategorizačnej komisie, poradného orgánu ministra zodpovedného za regulácia trhu s liekmi) aj policy a legislatívnej úrovni. Je v nej čo upratovať, preto sme radi súhlasili.

V priebehu mesiaca sme pripravili projekt reformy liekovej politiky s pracovným názvom Mintha (podľa gréckej nymfy, ktorú Persefona premenila na mätovú rastlinku). Koncom augusta sme ho v tejto podobe predložili ministrovi Uhliarikovi, aj s harmonogramom a požadovanými legislatívnymi zmenami. Bola to jedna rozsiahla tabuľka a niekoľko sprievodných dokumentov:

mintha

Transparentnosť a nezávislosť regulácie

Vyššiu otvorenosť malo zabezpečiť zverejňovanie všetkých dokumentov týkajúcich sa kategorizácie liekov na internete – od podaných žiadostí a návrhov zo strany ministerstva, poisťovní, odborných skupín a pacientskych organizácií, cez posudky odborných skupín, zápisnice kategorizačnej komisie so zdôvodneniami a menovitým hlasovaním jej členov až po podané rozklady a rozhodnutia o nich. Všetci by mohli sledovať, na základe čoho ministerstvo rozhodlo.

Mali sa vytvoriť pravidlá pre stretávanie sa členov kategorizačnej komisie s farmapriemyslom. Ku každému stretnutiu (kde sa často dohadujú zákulisné díly a utužujú vzťahy), by bol na internete zverejnený nielen dátum, čas a miesto konania, ale aj krátka informácia o jeho obsahu. My osobne sme svoje stretnutia okamžite začali zverejňovať. Členovia kategorizačnej komisie by zároveň museli zverejniť všetky peňažné a nepeňažné príjmy od firiem a ich sprostredkovateľov.

Vplyv politiky na reguláciu farmaceutického trhu sme chceli tlmiť vytvorením samostatnej agentúry podľa vzoru britského NICE alebo nemeckého IQWiG. Podobne sú mimochodom regulované aj u nás sieťové odvetvia. Vytvorili a začali by sa používať jasné a transparentné pravidlá pre kategorizáciu liečiv, profesionalizovala by sa tvorba farmakoekonomických posudkov a stanovovanie a medzinárodné referencovanie cien liekov.

Vecné zmeny v regulácii

Pre terapeuticky zameniteľné lieky (s porovnateľným použitím, účinkom a bezpečnosťou) by sa stanovila rovnaká úhrada zdravotných poisťovní. Pravidlá by určovali výšku úhrad liekov obsahujúcich kombináciu účinných látok a obsahujúcich násobky bežných terapeutických dávok. Všetky nové liečivá by sa kategorizovali dočasne, na 24 mesiacov, pričom pred uplynutím tejto lehoty by bol výrobca povinný predložiť údaje o skúsenostiach s používaním lieku na Slovensku, na základe ktorých by sa rozhodlo o jeho trvalej kategorizácii alebo vyradení. Aspoň raz za 2 roky by sa povinne prehodnotili všetky lieky.

Niektoré zmeny mali priamo šetriť peniaze. Sprísnenie referencovania cien liekov na úroveň druhej najnižšej ceny v EÚ (zo súčasného priemeru šiestich najnižších cien) by ušetrilo 70 miliónov eúr ročne. Vstup lacnejších generických liekov na trh by sa urýchlil o kvartál súbehom dvoch regulačných procesov, registrácie a kategorizácie. Kategorizačná komisia mala byť zodpovedná za dodržanie globálneho rozpočtu na lieky, založeného na odhade zdrojov v zdravotníctve. Podmienená kategorizácia by umožnila výrobcom v prípade pochybností ponúknuť garanciu účinnosti lieku alebo jeho celkových nákladov. Farmaceutickej spoločnosti by tiež hrozila sankcia za nedodanie lieku, ktorý je najlacnejší v danej skupine. Navrhli sme aj systém bezpečnostných kontrol, aby ministerstvo dokázalo nedostupnosti liekov včas predísť.

Marketingové aktivity farmafiriem

Navrhli sme pravidlá pre neintervenčné klinické štúdie a pre financovanie vzdelávacích, vedeckých aktivít, reklamných a PR aktivít farmaceutických firiem využívajúcich zdravotníkov - priamo alebo cez sprostredkovateľov. Tieto aktivity by sa museli nahlasovať regulátorovi (pravdepodobne ŠÚKL), ktorý by posúdil ich súlad so zákonom a automaticky ich zverejňoval. Navrhovali sme aj reguláciu aktivít farmaceutických „reprezentantov“ a operáciu Antropoid - využitie daňového úradu a protikorupčnej polície na mapovanie a demonštratívne odhalenie vypuklých prípadov korupcie v ambulanciách. V súlade s programovým vyhlásením vlády sme navrhli podmienky pre predpisovanie liekov generickými názvami.

Distribúcia a lekárne

Zaviedla by sa rovnaká nominálna marža pre rovnakú účinnú látku (aby distribútor ani lekárnik neboli motivovaní predávať drahšie lieky), zanalyzovala možnosť zníženia marží, zadefinovala minimálna sieť lekární pomocou fyzickej (vzdialenosť) a časovej (otváracie hodiny) dostupnosti a uvoľnil predaj voľnopredajných liekov mimo lekární.

---

Minister projekt v mierne pozmenenej podobe schválil. Medzi veci, ktoré sa mu nepáčili, patrilo napríklad zníženie marží pre lekárne či umožnenie predaja liekov bez predpisu mimo lekární. Neprešiel ani Antropoid. No jadro projektu, ktorý by znamenal radikálnu zmenu doterajšej obchodnej a regulačnej praxe, dostalo politické požehnanie. Mintha sa objavila aj v interných vládnych plánoch reforiem.

Koncom septembra sa však situácia zmenila. Tesne pred začiatkom jesenného zasadania kategorizačnej komisie vymenil minister jej dovtedajšieho predsedu a riaditeľa odboru liekovej politiky ministerstva Adama Hlôšku za Michaelu Gajdošovú, ktorá od začiatku októbra vedie novovytvorenú sekciu farmácie. Miša je skúsený biznisovo-politický operatívec. Predávala lieky v Sandoze, bola riaditeľkou liekového odboru ministerstva za ministra Valentoviča, odvtedy pracovala v Dôvere (podľa jej LinkedIn profilu paralelne doteraz).

mg Niektoré zmeny z Minthy sme ešte stihli napísať do novely zákona, ktorá išla do pripomienkového konania koncom septembra. Napríklad stransparentnenie regulácie, sprísnenie referencovania cien liekov, či rýchlejší vstup generík na trh. No zákon po pripomienkovom konaní odpočíva, a ďalšie kroky v liekovej politike sú nejasné. Namiesto reformy dostal priestor business-as-usual

Nebudem na tomto mieste špekulovať, prečo sa Mintha nezrealizovala. Novým predstaviteľom liekovej politiky želám pri napĺňaní ich cieľov veľa úspechov. Azda budú mať viac šťastia než pri legalizácii vernostných systémov v lekárňach, ktorá by nabúrala pravidlo fixného pomeru medzi doplatkom a úhradou poisťovne, a ktorú musel parlament revidovať. Alebo ako pri turbulenciách pri ostatnom kole referencovania, ktorého zdržanie vyvolalo vo farmapriemysle nádeje na jeho sproblematizovanie.

Možno by mohli začať zverejňovaním svojich stretnutí s lobistami.


<span style="font-size: xx-small"

 

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Martin Filko

Martin Filko
 • Počet článkov: 16
 • Priemerná čítanosť: 8722
 • Priemerná diskutovanosť: 28
 • RSS blogu

O blogu

Riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR. Hra zostáva rovnaká.<br><a href="http://www.linkedin.com/in/filko">Životopis</a><br><a href="https://www.facebook.com/mfilko">FB stránka</a>

Martin Filko

Martin Filko
 • Počet článkov: 16
 • Priemerná čítanosť: 8722
 • Priemerná diskutovanosť: 28
 • RSS blogu

O blogu

Riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR. Hra zostáva rovnaká.<br><a href="http://www.linkedin.com/in/filko">Životopis</a><br><a href="https://www.facebook.com/mfilko">FB stránka</a>

Kalendár sa načítava...